İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi AĞUSTOS AYI Sonuçları Açıklandı…

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Ağustos ayında yeniden 100 puanın üzerine çıktı. 2016 yılı Haziran ayında 100 puanın altına düşen endeks böylece kayıplarını telafi etti. Bileşik Endeksi oluşturan Faaliyet, Güven ve Beklenti Endeksleri de Ağustos ayında yükseldi. Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,94 puan artan Bileşik Endeks, geçen yılki seviyesinin 3,85 puan üzerine çıktı. Bununla birlikte Bileşik Endeks’te, son aylarda yaşanan hızlı toparlanmanın Ağustos ayında ivme kaybettiği belirtildi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin, Ağustos 2017 sonuçları açıklandı. Haziran 2016’da 100 puanın altına düşen ancak Ağustos 2017’de yeniden 100 puanın üzerine çıkması sonucu kayıpların telafi edildiği vurgulanan “Bileşik Endeks”te, sektöre yönelik şu tespitler yer aldı:

Faaliyetlerde toparlanma Ağustos’ta da sürdü

Temmuz ayında önemli bir genişleme gösteren faaliyetlerdeki artış, Ağustos ayında yavaşlayarak devam etti. Faaliyet Endeksi’nin Ağustos ayında 1,8 puan artması sonucu faaliyetlerin orta vadeli dinamikleri güçlenmeye devam etti. Faaliyet Endeksi Ağustos ayında geçen yılın Ağustos ayı seviyesinin 20,2 puan üzerine çıktı.

Bununla birlikte özellikle iç pazarda doygunluk seviyesine yaklaşıldığı görüldü. Yurtiçi satışlardaki artış Ağustos ayında önemli ölçüde yavaşladı. İhracat ise altı ay sonra bir önceki aya göre gerilerken, üretimde sınırlı bir artış yaşandı. Tahsilat hızı artışı ise mevsimsellik etkileri ile yeniden durağanlaştı. Faaliyet Endeksi değerlendirmesinde, faaliyetlerin dinamiklerinin, canlanmanın yavaşlayarak süreceğini gösterdiği belirtildi.

Güven Endeksi’ndeki artış yavaşladı, yeni güven artırıcı önlemlere ihtiyaç var

Ağustos ayında temkinli ve yavaş bir artış yaşanan Güven Endeksi halen kırılgan olmaya devam ediyor. Ağustos ayında faaliyetlerdeki artışın göreceli olarak yavaşlaması da Güven Endeksi’ndeki artışı sınırladı. Bununla birlikte sanayide orta vadeli dinamiklerin çalışmasının güven artışını desteklediği belirtildi. Güven seviyesi bir önceki aya göre 0,9 puan arttı. Güven seviyesi geçen yılın aynı ayının güven seviyesinin ise 0,2 puan altında kaldı. Geçen yılın güven seviyesine bir yıl sonra geri dönülebildi. İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine yönelik güven toparlanması yavaşlayarak devam etti. Yurtiçi pazarlarına yönelik güven Ağustos ayında durağanlaştı. İhracat pazarlarına yönelik güven artışı ise sürdü. Güven Endeksi değerlendirmesinde, güven unsurlarında toparlanmanın yavaşlamış olmasının yeni güven artırıcı unsurlara ihtiyacı artırdığı vurgulandı.

İç pazar siparişlerindeki artışın durağanlaşması beklentileri sınırladı 

Beklenti Endeksi, Ağustos ayında da artışını sürdürmekle birlikte birçok gösterge toparlanma hızının yavaşlamakta olduğunu gösteriyor. Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artan Beklenti Endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre 5,7 puan daha yüksek gerçekleşti. Böylece beklentiler geçen yılın üzerinde kalmaya devam etti. Türkiye ekonomisi ile inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentilerdeki artışlar Ağustos ayında yavaşladı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerinin Ağustos ayında önemli ölçüde yavaşlaması sonucu iç pazarın doygunluğa yaklaştığı görüldü. Önümüzdeki üç aya ilişkin ihracat siparişlerindeki artış ise sürdü. Beklenti Endeksi değerlendirmesinde, iç siparişlerdeki artış beklentisinin yavaşlamasına rağmen önümüzdeki üç ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde yine kuvvetli artışlar yaşandığına dikkat çekildi.


Türkiye İMSAD:
Kuruluşundan bu yana geçen 33 yılda, Türk inşaat sanayini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD’ın, 32 sektör derneği, 81 sanayici firma ve 11 paydaş kurum üyeleriyle birlikte, pazarda 21 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için yurt içinde ve yurt dışında işbirlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki gelişmeleri yakından izlemekte ve ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış pazarları yakından takip etmektedir. Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 30 farklı alt sektörü temsil etmektedir. 2011 yılında Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir.