TÜRKİYE AKILLI ŞEHİRLER RAPORU Barselona’da sunuldu…

Ankara merkezli Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü’nün girişimiyle hazırlanan “Türkiye Akıllı Şehirler Hazırlık Değerlendirme Raporu”, 15-17 Kasım’da Barselona’da toplanan Akıllı Şehirler Expo Dünya Kongresi’nde açıklandı. Novusens Kurucu Ortakları Berrin Benli ve Melih Gezer tarafından yazılan rapor, kongrenin 17 Kasım tarihindeki “Şehir Performansının Ölçümü ve Katılımcı Yönetişim” oturumunda, Türkiye’den katılan tek konuşmacı olan Berrin Benli tarafından kongreye sunuldu.

Türkiye Bilişim Vakfı öncülüğünde, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği işbirliğiyle, Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü yürütücülüğünde, MasterCard ve Intel Türkiye sponsorluğunda hazırlanan “Türkiye Akıllı Şehirler Hazırlık Değerlendirme Raporu” Mart 2016’da kamuoyuna sunulmuştu. Ülkemizde Akıllı Şehirler konusundaki mevcut durumun incelendiği çalışmada, ulaşım, enerji ve su alanlarında saptanan olguların ve zorlukların yanı sıra, önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ve hayata geçirilecek projelerin ayrıntıları aktarıldı. Raporun bir sonraki aşaması “Türkiye Akıllı Şehirler Yol Haritası ve Stratejisi” olacak.

Akıllı Şehir derken, sınırlı kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak için bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım yapan, bu yatırımlar sonucu tasarruf eden, bu tasarrufla sağladığı hizmet ve yaşam kalitesini yükselten, doğada bıraktığı karbon ayak izini azaltan, çevreye ve doğal kaynaklara saygılı ve tüm bunları yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle yapan şehir kastediliyor. Akıllı Şehir uygulamalarında amaç, şehirlerimizin yerli ve yabancı sermaye yatırımlarını daha çok çeken, kültür ve turizm açısından daha cazip, yerel yönetim hizmetlerini daha akılcı ve verimli sunan bir konuma kavuşmasını sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almaktır.

Türkiye’nin en yoğun nüfus artışına sahne olan İstanbul, 15 milyon nüfusuyla dünyanın mega şehirleri arasında. Ülke nüfusunun yüzde 20’sini barındıran İstanbul’un şehircilikle ilgili sorunları giderek artıyor. Diğer şehirlerdeki nüfus artışları da göz önüne alındığında şehirlerin “akıllı” diye tanımlanan ölçütlere uygun bir biçimde dönüşümünü sağlamak zorunlu görülüyor.

Söz konusu raporun Türkçe ve İngilizcesine aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

http://tbv.org.tr/sehrin-akilli-hali,DP-1102.html
http://www.akillisehirenstitusu.com/tr/kaynaklar
http://www.akillisehirenstitusu.com/resources