Türkiye Depremi İnovasyonla Yenecek!

Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de, her geçen gün artan güvenli yapı ihtiyacından yola çıkılarak hazırlanan yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) ile daha sağlam yapılar inşa edilmesini hedefliyor. Bu kapsamda yapı malzemeleri sektörüne önemli bir sorumluluk düşüyor. Üretiminin her safhasında inovasyonu odağına alan AKG Gazbeton İşletmeleri ODTÜ işbirliği ile geliştirdiği depreme dayanıklı ürünleriyle sektöre yön verirken bu kaçınılmaz doğal afete karşı daha sağlam binaların yolunu açıyor.

Topraklarının neredeyse yarısının birinci derece deprem bölgesi olarak kabul edildiği Türkiye’de deprem kaçınılmaz bir gerçek. En aktif deprem kuşaklarından Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan ülkemizde özellikle 1999 depremi sonrası yaşanan can ve mal kaybı, yapılarımızın dayanıklılığı konusunda birçok soru işaretine sebep oldu. Son aylarda yaşanan depremler de güçlü ve nitelikli yapı ihtiyacını yeniden gündeme getirdi.

Hem ülkemizde hem de dünyada meydana gelen depremler sonucunda yapılan incelemelerde binaların yıkılmasına sebep olarak yapı malzemelerinin yetersizliği ve temelin sağlam olmaması gösteriliyor. Binanın deprem yönetmeliğine aykırı olarak inşa edilmesi deprem sonucunda yaşanabilecek hasarın en büyük sebebi.

Bu gerçeklerden yola çıkılarak son aşamasına gelen ve daha güvenli daha sağlam yapılar inşa etmek amacıyla hazırlanan, yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) bugüne dek ülkemizde yayımlanmış en kapsamlı bina deprem yönetmeliğidir. Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikte; yeni yapı tasarımı, mevcut binaların analizi ve güçlendirilmesinin yanı sıra, deprem esnasında yapı sağlam kalsa dahi oluşan dolgu duvar hasarları engellenecek ve deprem sonrası yapının güvenle kullanılması sağlanacaktır. Yönetmelik, binalardaki duvarların hasar görmesini, duvarların çatlamasını ve devrilmesini önleyecek tedbirleri içermektedir.

İlkleri hayata geçiriyor

İş süreçlerinin tümünde inovasyonu ve Ar-Ge’yi önceliklendiren bir şirket olan AKG Gazbeton İşletmeleri, inovatif bakış açısıyla sadece gazbeton sektörü için değil yapı teknolojileri için de ürünler üretiyor. Gazbeton sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alan AKG Gazbeton, 2005 yılı başında CE belgesi alan ilk duvar malzemesi üreticisi olarak Türkiye’de ve dünyada sürekli artan nitelikli yapı ihtiyacını, sunduğu yenilikçi ürünlerle karşılıyor.

Isı yalıtımlı, hafif, yanmaz, deprem güvenliğini sağlayan blok ve donatılı ürünler ile Minepor Isı Yalıtım Plağı üretimi yapan AKG Gazbeton İşletmeleri, Ar-Ge Merkezi ile üstlendiği ‘ilk’ olma misyonunu yerine getiriyor. Ar-Ge Merkezi’ nde birçok yenilikçi ürünü hayat geçiren AKG Gazbeton, sunduğu yenilikçi ürünlerle sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlar ve inovatif ürünleriyle öne çıkan AKG Gazbeton İşletmeleri, nitelikli ve güvenli yapı ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği yenilikçi ürünüyle deprem etkisiyle binaların iç-dış duvarlarını güçlendirmeyi, deprem anında duvarların çatlamasını ve devrilmesini önlemeyi amaçlıyor.