Yunus Aran Konferansları 60’ıncı Buluşma: Frans Van Der Werf

Yunus Aran Konferansları 60’ıncı buluşması, Frans van der Werf’in “Açık Yapı Deneyimi: Esnek Konut ve Kullanıcı Katılımı” temalı konuşması ile 05 Aralık 2017 Salı günü, 14:30’da MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

Mimar Sinan Üniversitesi 1999 Mimarlık Bölümü mezunu mimar Yunus Aran’ın anısını yaşatmak, mimarlık fakültesi öğrencilerinin birikimlerine katkıda bulunmak için ve mesleki kariyerlerini mimarlık alanıyla kesiştiren farklı disiplinlerden konuşmacıların katılımıyla 2001 yılından bu yana her yıl düzenli olarak Yunus Aran Birlikteliği ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Yunus Aran Konferansları’nın 60’ıncı buluşmasına Frans van der Werf konuk olacak. 

Konuşma Özeti:
Açık tasarım, mimarlıkta katılımcılık ve esnek konut gibi araştırma alanlarında, özgün ve öncü uygulamalara imza atmış Hollandalı mimar ve akademisyen Frans van Der Werf’in mesleki deneyimlerini paylaşacağı konuşma, yapılı çevrede müdahale aşamaları, tasarlama süreçleri ve planlama örneklerini dinleyicilerle buluşturacak. Frans van der Werf, bu çerçevede farklı kullanıcı grupları için özgün konut üretimi konusundaki deneyimini Molenvliet ve Pelgromhof projeleri üzerinden paylaşacak. 1974 tarihli Molenvliet projesi açık konut tasarımı ve katılımcı süreçlerin tasarıma dahil edilmesi ve geliştirilmesinde bir dönüm noktası teşkil eder. Proje, avlulu konut tipolojisini sokak yapısında geçit düzenekleri ile bütünleştirir. Proje düşük bütçeli ve yoğunluklu bir kiralık konut sistemi önerirken, konut birimlerinde çeşitlilik içeren, katılımcılık prensibiyle planlanan örnek bir şema ve süreç üretir. 1999 tarihli Pelgromhof projesi ise, yaşlılar için hazırlanan ve enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, organik tasarım gibi güncelliğini koruyan tartışma başlıklarına yanıt verebilmiş bir pilot projedir. Yeşil çatı ve cephe uygulamaları, doğal malzeme kullanımı ve kullanıcı katılımıyla şekillenen projelendirme süreçleri, uygulanan konut şemasının prensiplerini oluşturur.

Katılım herkese açıktır ve ücretsizdir. Konuşma dili İngilizce olup simultane çeviri yapılacaktır. Yunus Aran Birlikteliği ve etkinlikleri hakkında daha fazla bilgiye, http://www.yunusaran.org adresini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.


Frans van der Werf:
Frans van der Werf, mimarlık eğitimini Hollanda’da, Delft Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Mesleki alandaki başlıca çalışmaları arasında, Fransa’da Evry kenti planlaması [1965], Eindhoven Üniversitesi’nde Kentsel Dokular Üzerine Araştırma Çalışması [1970], Rotterdam’da Kokon Mimarlık ofisi çalışmaları [1975],  ABD’de MIT ve Boston; Finlandiya’da Rovaniemi Üniversitesi’nde konuk öğretim üyeliği, [1989], Hollanda’da Amsterdam’da ve Zandvoort’da, Frans van der Werf Mimarlık bürosunda uygulama çalışmaları (mimarlık, kentsel planlama ve danışmanlıklar) [1990], Çeşitli atölye çalışmaları, dersler ve sunuşlarla mesleki eğitimler [2010] sayılabilir. Frans van der Werf,  Hollanda dışında Belçika, Fransa, Almanya, A.B.D., Endonezya, Singapur, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika ve Sri Lanka da çok sayıda konferans vermiştir. Uygulama ve uzmanlık konuları olarak, düşük gelirliler için konut, az katlı yoğunluklu planlama, “açık yapı” uygulamaları, çok amaçlı ve esnek konut planlaması, bio-ekolojik tasarımlar ve sürdürülebilirlik, kullanıcı katılımcı yaklaşımlar, yaşlı bakım merkezleri ve akıllı kentsel tasarım ve kent merkezleri gösterilebilir.

Mimar van der Werf, SAR (Mimarlık Araştırmaları Vakfı) Eindhoven, Uluslararası “Açık Yapı Ağı”, Rotterdam/Delft, VIBA, Den Bosch yönetimlerinde, Yönetim Kurulu üyesi olarak çeşitli görevler yürütmüştür. Open Ontwerpen (Açık Tasarım) başlıklı kitabı, 1993’de Rotterdam’da 010 Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır. Frans van der Werf, halen mesleki yaşamını mimarlık, kentsel tasarım alanında uygulamalar ve danışmanlıklar yaparak sürdürmektedir.