[yarışma]: Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Proje Yarışması

Bursa Osmangazi Belediyesi’nin Çekirge Bölgesi için açtığı “Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Proje Yarışması” için 1. aşama son başvuru tarihi: 3 Nisan 2017 Pazartesi. 

Çekirge Bölgesi, tarihi ve yakın geçmiş değerleri ile Bursa’nın köklü ve özel muhitlerinden birisidir. Bölge, kentin doğu batı istikametindeki iki ana aksından biri olan, kentsel mekanlarla ve Uludağ ile de ilişki kuran, Yeşil Camisiyle başlayıp Heykel, Altıparmak ve Kültürparkla devam eden doğrultunun önemli bir düğüm noktasıdır. Kentsel örüntülerin ve kent belleğinin üzerine sıkıca sarıldığı, önemli tarihi yapıların, yakın dönem yerleşimlerin bulunduğu bu bölge, ulaşım, konut, turizm, kültür, ticaret ve rekreasyon omurgası olarak yıllarca Bursa’yı taşımıştır ve taşımaya devam etmektedir.

Yarışmanın konusu ve amacı, tariflenen bölgede, mevcut tarihi, doğal ve kültürel dokusu, yapılı çevresi, yoğun trafik kurgusu ile ön plana çıkan Çekirge Meydanı ile yakın çevresinde geleceğe yönelik plan kararları ve tasarımlar elde etmektir. Bu bağlamda kamusal alan – açık alan ilişkilerini arttırarak kentsel yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla;

  • doğal ve kültürel çevreye uyumlu, kentin kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan,
  • bölge ve şehir halkının kullanımına yönelik toplum yararını gözeten,
  • zemin ve yaya ilişkilerini; ticari, sosyal ve rekreatif ilişkileri de güçlendiren,
  • peyzaj tasarımları ile desteklenen,
  • trafik ve otopark sorunlarını azaltan,

Mimarlık, Şehircilik, Peyzaj Mimarlığı ile tüm Mühendislik alanlarında çağdaş ve ekonomik çözümler öneren, güzel sanatları teşvik eden özgün öneriler geliştiren,  uygulanabilir projelerin elde edilmesidir.

Söz konusu bölge son derece karmaşık ve çok boyutlu verilerle örülüdür. Bu karmaşık, iç içe örülü kurgu içinde, uygulanabilir, yenilikçi, mevcut kent parçasının kalitesini arttıracak, çok yönlü örnek bir kamusal alan elde etmek amaçlanmaktadır.  Bu amacın gerçekleşebilmesi için çok disiplinli, bir arada düşünme ve çalışma ortamı sağlayan yarışmanın anlamlı bir yöntem olduğu düşünülmektedir.

Yarışmacılardan, proje alanını yakın çevresiyle ilişkilendiren,  yarışma alanının tümünü bütüncül olarak değerlendiren, özgün projeler beklenmektedir.

“Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Proje Yarışması” Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda serbest, ulusal ve iki aşamalı, mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin katkısını gerektirecek şekilde düzenlenmiştir.

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (g) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

a) Meslekten men cezalısı olmamak kaydıyla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak ve proje ekibinde mutlaka Mimar, Şehir ve Bölge Plancısı, Peyzaj Mimarı bulundurmak,

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

e) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

f) Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

g) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

h) Yer görme belgesi almış olmak.

Yarışmaya katılmak isteyenler, Belediyenin veznesine yatıracağı 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) makbuz karşılığında “Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Proje Yarışması”  tasdikli şartnamesini yarışma rapörtörlerinden alabileceklerdir.

