(İzocam)’dan Rehber Kitap: “Multi Konfor Binalar”

Pasif Ev prensiplerini temel alarak geliştirilen Multi Konfor Binalar gelecekte daha sık karşımıza çıkacak. Biyo-iklimsel tasarımı hedefleyen Multi Konfor Binalar’a ulaşmada ülkemiz için kentsel dönüşüm büyük ve çok önemli bir fırsat sunuyor. Multi Konfor Binalara nasıl ulaşılacağı konusunu her platformda ve sık sık gündeme getiren İzocam, Multi Konfor Binalar kitabı ile sektöre öncülük ediyor.

Yüksek enerji tasarrufu sağlayan, yeni, konforlu teknoloji içeren Multi Konfor Binalar, toplumların bilinçlenmesi ve artan duyarlılıkla birlikte hızla yaygınlaşıyor. Yüzde 90 oranında enerji tasarrufu sunan, akustik konfor ve yangın güvenliği sağlayan Multi Konfor Binalar, özellikle de ısı yalıtımı sayesinde hem ev hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor ve doğayı koruyor. Avrupa Parlamentosu yayımlanan Binalarda Enerji Performansı direktiflerine göre yeni inşa edilecek kamu binaları 31 Aralık 2018 tarihinden itibaren, tüm yeni binalar ise 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren sıfıra yakın enerjili bina olarak tasarlanacak.

Enerji verimliliği konusunda farkındalığın artması için sosyal sorumluluğu misyon edinen İzocam, yalıtımın enerji verimliliği konusundaki önemini her platformda vurgulamaya devam ediyor. Ülkemiz gibi, enerjisinin çoğunu ithal eden ülkelerde ısı yalıtımının önemine dikkat çeken İzocam, Multi Konfor Binalar sayesinde yüksek enerji tasarrufuyla birlikte azami ısıl konfor sunulduğunu vurguluyor. İzocam, ülkemizin içinde bulunduğu kentsel dönüşüm sürecinin ise ısıl konfora ulaşma ve enerji verimliliği sağlamada bir fırsat olarak nitelendiriyor.

Multi Konfor Binaların sürdürülebilir olduğunu, ekoloji ve ekonomiye de katkı sağladığını vurgulayan İzocam Genel Müdürü Nuri Bulut, “Pasif ev kavramından türeyen Multi Konfor Binalar, yüksek enerji tasarrufuyla birlikte maksimum ısıl konforu sunuyor. Bu yapılar enerji kullanım ihtiyacını 15 kWh/m2 ile sınırlandırıldığı için %90’a varan tasarruf sağlıyorlar. Öte yandan CO2 salımlarını da azalttığından yalnızca enerji tasarrufu ile değil, çevreci yönleriyle de ön plana çıkıyor. Gelecekte sıklıkla karşılaşacağımız bu yapılar, iç ortam hava sıcaklığını uzun süre koruması, dengede tutması gibi nedenlere bağlı olarak kullanıcılarına konfor sağlıyor” dedi.

Ülkemizin sağlıklı çevre ortamına kavuşması için kentsel dönüşümün önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Nuri Bulut; “Kentsel dönüşümün en verimli şekilde kullanılması gerekiyor. Isı ve ses yalıtımlı, enerji verimliliği yüksek, yangın güvenliği sağlanmış yeni binaların inşa edilmesi enerji tüketimini sınırlandıracak. Avrupa Parlamentosu yayımlanan Binalarda Enerji Performansı direktiflerine göre 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren bütün yeni binalar sıfıra yakın enerjili bina olacak. Kentsel dönüşüm yapılırken yakın gelecekteki bu hedef de göz önünde bulundurulmalı” dedi. BM’ye sunulan Ulusal Katkı Beyanı (NDC) hedeflerine ancak yalıtım ile ulaşılabileceğine değinen Nuri Bulut; “Sera gazı salımlarının azalması için binalarda alınacak önlemler son derece önemlidir. Beyanda yeni yapılan konut ve hizmet binalarının Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’ne uygun şekilde, enerji etkin olarak inşa edilmesinin gerekliliği yer alıyor. Diğer yandan binalarda Enerji Kimlik Belgesi oluşturularak sera gazı salımlarının kontrol altında tutulması ve enerji tüketimlerinin yıllara bağlı olarak azaltılması zorunluluğu da vurgulanıyor. NDC beyanında yeni ve mevcut binaların enerji verimli hale getirilmesinde vergi azaltımı, kredi gibi teşvik kanallarının geliştirilmesi gerekliliği ise bir kez daha hatırlatılıyor. NDC’de yer alan hedeflere ulaşılması için yeşil bina, pasif ev, sıfır enerjili ev tasarımlarının yaygınlaştırılması ile enerji ihtiyacının minimuma indirilmesi önem taşıyor. NDC’nin Binalar ve Kentsel Dönüşüm bölümünde yer alan pasif evlere ulaşılması sadece doğru tasarım ve kalın yalıtım uygulaması ile mümkün olabilir” dedi.

İzocam Multi Konfor Binalar kitabı ile sektöre ışık tutuyor

Günümüzde toplam enerji tüketiminin yüzde 35’i binalardan kaynaklanıyor. Multi Konfor Binalar sağladığı yüzde 90’lık tasarrufu kalın yalıtım uygulamasıyla elde ederken, iklim değişikliğiyle mücadeleye göz ardı edilemeyecek ölçüde katkı da sağlıyor.

Multi Konfor Binalar; yüksek enerji tasarrufunun yanı sıra kusursuz akustik ve görsel konfor, kaliteli iç ortam havası, yangın korunumu ve güvenliği sağlıyor. Bütün bu özellikleriyle İzocam’ın, sürdürülebilir yapıların geliştirilmesi için geliştirdiği stratejisinin de merkezinde yer alıyor. Multi Konfor Binalar’a ulaşmada yalıtımın önemine dikkat çeken İzocam, “Multi Konfor Binalar” kitabı ile de sektöre yön vermeye devam ediyor. Enerji verimliliği-yalıtım-Multi Konfor Bina ilişkisini bu kez “Multi Konfor Binalar” kitabıyla gündeme getiren İzocam, rehber niteliği taşıyan bu kitap ile toplum bilincinin de artmasına katkı sağlıyor.