(İstanbul Maden İhracatçıları Birliği) Yeni Yönetim Kurulu ANKARA’daydı…

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) yeni Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara’da, Başkan Aydın Dinçer önderliğinde önemli ziyaretlerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün, Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez ve İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar’ı ziyaret eden İMİB Yönetim Kurulu; ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) Doğal Taş Mermer Daire Başkanı Mümin Aydın ile de görüştü. Daha sonra Başbakanlık Baş Müşaviri Ali Osman Koca ve Başbakanlık Müşaviri Mehmet Şahin ile de toplantılar gerçekleştirildi. İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, İMİB’in kısa ve uzun vadedeki projelerine ve sektörün sorunlarına dikkat çekti.

Aydın Dinçer, Ege Maden İhracatçıları Birliği organizatörlüğü, İMİB’in desteği ve diğer paydaşların katkıları ile birlikte Antalya’da gerçekleştirilen “Hayatımız Maden” konulu çalıştaydan; hayatımızın her alanında yer alan madenlerimize “Çevreci Madencilik” algısıyla gereken önemin verileceği vurgusunda bulundu.

Türkiye’nin maden ihracatının 4 milyar dolar olarak kayıtlara geçmesine rağmen, gerçek rakamların, katma değerli ürünlerin (bakır teller, kimyasal ürünler vs.) hesaba katılmasıyla 25 milyar dolarlara ulaştığını belirten Aydın Dinçer, bu nedenle, Türkiye’nin geleceğinin madenlerde olduğu bilincinin kamuoyuna aktarılması hususunda gerekli çalışmaların yürütüleceğini belirtti.

Doğal taştaki “İtalya” markasının aşılması gerektiğine işaret eden Aydın Dinçer, Türkiye’nin doğal taş markası olan “Turkish Stones”u her mecrada tanınır hale getireceklerini ve özellikle A+ kategorideki alıcı kitleye ulaşarak, Türk taşlarına hak ettiği değeri kazandıracaklarının altını çizdi. Dinçer, Fransa’nın Cannes kentinde, dünyanın önde gelen müteahhit, mimar ve proje firmalarını bir araya getiren MIPIM 2018 fuarına katılarak; “Turkish Stones” markasını tanıtacakları bilgisini de verdi.

Aydın Dinçer ayrıca Ankara ziyaretleri esnasında gerçekleştirdikleri her toplantıda, “Turkish Stones” markasını dünyada tanınır hale getirmek için Tanıtım Grupları ile birlikte hareket etmenin önemi de vurgulayarak; Ege Maden İhracatçıları Birliği ile diğer sektörel dernek ve birliklerle birlikte hareket edeceklerini belirtildi.

Görüşmeler esnasında Ar-Ge yatırımları ile birlikte doğal taş ve madenlerin işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüleceği; ihracatçıların gitmediği yeni ülke pazarları hedeflenerek ihracatının arttırılacağı vurgulandı. Gerçekleştirilen ikili görüşme ve toplantılarda, sektörün en önemli sorunlarından biri olan orman izinleri ve ruhsatlar konusunu dile getirilerek sürecin hızlandırılması ve kolaylaştırılması hususunda yetkililerden sözler alındı.


İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB):
Ülkemizin ihracatının yoğunlaştığı bölge ve şehirlerde ihracatla ilgili bütün faaliyetleri yürütmek üzere, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin bağlı kuruluşları olarak faaliyetlerini sürdüren İhracatçı Birliklerinden biri olan ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde yer alan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, 02/02/1976 tarih ve 7/11385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Türkiye Maden İhracatçıları Birliği” adı altında kurulmuş ve 23/05/1976 tarihinde faaliyete geçmiştir. Unvanı 1986 yılında İstanbul Maden İhracatçıları Birliği olarak değiştirilen Birliğin 2016 yılı itibariyle 3.476 üyesi bulunmaktadır.

Birliğimizin temel iştigal alanını doğal taşlar, metalik mineraller, endüstriyel mineraller, ferroalyajlar ve diğer madencilik ürünleri oluşturmaktadır. Birliğimizin amacı, maden ürünlerin mevcut ve hedef pazarlarda tanıtımın sağlanmasına, imajının geliştirilmesine ve ihracat potansiyelinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunarak sektörün gelişimine katkı sağlamak, ihracatçı üye firmalarımızın her çeşit problemleriyle ilgilenip bunlara çözüm bulmak ve bu firmalara rehberlik yapmaktır.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, ihracat uygulamalarıyla alakalı bütün belge işlemlerini yürütmek, yabancı ithalatçı firmaları ihracatçılarla buluşturmak, Türkiye’nin maden ihraç ürünlerini dünya pazarlarına tanıtmak için uluslararası fuarlara katılım organizasyonu düzenlemek, gerek yurt içinde gerek yurtdışında düzenlenen fuarlara katılım sağlamak, sektörel ticaret heyetleri ve alım heyetleri düzenlemek gibi görevlerinin yanında dünya pazarlarında ihraç ürünlerinin popülaritesini arttıracak diğer kişi yada organizasyonların çalışmalarına da destek olmaktadır.

Artan ihracat çerçevesinde; İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, ihracatı geliştirmek adına gözlem ve araştırma yapma, broşür, katalog ve dergi hazırlama, yurtdışında reklam verme, alım ve ticaret heyetleri, fuarlar, seminerler ve toplantılar düzenleme, Türkiye’nin madenleri ilgili data toplama ve ihracat istatistiklerini yayınlama gibi çok değişik görevler ifa etmektedir.

Detaylı bilgi için: www.imib.org.tr