Yarışma Takvimi

Birinci Aşama
31 Ocak 2017 Salı Yarışmanın ilanı
20 Şubat 2017 Pazartesi (17.00) Birinci aşama soru sorma süresinin bitimi
24 Şubat 2017 Cuma Birinci aşama soruların cevaplarının ilanı
17 Mart 2017 Cuma (17.00) Yer görme belgesinin alınması için son tarih
3 Nisan 2017 Pazartesi (17.00) Birinci aşama projelerinin raportörlüğe teslim edilmesi ya da en geç iki gün içerisinde raportörlüğe ulaşacak şekilde kargoya verilmesi
8-9-10 Nisan 2017 Değerlendirme çalışmaları için jürinin toplanması,
13 Nisan 2017 Birinci aşamanın jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda, ikinci kademeye kalan yarışmacılara, yazışma adresinde belirtilen adrese, değerlendirme raporları ve jüri tavsiyeleri ile birlikte bildirim yapılacaktır.
İkinci Aşama
27 Nisan 2017 Perşembe (17.00) İkinci aşama soru sorma süresinin bitimi
02 Mayıs 2017 Salı İkinci aşama soruların cevaplarının ilanı
12 Haziran 2017 Pazartesi İkinci aşama projelerinin raportörlüğe teslim edilmesi ya da en geç iki gün içerisinde raportörlüğe ulaşacak şekilde kargoya verilmesi
17-18-19 Haziran 2017 Değerlendirme çalışmaları için jürinin toplanması
20 Haziran 2017 Salı Sonuçların ilan edilmesi
01 Temmuz 2017 Cumartesi (14.00) Kolokyum toplantısı

Danışman Jüri Üyeleri

Mustafa DÜNDAR (Avukat – Osmangazi Belediye Başkanı)
Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ (Jeofizik Müh. Teknik Başkan Yardımcısı)
Cem Kürşad HASANOĞLU (İnş.Y.Müh.Teknik Başkan Yardımcısı)
Ali UZSEZER (İnş.Y.Müh.Kentsel Tasarım Müdürü)
Sezai ÖZOKUTANOĞLU (İnşaat Müh.Plan ve Proje Müdürü)
Selehattin DİNÇ (Y.Mimar – Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürü)
Yard. Doç. Dr. Doğan YAVAŞ (Sanat Tarihçisi – Uludağ Üniversitesi)

Asli  Jüri Üyeleri

Prof.Dr. Nilüfer AKINCITÜRK (Mimar – Uludağ Üniversitesi)
Prof.Dr. Alper ÇABUK (Peyzaj Mimarı – Anadolu Üniversitesi)
Doç.Dr. Beyhan BAYHAN (İnşaat Mühendisi – Bursa Teknik Üniversitesi)
Turgut YALKI (Şehir Plancısı – Serbest)
Han TÜMERTEKİN (Mimar – Serbest)
Ömer Selçuk BAZ (Mimar – Serbest)
Osman AYRADİLLİ (Mimar – Serbest)

Yedek Jüri Üyeleri

Dr. Murat ÖZYABA (Şehir Plancısı – Uludağ Üniversitesi)
Sevilay ÇETİNKAYA (Şehir Plancısı – Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı)
Meltem AKYAZI (Y.Mimar – Osmangazi Belediyesi)
İlke ÇALIŞKAN (Mimar – Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)

 Raportörler

Dilek ALTAN TÜRKMEN (Y. Şehir Plancısı – Osmangazi Belediyesi)
Gökşen YÜCEDAĞ (Y. Mimar – Osmangazi Belediyesi)
Fulya TÜRKMEN (Y. Mimar – Osmangazi Belediyesi)

ÖDÜLLER

1.Ödül: 100.000 TL
2.Ödül: 60.000 TL
3.Ödül: 40.000 TL


1.Mansiyon 30.000 TL

2.Mansiyon 25.000 TL
3.Mansiyon 20.000 TL
4.Mansiyon 15.000 TL

2.Aşamaya geçen her ekibe eşit olarak 5.000 TL ödenir. Yukarıda belirtilen ödül miktarları 1. ve 2. Aşama dahil toplam ödül miktarlarıdır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

 


“Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Proje Yarışması” Raportörlüğü

İdarenin adı     : BURSA OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Adresi               : Bursa Osmangazi  Belediyesi
Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 16200
Osmangazi /BURSA
Telefon             : 444 16 01-7795
Faks                  : 0 224 270 70 09
e – posta           : cekirgemeydan@osmangazi.bel.tr
Belediye web                 : www.osmangazi.bel.tr
Yarışmanın web sayfası: www.cekirgemeydan.com