(KHAU) MİMARLIK ve KENT ÇALIŞMALARI İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı Açıldı!

Kadir Has Üniversitesi’nde, KHasÜniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi iş birliğiyle, Sibel Bozdoğan’ın direktörlüğünde “Mimarlık ve Kent Çalışmaları İngilizce – Tezli Yüksek Lisans Programı” açıldı. 

Kadir Has Üniversitesi Mimarlık ve Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’na, lisans derecelerini mimarlık ve planlama alanlarından almış adaylardan başka, farklı alanlardan mezun olmuş, mekana, mimarlığa ve kente ilişkin konulara ilgi ve merak duyan adaylar da başvurabilirler.

Başvurular:
19 Aralık 2016- 17 Ocak 2017

Mülakatlar:
24-26 Ocak 2017

Derslerin Başlangıcı:
6 Şubat 2017

YL_Poster-cs6-sade“Yaşadığımız “kentsellik çağında”, farklı tasarım disiplinleri (Mimarlık, Kent Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj) kenti kendi ilgi, araştırma ve müdahale alanları olarak görmekteler. Bu disiplinler arasındaki sınırların belirsizliği artarken, yapıları, yapı gruplarını ve kamusal alanları kentsel bağlamlarından ve bölgesel ölçeklerinden bağımsız olarak ele almak gittikçe imkansızlaşmakta. Benzer şekilde imkansızlaşan bir başka şey de, yapılı çevrenin gelişmesinin çok-aktörlü bir süreç olduğunu görmezden gelmek ve bu sürece sadece tasarımcıların (mimar, plancı, kentsel tasarımcı, peyzaj tasarımcısı vb.) değil, siyasi otoritelerin, yerel yönetimlerin, emlak girişimcilerinin, sivil ve mesleki örgütlerin, kullanıcıların ve kentlilerin değişik yollarla yaptıkları katkıları dikkate almamak.

Yeni açılan Mimarlık ve Kent Çalışmaları İngilizce – Tezli Yüksek Lisans Programı, mimarlık ve kentin bu iç içe geçmiş, çok ölçekli kavramsallaştırılmasında öncü bir rol oynamayı ve bu doğrultuda, yapılı çevrenin tasarımını, üretimini ve temsiliyetini eleştirel ve disiplinlerarası farklı bakış açılarından inceleyecek özgün lisansüstü araştırmalar üretmeyi hedefliyor. Program, KHasÜniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi ile yakın iş birliği içinde, mimarlık ve kent çalışmalarının birbirlerini zenginleştirecekleri, yeni araştırma yöntemleri, temsil teknikleri ve disiplinlerarası yaklaşımları paylaşacakları üretken bir bilimsel araştırma platformu sunmayı amaçlıyor. Program mezunlarının, mimarlık, kentsel tasarım, planlama ve peyzaj disiplinlerine, sadece mesleki uygulamacılar olarak değil, akademisyenler, kuramcılar, tarihçiler, eleştirmenler, yazarlar, küratörler ve proje danışmanları olarak da katkı verecek donanımda olması öngörülüyor.” Sibel BozdoğanAkademik Kadro:

Prof. Dr. Sibel Bozdoğan (Program Direktörü) 
Modern mimarlık ve ürbanizm tarihleri; modernite, kent ve teknoloji kuramları; mekan-politika-ideoloji ilişkileri

Prof. Dr. Murat Güvenç 
Kentsel planlama; coğrafya; ürbanizm kuramları; kartografik yöntemler; data görselleştirilmesi teknikleri; dijital insan bilimleri

Prof. Dr. Zuhal Ulusoy 
Kent çalışmaları; kentsel dönüşüm kuramları ve örnekleri; tasarım eğitimi

Doç. Dr. Didem Kılıçkıran
Mekan, yer ve toplum uramları; mekanın antropolojisi; feminist kuram; toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları; temellendirilmiş kuram ve etnografik araştırma

Doç. Dr. Sevil Enginsoy Ekinci
Mimarlık ve sanat tarihi yazımı; erken modern mimarlık kitapları; 15., 16. ve 19. yüzyıllarda coğrafyalar arası mimari karşılaşmalar; kent-mimarlık-sanat-edebiyat kesişimleri

Öğr. Gör. Dr. Ezgi Tuncer Gürkaş
Mekansal Siyaset; kent-iktidar-ideoloji ilişkileri; kentsel morfoloji; sınır çalışmaları; hareketlilik ve göç çalışmaları

Öğr. Gör. Mimar, LEED AP Aslıhan Demirtaş 
Peyzaj kuramları, uygulamaları ve politikaları; kentsel peyzaj; tasarım araştırması; mimari ve kentsel araştırmanın temsiliyeti, görselleştirilmesi ve sergilenmesi

Ayrıntılı bilgiye programın web sitesinden ulaşılabilir.