[Proje]: Konya Yaşam Merkezi

Proje Adı: KONYA YAŞAM MERKEZİ

SELÇUKLU, KONYA, 2016

Mimari: TEGET

İç Mimari: TEGET

Peyzaj: TEGET

İşveren: KONYA SELÇUKLU BELEDİYESİ

Konya Yaşam Merkezi konumu ve programı dahilinde şekillenir. Orta anadolu köylerinde görülen alçak kerpiç yapıların organik bir doku dahilinde yanyana gelmesi ile oluşan bu grift yapının iklimsel gereksinimlere uygunluğu projede baz alınmıştır. Proje bir araya gelerek ortalarında yarı açık bir iç sokak oluşturan kütlelerden oluşur. Oluşan iç sokak yapının zemininde yayılmış ana dolaşım mekanıdır. Kapalı mekanlardaki aktiviteler buraya taşar ve bir karşılaşma mekanı da oluşmuş olur. Kütlelerin cepheleri ısıya dayanıklı terra cotta bagetlerden ikinci bir cidar ile sarılır. Cephede kullanılan bu toprak bazlı malzeme binanın ışık-gölge kontrolünü sağlar.

Konya Yaşam Merkezi her yaşa açık bir kamusal işlev gören bir komplekstir ancak özellikle otizmli çocukların eğitimi için düzenlenmiş eğitim sınıfları bulunmaktadır. Bu sınıfların yanında sosyal işlevleri barındıran yemekhane, çok amaçlı salon, spor salonları yüzme havuzu kafterya ve atlar için bir ahır ve manejden oluşmaktadır. Yapının bu çoğulcu program öğeleri kendi kabuklarında birer kütle oluşturup yanyana gelerek yarı açık ve açık iç sokaklarla birbirine bağlanırlar. Yaşam merkezi yatay ilişkiler dahilinde birbiriyle ilişkilenen bir yapılar bütünüdür.

Programların yerleşiminde kütlelerin yolla olan ilişkisi belirleyici faktörlerden bir tanesidir. Eğitim yapıları yola mesafeli olarak yerleştirilirken etkinlik alanları yola daha yakın ve ulaşılabilirdir. Böylece öğrenciler daha sakin bir ortamda eğitim alırken, etkinlik alanlarının da eğitim sırasında bağımsız olarak işleyebileceği bir şema kurulmuştur. Merkezin en önemli özelliği, toplumdan ayrışmış ve izole bir hayat yaşayan otizmli bireyleri ve aileleri için toplumla karşılaşma mekanı oluşturmasıdır. Bu sayede aileler eğitim zamanında kendilerine vakit ayırabilirken, otizmli bireyler ise sosyalleşerek eğitimlerini alabilmektedir.

Eğitim bölümleri belli yaş gruplarına göre gruplandırılmıştır. Bu yaş grupları blokların arasında yer alan sokağın etrafında kümelenmektedir. Sokak içine aldığı açık ve kapalı avlular ile birlikte programlar arasındaki bağlantıyı kontrollü bir şekilde kurmaktadır.  Üstte dar, altta açılan kesiti ile otizmli bireyler için ışık kontrolü sağlamakta, aynı zamanda da aktiviteler için daha geniş bir mekan yaratmaktadır.

Cephe: Hunter Douglas [Cephe Baget Sistemi]

Sirkülasyon: Asaş Alüminyum [İç Mekan Alüminyum Kaplama]

Çatı: VMZINC [Titanyum Çinko Çatı Sistemi]

Mekanik: Okutan Mühendislik

Aydınlatma: Ukon

Bitirme İşleri: Tarkett [Vinil Döşeme Kaplamaları]

Islak Hacim: VitrA

Mobilya: TEGET [Sabit Mobilyalar]