PERŞEMBE ARAŞTIRMALARI başlıyor!

Atölye Mil küratörlüğünde 2016’da düzenlenen Mimarlık Sohbetleri Serisi’ndeki genel kurgu Perşembe Araştırmaları ile devam ediyor. Ersa Mobilya sponsorluğunda gerçekleşecek olan Perşembe Araştırmaları’nın ilk konuğu Esra Bici Nasır olacak.

9 hafta boyunca sürecek olacak seride; konuşmacılar, araştırmalarını anlatan kısa bir sunum yapıyorlar. Sunum, açık bir tartışma olarak devam ediyor. Ardından araştırmaya yönelik paralel bir üretim olarak atölye çalışması başlıyor.

Düşünme Tasarlama Pratikleri: Geleneksel Yer Sofrasının Tasarım Özelliklerinin Güncel Ev Sahnesindeki Yeni Biçimleri

Her kültürün kendine has yeme içme ritüelleri ve bu ritüellerin gerçekleştirildiği aksesuar ve mobilya gibi çeşitli nesneleri vardır. Türkiye bağlamında, geleneksel eşya sistemi, kaldırılması ve taşınması kolay ve pratik nesnelerden oluşmuştur. Yer sofrasına ait taşınabilirlik, hafiflik, görünmezlik gibi nitelikler göçebe dönemlerdeki yaşam tarzına uzanır. Yer sofrası ve diğer geleneksel nesnelerle kurulan geleneksel mekanın çok işlevli ‘boşluğu’ da benzer dinamiklere sahiptir. Güncel orta sınıf ev sahnesinde ise, yemek masaları ve diğer mobilyaların, ilk bakışta bu niteliklerin zıttını arz ettiği görülür: sabitlik, ağırlık ve görünürlük. Mekanda korunan bir boşluk yerine bir doluluk söz konusudur. Her ne kadar kabaca durum, zıtlıklardan oluşuyor gibi görünse de, son 15 yıla ait dekorasyon dergilerinde, tanımlanan bu yerel niteliklere göndermeler yapıldığı görülmüştür. Bu göndermeler, güncel mobilya sentaksı içinden geliştirilen yorumlardır. Taşınabilirliğin tekerleklerle, hafifliğin renk ve tonlarla sağlanması; yerel niteliklerin yeni yorumlarına örnek teşkil eder. Bu analiz ve sunum sonrası, atölyede birlikte yerel tasarım niteliklerini referans alarak yeni mobilya tasarımları geliştireceğiz.

Etkinlik herkese açık ve ücretsizdir.
Sunum, herkesin katılımına açıktır. Atölye için ön kayıt gerekir, kontenjan sınırlıdır.
Ön kayıt ve bilgi için hello@atolyemil.com
Mil & Tasarım Atölyesi Kadıköy
Etkinlik Sponsoru: Ersa Mobilya