Praksis Olarak Mimarlık: Güncel Manifestolar ve Uygulamalar

Mimarlık Vakfı’nın düzenlediği “Praksis Olarak Mimarlık: Güncel Manifestolar ve Uygulamalar” paneli, 9 Nisan’da TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde gerçekleşecek.

Mimarlık Vakfı Akademisi (MİV-AKADEMİ), mimarlık-kent-toplum bağlamını daha geniş bakış ve uzun solukla ele alabilecek resmi yapılanmalardan bağımsız bir bilgi üretimi ve tartışma ortamı oluşturmayı; formel/informel eğitim ve araştırma ağırlıklı çalışmalarla bir düşünce okulu olmayı hedefliyor.

Oluşum süreci içindeki MİV-AKADEMİ’nin ilk etkinliği; mimarlık mesleğinin sorgulanması bağlamında Mimar Sinan Günü’nde gerçekleşiyor. Mimarlık Vakfı, dünyada güncel mimarlık pratiğinin eleştirisine dayalı alternatif yaklaşımlar, manifestolar ve uygulamaların ele alınacağı toplantının daha sonraki atölye, seminer ve araştırmalara öncülük yapması umuduyla herkesi Panel/Forumuna bekliyor.

Katılım önkayıt gerektirmemektedir.


Panel Programı

  • 16.00 Açılış
  • 16.10-17.20 Panel

Kolaylaştırıcı: Gül Köksal, Doç.Dr. / Kocaeli Dayanışma Akademisi-Kampussüzler Ders Ortaklığı
Konuşmacılar: Sait Ali Köknar, Doç. Dr. / Kadir Has Üniversitesi
Sinan Omacan, Y. Mimar / MO İstanbul BK Şb. YK Bşk. Yrd.
Güven Arif Sargın, Prof.Dr./ODTÜ

  • 17.40-19.00 Forum

Kolaylaştırıcı: Sait Ali Köknar, Doç. Dr. / Kadir Has Üniversitesi