(Şişecam Topluluğu), “4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU”nu Yayınladı!

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar ana iş kollarında faaliyet gösteren Şişecam Topluluğu, 4. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. İnsana, çevreye duyarlılık anlayışıyla faaliyetlerine devam eden Şişecam Topluluğu, raporu, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda düzenlendi.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman “Şişecam Topluluğu sürdürülebilir büyüme modeli kapsamında, küresel pazarda ilk üç arasında yer alma hedefimize ulaşmak için yürütmekte olduğumuz stratejik planın öncelikli unsurları arasında, sürdürülebilirlik ilkelerine uyum yer alıyor. Yarattığımız değerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, süreçlerimizin sürdürülebilirlik perspektifinden değerlendirilmesine ve önceliklendirdiğimiz unsurların iş stratejilerimize entegre edilmesine kararlılıkla devam ediyoruz. 2016-2017 döneminde BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmiş olmamız, bu bağlamdaki yüksek performansımızın en önemli göstergelerinden biridir” dedi.

Şişecam Topluluğu küresel bir aile

Topluluk adına sürdürülebilirlik faaliyetlerini değerlendiren Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, topluluk olarak faaliyetlerini sosyal sorumluluk, insana ve çevreye duyarlı bir yaklaşımla sürdürdüklerini ifade etti. Kırman sözlerine şöyle devam etti: “13 ülkede 22.000’e yakın çalışanımızla dünyanın önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan küresel bir aileyiz. Yarattığımız küresel değeri artırarak devam ettirmenin en önemli unsuru olan çalışanlarımız için  mutlu, üretken, verimli, güvenli ve farklılıklara saygılı bir çalışma ortamı oluşturmaya yönelik uygulamalarımıza devam etmekteyiz.

Bir dünya şirketi olarak, yarattığımız değeri bugünkü seviyesine taşımamızın ve sürdürülebilir kılmamızın temelinde faaliyetlerimizi sosyal sorumluluk bilincinin yanı sıra insana ve çevreye duyarlı bir yaklaşımla sürdürmemiz yatıyor. Paydaşlarımız için yarattığımız değerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, süreçlerimizin sürdürülebilirlik perspektifinden değerlendirilmesine ve önceliklendirdiğimiz unsurların iş stratejilerimize entegre edilmesine kararlılıkla devam ediyoruz.”

Topluluğun 2011 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Cam Yeniden Cam” Projesi ile toplumsal davranış değişikliği yaratarak geri dönüşüm toplumuna geçişe destek olmaya 2016 yılında da devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Kırman, “Proje başlangıcından bu yana, toplamda 233.000 ilköğretim öğrencisine geri dönüşüm konusunda eğitimler verilmiş, 17.400 adet kumbara hibe edilmiş ve 740.000 ton cam ambalaj atığının geri dönüşümü sağlanmıştır. Diğer taraftan, Raporlama döneminde gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği projeleri ile toplam 590.700 GJ enerji tasarrufu sağlanmış ve 25.800 t COsalımı engellenmiştir” diye konuştu.

Kurumsal yönetim ilkeleri topluluğun temel taşlarından biri

Kurumsal yönetim ilkelerinin Topluluğun temel taşlarından birini oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Kırman, “Hayata geçirilen yönetim uygulamaları sonucunda 2015 yılında yapılan değerlendirmeye göre 93,53 (10 üzerinden 9,35) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz 2016 yılı içerisinde 94,41’e yükseldi. Elde ettiğimiz bu başarıyı daha ileri noktalara taşımak için Topluluk olarak dürüstlük, şeffaflık, tarafsızlık ile yasalara ve düzenlemelere uyum ana prensipleri çerçevesinde çalışmalarımızı geliştirerek sürdürmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Sürdürülebilir büyüme anlayışımızın temelinde, iş süreçlerimizi esnek ve çözüm odaklı bir yapıyla daha etkin bir şekilde yönetmek ve verimliliğimizi üst seviyelerde korumak yer alıyor” dedi.

Görme engelliler için hazırlanan ilk sürdürülebilirlik raporu

Görme engelli çalışanların rapora erişebilmesini sağlamak amacıyla rapor, sesli kitap olarak da hazırlatıldı ve Şişecam’ın kurumsal web sitesinde yer aldı. Ayrıca, dağıtılan tüm broşürlere braille alfabesi ile yazılmış bir bölüm eklenerek, rapora sesli kitap olarak erişilebilecek web sayfasının adresi verildi. Görme engelli paydaşların daha kolay erişebilmesini sağlamak amacıyla Rapor, Türkçe ve İngilizce dillerinde sesli kitap” olarak hazırlatıldı.


Şişecam Topluluğu:
Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafıgibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncudur. “Düzcam”, “Cam Ev Eşyası”, “Cam Ambalaj” ve “Kimyasallar” olmak üzere dört ana iş grubunda faaliyet gösteren Topluluk, Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan, Bosna Hersek, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Ukrayna, Mısır ve Hindistan’da üretim yapmaktadır.

Bugün dünyanın cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üreticisi konumundaki Şişecam Topluluğu, dünyanın en büyük 10 soda üreticisinden biri olmasının yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideridir. Şişecam, 81 yılı aşkın deneyimi, 22 bine yakın,13 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla uluslararası ölçekte bir Topluluk olarak ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefiyle yoluna devam etmektedir. www.sisecam.com.tr