(İzocam) MYK Mesleki Yeterlilik USTA EĞİTİMLERİ yeni yılda da sürüyor!

İnşaat sektöründe çalışan ustalar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan tebliğ ile Mayıs 2016 itibariyle Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma zorunluluğu bulunuyor. İş sağlığı, güvenliği ve iş kalitesinin artması amacıyla Ocak 2017 itibariyle inşaat sektöründe tehlikeli ve çok tehlikeli meslek alanlarında Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunmayan ustalar artık çalışamayacak.

2004 yılından bu yana T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliği ile eğitimlere başlayan ve devam eden İzocam, işinin ehli ustalar yetiştirebilmek için eğitimler veriyor. Bugüne kadar T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı toplam 1921 ustaya sertifika veren İzocam, 2017 ilk dönem Isı Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik usta eğitimleri 17-20 Ocak 2017, 14-17 Şubat 2017, 14-17 Mart 2017, 18-21 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirecek.

İzocam sürece uzun zamandır katkıda bulunarak, 2004 yılından bu yana T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliği ile ücretsiz olarak eğitimler veriyor. Eğitimlerle, yalıtım mesleği alanında çalışanların niteliğinin yükseltilmesi ve sektörde ihtiyaç duyulan yeni iş gücüne mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması, yanlış veya gereksiz malzeme seçimine ve uygulamalara son verilerek hem tüketicinin korunması hem de ülkemiz ekonomisinin gelişmesinin sağlanması hedefleniyor. Uygulama alanlarında birçok tehlikeli durumla karşı karşıya kalabilen inşaat sektörü çalışanlarının yürürlüğe giren yasaya göre yeni teknolojilere uygun eğitim alması gerekiyor. 50 yılı aşkın süredir sektöre katkı sağlayan ve eğitime sosyal sorumluluk bilinciyle yaklaşan İzocam’ın bu yılki Isı Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik usta  eğitimleri 17-20 Ocak 2017, 14-17 Şubat 2017, 14-17 Mart 2017, 18-21 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirecek.

MYK Mesleki yeterlilik usta  eğitimleri nitelikli iş gücüne katkı sağlıyor

Ülkemiz inşaat ve sanayi sektöründe en büyük eksikliklerin başında nitelikli iş gücü yetersizliği bulunuyor. İşinin ehli olmayan, mesleki bilgi ve beceriye sahip olmayan niteliksiz kişiler tarafından yapılan uygulamalar, geri dönüşü zor ve maliyeti yüksek sonuçların doğmasına sebep oluyor. Mesleki eğitimle birlikte Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi ile yetkinliklerini ispat eden ustaların, çalıştıkları yapılarda daha bilinçli, doğru ve kaliteli uygulamalar yapmaları sağlanıyor.

MYK eğitimleri konusunda uzman mimar, mühendis ve tekniker kadrosundan oluşan eğitim ekibi ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen konusunda uzman öğretim görevlilerinin gözetiminde gerçekleştiriliyor. Teorik ve uygulama olmak üzere iki aşamadan oluşan eğitimler, Türkiye Yol-İş İntes Eğitim Şantiyesi Sincan-Ankara’da İzocam tarafından veriliyor. Sektördeki doğru bilinen yanlışlar konusunda bilinçlendirilen ustalara, aldıkları projeyi okuyup, metrajlandırıp malzeme analizi çıkartmaları konularında da eğitim veriliyor.

Şantiyelerde yalıtım alanında çalışan ustaların mesleki niteliklerini geliştirmek üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuatına uygun ’’Mesleki Yeterlilik Belgesi’’ almalarına yönelik yapılan Isı Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik usta eğitimleri; Isı Yalıtımında İş Organizasyonu, İş Sağlığı ve Güvenliği, Temel, Döşeme ve Tavanlarda Isı Yalıtımı, Duvarlarda Isı Yalıtımı (Sıvalı Dış Cephe Yalıtım Sistemleri-Mantolama ve Dış duvar içten yalıtım sistemleri) ve Çatılarda Isı Yalıtım uygulamaları alt birimlerinden oluşuyor.Sınavı geçen ustalar belge almaya hak kazanıyor

Eğitimlerin ardından belgelendirme için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylı ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş, tamamen bağımsız Belgelendirme Merkezleri tarafından teorik ve ağırlıklı uygulama olmak üzere iki aşamadan oluşan ölçme ve değerlendirme sınavı ile ustaların yetkinlikleri değerlendiriliyor. Mesleki yeterlilik sınavlarında başarılı olan ustalar belge almaya hak kazanıyor.

İzocam MYK Isı Yalıtımcısı eğitimine katılan ustalar, yapının temel, döşeme, çatı, dış duvar mantolama ve içten yalıtım uygulamalarında bilgi sahibi oluyorlar ve farklı tip ve özellikteki yalıtım malzemelerinin farklı detaylarda kullanımı bilgisi ile mesleki bilgi ve becerilerini geliştiriyorlar. Bu bilgi ve becerileri ile sahaya çıkan ustalar daha güvenli ve bilinçli olarak doğru ve kaliteli uygulamalar yapıyor.

 MYK Mesleki Yeterlilik Usta Eğitimleri için İzocam’a başvurulabilir…

Ulusal Meslek Standartları çerçevesinde Usta Yetki Belgesi yerine geçecek olan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi eğitiminden faydalanmak isteyenler başvurularını İzocam’a yapabiliyor. 2017 yılı ilk dönem MYK Isı Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik usta eğitimleri 17-20 Ocak 2017, 14-17 Şubat 2017, 14-17 Mart 2017, 18-21 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleşecek. MYK Isı Yalıtımcısı Usta Eğitimlerinden faydalanmak isteyenlerin nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma fotokopisi, sağlık raporu ve 2 adet vesikalık resimlerini sınavdan 10 gün önce İzocam’a ulaştırmaları gerekiyor.

Ustalar, MYK Mesleki Yeterlilik Sınavına, eğitimlere katılarak da girilebiliyor veya kendilerini yeterli ve güvenli gördükleri konuda doğrudan, Türkak tarafından akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen sınav merkezlerine başvuru yaparak da sınava girebiliyorlar. Eğitimlere katılarak sınava girilmesi, sınavın başarılı geçmesi ve eğitimlerden fayda sağlanması açısından önem taşıyor.