[yarışma]: Amasya Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

Amasya Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması ilan edildi.

Yarışmanın Şekli ve Türü
Bu yarışma Merzifon Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak, düzenlenmiştir.

Yarışmanın Konusu ve Yeri
Yarışmanın konusu; İmar Planında tanımlanan yapı adasında ticaret ve yaşam-boyu eğitimi destekleyen karma kullanımlı bir iş ve yaşam merkezinin tasarlanmasıdır. Yarışmaya konu olan alan; Amasya İli Merzifon İlçesi, Harmanlar Mahallesi, Hal Sokak 418. adada bulunan 1 numaralı parseldir.

Yarışma Alanı, ilçe merkezinde ana yaya arterine (Hal Sokak) yakınlığı nedeniyle, yoğun kullanılan alışveriş, buluşma-ve dağılma işlevlerinin yer aldığı bir bölgenin yakınında konumlanmaktadır. Alan, şehir merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nın güneyinde, kentsel sit alanı içerisinde bulunan tarihi ve turistik Tuz Pazarı Hamamı’nın kuzeydoğusunda ve PTT binasının güneybatısında, yer almaktadır. Yarışma alanı perakende ticaret alanları ve konut dokusu ile çevrelenmiştir.

Mevcut durumda, alanda yer alan İşhanı yapısının, ilçenin değişen ve gelişen gereksinimlerini karşılamadığı düşünülmektedir. Tasarlanacak olan “İş ve Yaşam Merkezi”nin farklı yaş gruplarının da kullanabileceği, ticari ve sosyal faaliyetleri barındıran ve çevresini zenginleştiren bir merkez olması öngörülmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
• TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.
Yarışmaya katılmak isteyenler 50.00 TL karşılığında “ T.C. Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yarışma takviminde yer alan son tarihe kadar yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta veya faks yoluyla gönderilecektir.

Yarışma Takvimi 
• Yarışmanın İlanı: 11 Ağustos 2017, Cuma
• Son Soru Sorma Tarihi: 29 Ağustos 2017, Salı
• Soruların Yanıtlarının İlanı: 4 Eylül 2017, Pazartesi
• Proje Teslim Tarihi (Elden veya Kargo ile): 7 Kasım 2017, Salı, 18.00
• Kargo ile Teslim Alma için Son Tarih: 9 Kasım 2017, Perşembe, 18.00
• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 11 Kasım 2017, Cumartesi
• Sonuçların Açıklanması: 17 Kasım 2017, Cuma
• Kolokyum ve Ödül Töreni: 25 Kasım 2017, Cumartesi

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları 

Danışman Jüri Üyeleri
Alp KARGI, T.C. Merzifon Belediye Başkanı
Hüseyin ÜNSAL, T.C. Merzifon Belediyesi Eski Belediye Başkanı (1989-1999), 23. Dön. Amasya Mv.
Mustafa ATAK, T.C. Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı
İshak MEMİŞOĞLU, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı
Samet YÜCEL, T.C. Merzifon Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü

Asli Jüri Üyeleri
Derya OKTAY, Prof. Dr., Mimar & Kentsel Tasarımcı (Juri Başkanı)
Feride ÖNAL, Doç. Dr., Mimar
Cem ERÖZÜ, Y. Mimar
Yıldırım GİGİ, Y. Mimar
Hasan ALTINTAŞ, İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri
Hakan SAĞLAM, Doç. Dr., Mimar
Fatih US, Yrd. Doç. Dr., Mimar
Necmettin KOÇ, İnşaat Mühendisi

Raportörler
Serhat ULUBAY, Y.Mimar
R. Fatih ASLAN, İnşaat Mühendisi
Serdar GÜNTÜRKÜN, Peyzaj Mimarı

Ödüller ve Ödeme Şekli
•1. Ödül: 50.000 TL
• 2. Ödül: 30.000 TL
• 3. Ödül: 20.000 TL
• Eşdeğer mansiyon: 10.000 TL
• Eşdeğer mansiyon: 10.000 TL
• Eşdeğer mansiyon: 10.000 TL
• Eşdeğer mansiyon: 10.000 TL
• Eşdeğer mansiyon: 10.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

İdarenin Adı, Adresi, Telefon, Faks No, E-Posta, Web Adresi
“T.C. Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması” Raportörlüğü
İdarenin Adı: T.C. MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Adresi: Sofular Mah. Cumhuriyet Cad. No: 163 05300 Merzifon /AMASYA
Telefon: 0 358 513 1387 – (1156)
Faks: 0 358 513 83 29
E – posta: destekhizmetleri@merzifon.bel.tr
Belediye web: www.merzifon.bel.tr
Yarışmanın mail adresi: yarisma@merzifon.bel.tr