(İstanbulSMD)’nin Düzenlediği “MİMARLIK VE…” Buluşmaları TEKNOLOJİ ile Devam Ediyor…

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği’nin Kalebodur’un desteği ile birlikte SALT Galata’da düzenlediği “Mimarlık Ve…” buluşmalarının altıncısı 9 Ekim Pazartesi günü “İstanbulSMD ve Kalebodur’la Pazartesi Buluşmaları- Mimarlık ve Teknoloji” başlığı altında gerçekleşiyor.

“Mimarlık ve Teknoloji”
9 Ekim Pazartesi
19:00-20:30
SALT Galata

“Mimarlık ve Teknoloji” buluşmasına, etik, siyaset felsefesi, felsefe tarihi gibi alanlarda yoğunlaşan Öğretim Görevlisi Kaan Atalay; form, malzeme ve yapı arasındaki bağları, hesaplamalı tasarım teknikleri ve robotik üretim teknolojileri ile yenilikçi tasarım süreçleri konusunda çalışan Dr. Elif Erdine; prototip ve materyal üzerine üretim ve araştırmalar yapan mimar Nilüfer Kozikoğlu ve mimarlık tarihçisi Prof. Dr. Uğur Tanyeli panelist olarak katılacak. Ontoloji, teknoloji ve felsefe, mimari tasarım kuramı, temsil ortamları, güncel tasarım-üretim teknolojileri ve eğitime entegrasyonu üzerine çalışan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şebnem Yalınay Çinici ise paneli yürütecek.

İki saate yakın sürecek, herkese açık ve ücretsiz olacak “İstanbulSMD ve Kalebodur’la Pazartesi Buluşmaları” adlı konuşmalar serisinde, ilerleyen aylarda da farklı pencerelerden mimarlığa bakılacak. Bu panellerde katılımcı konukların çağdaş mimarlık ve kent hayatı üzerine kişisel deneyimleri ve gözlemleri izleyicilerle paylaşılmakta. Kalebodur’un desteği ile düzenlenen “Mimarlık Ve…” adı altındaki paneller serisi ile İstanbulSMD, mimarlığı ve kentleşmeyi disiplinler arası bir tartışmaya açıyor.

“Mimarlık ve Teknoloji” paneli 9 Ekim Pazartesi günü saat 19:00-20:30 arasında SALT Galata’da ücretsiz izlenebilir.


 Kaan Atalay
1971’de İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi, aynı bölümde yüksek lisansını yaptı ve doktora çalışmalarını tez aşamasına kadar getirdi. 2002’den bu yana Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Temel ilgi alanı Eski Yunan felsefesidir. Bilgi’de verdiği derslerin konuları etik, siyaset felsefesi, felsefe tarihi gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır.

Elif Erdine
Elif Erdine, mimar, araştırmacı ve akademisyen olarak Londra’da çalışmalarını sürdürmektedir. ArchitecturalAssociation (AA) Emergent Technologies and Design Yüksek Lisans Programı’nda Studio Master olarak görev yapmaktadır. 2010-2015’te AA PhD in Architectural Design Programı’nda ‘GenerativeProcesses in Tower Design: Algorithms for the İntegration of Tower Subsystems’ isimli doktora tezini tamamlamıştır. AA İstanbul Visiting School ve AA Summer DLAB Visiting School’un Program Direktörü’dür. 2006-2010 tarihleri arasında ZahaHadidArchitects’te profesyonel uzmanlığını farklı ölçeklerde geliştirmiştir. 2006 senesinde AA Design ResearchLab (DRL)’den Yüksek Derece (Project Distinction) ile Mimarlık ve Kentsel Tasarım Yüksek Lisans diplomasını almış, 2003 senesinde İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 3.’lük derecesiyle mezun olmuştur. Tasarım ve araştırma projeleri ulusal / uluslararası mimarlık platformlarında ve bilimsel makalelerde yayınlanmaktadır. Araştırmalarında form, malzeme ve yapı arasındaki bağları, hesaplamalı tasarım teknikleri ve robotik üretim teknolojilerinin bir araya getirilmesi yoluyla irdeleyerek yenilikçi tasarım süreçleri üretmeye yoğunlaşmaktadır.

Nilüfer Kozikoğlu:
Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Architectural Association Mimarlık Okulu Tasarım Araştırma Laboratuvarı mezunudur. Meslek pratiğini Tuşpa Nilüfer Kozikoğlu Mimarlık Ofisi’nde ve prototip ve materyal üzerine üretim ve araştırmalarını Urban Atölye’de sürdürüyor, 2005 yılından bu yana farklı üniversitelerde konuk öğretim görevlisi olarak hesaplamalı tasarım odaklı seminer dersleri ve tasarım stüdyoları yürütüyor.

Uğur Tanyeli
1952’de Ankara’da doğdu. 1970’te girdiği İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü’nden (bugün MSGSÜ Mimarlık Fakültesi) 1976’da mezun olarak, adı geçen kurumun Mimarlık Tarihi Kürsüsü kadrosuna katıldı. 1982’de İTÜ Mimarlık Fakültesi’ne transfer oldu. 1986’da aynı kurumda Doktor unvanını aldı. 1992’den itibaren Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık Bölümü’nde çalıştı. 1998’de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne profesör olarak atandı. 2011’de Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ne geçti ve 4 yıl boyunca adı geçen fakültenin kurucu dekanlığını yürüttü. Şubat 2015’ten beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde görev yapmakta ve aynı fakültenin dekan vekili olarak çalışmaktadır. 1990 yılından bu yana Arredamento Mimarlık dergisinin yayın koordinatörlüğünü yapar. 1994’te TMMOB Mimarlar Odası’nın “Mesleğe Katkı Ödülü”nü almıştır.

Şebnem Yalınay Çinici
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Şebnem Yalınay Çinici (Prof.Dr.), lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini ODTÜ Mimarlık Bölümü, doktora sonrası çalışmasını ise Columbia Üniversitesi, Graduate School of Architecture, Planning andPreservation’da tamamlamıştır. 1991-2006’da ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde, 2006-2011’de YTÜ Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2003 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Dijital Tasarım Stüdyosunu kurmuştur. 2009’da kuruluşunda da görev aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde 2011’den beri öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Mimarlık Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Temel tasarım ve farklı düzeylerde mimari tasarım stüdyoları yönetmenin yanı sıra; ontoloji, teknoloji ve felsefe, mimari tasarım kuramı, temsil ortamları, güncel tasarım-üretim teknolojileri ve eğitime entegrasyonu üzerine çalışmalarını yürütmektedir.

İstanbulSMD:
Mimarların işlev ve sorumluluklarının toplum tarafından değerlendirilmesi ve anlaşılmasını sağlamayı amaçlayan İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD), üyelerinin ve mimarlık sektörünün estetik değer, mimari eğitim, öğrenme ve uygulama düzeyini de yükseltmeyi hedefliyor. Kent ve kentli yararına “alternatif projeler” üreterek toplumun karşısına çıkmanın önemine inanan İstanbul Serbest Mimarlar Derneği, mimari faaliyetlerin yanı sıra, mimarlık öğrencilerine ve topluma katkı sağlayan önemli projelere destek veriyor.

http://www.ismd.org.tr