(TİM)’den İhracat Haftası 2017 Kapsamında FİKİR Yarışması!

İnovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşma konularında çalışmalarını sürdüren Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracat Haftası 2017 kapsamında; ihracatı artırma yöntemleri, yeni ürünler ve yeni pazarlar konuları üzerine, üniversite öğrencileri arasında düzenlediği fikir yarışmasının şartnamesini açıkladı:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İHRACAT HAFTASI 2017

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASI FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

PROJE ADI: Özel ve Resmi Üniversite Öğrencileri Arası Fikir Yarışması

PROJE KONULARI VE TÜRÜ:

Üniversite öğrencileri arasında ihracatı artırma yöntemleri, yeni ürünler ve yeni pazarlar konularında fikir yarışması

PROJENİN AMACI: İnovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşma konularında çalışmalarını sürdüren Türkiye İhracatçılar Meclisi, anılan hususların toplumun tüm katmanlarında benimsenmesi kapsamında gençlerimizin daha aktif rol alarak katkı sağlamalarını hedeflemektedir.

HEDEF KİTLESİ (Düzeyi Okul Türü): Tüm resmi ve özel üniversite öğrencileri

ZAMANI (YARIŞMA TAKVİMİ):

Yarışmanın ülke genelindeki tüm resmi ve özel üniversitelere duyurusu, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) onayını takiben üniversitelerin internet siteleri ile kurumumuz internet sitesi (www.tim.org.tr)’nden yapılacaktır.

Yarışma Takvimi:
11 -15 Eylül 2017 Üniversitelere duyuru yapılması
16 Ekim 2017 Fikirlerin üniversite öğrencileri tarafından https://goo.gl/JRqWst linkindeki forma yüklenmesi için son tarih
17-23 Ekim 2017 Başarılı bulunarak TİM’e iletilen eserlerin Değerlendirme Kurulunca değerlendirilmesi
24 Ekim 2017 www.tim.org.tr /duyurular internet adresinde sonuçların açıklanması
1-3 Kasım 2017 Ödül Töreni

 KATILIM KOŞULLARI: Yarışma tüm resmi ve özel üniversite öğrencilerine açıktır.

YARIŞMA KOŞULLARI: Yarışmaya gönderilecek fikirlerde aranacak şartlar:

  1. Yarışmaya katılacak İhracat Fikri, yarışmacılar tarafından geliştirilmiş ve iş hayatına uygulanabilir nitelikte olan ihracatı artırma yöntemleri, yeni ürünler ve yeni pazarlar konularındaki her türlü özgün fikir olabilir. Fikir kapsamı konusunda bir sınırlama olmamakla birlikte; yarışmacılar aşağıdaki hususları peşinen beyan ve taahhüt ederler:
  • Yarışmaya sunulan İhracat Fikri’nin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek amacıyla bir tüzel kişilik kurmadıklarını;
  • Yarışmacılar tarafından yarışmaya sunulan İhracat Fikri’nin, tamamen yarışmacılara ait ve herkes tarafından öngörülemeyecek özgün bir fikir olduğunu ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini;
  • Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen sorumlu olacaklarını, TİM ve TİM adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını;

  • İhracat Fikri’nin hukuka uygun, TİM değerleri ve genel ahlak kuralları ile çatışmayan, hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir fikir olduğunu.

  1. Herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte; yarışmacılar, yarışmaya sunulan İhracat Fikri’nin tamamı veya bazı unsurları üzerinde patent, faydalı model, marka veya sair fikri mülkiyet hakları için Türk Patent Enstitüsü veya diğer ofisler nezdinde başvuruda bulunmuş veya tescil elde etmiş olabilirler. Bu halde, söz konusu fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca bilgi verilmesi gerekmektedir. TİM, gerekirse bu konuda daha fazla bilgi talebinde bulunabilir.
  2. Yarışma koşullarından herhangi birini sağlamayan İhracat Fikirleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
  3. Yarışmaya katılan çalışmanın daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME KURULU:

Kurulumuz merkezine iletilen eserlerin nihai değerlendirmesi, TİM Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreterlik temsilcilerince oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecektir.

ÖDÜL TÖRENİ:

Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilere ödülleri, 1-3 Kasım tarihinde düzenlenecek olan “İhracat Haftası 2017” kapsamında İstanbul’da düzenlenecek törende verilecektir.

ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES:

Eserler İhracat Fikri sahibi öğrenciler tarafından https://goo.gl/JRqWst  linkine iletilecektir.