3. İstanbul Tasarım Bienali Paralel Etkinliği: “The State of Design”

İstanbul Bilgi Universitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, FRAME Dergisi Akademi Programı işbirliği ile, 3. İstanbul Tasarım Bienali Paralel Etkinlik Programı kapsamında bir tasarım stüdyosu gerçekleştiriyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü bünyesinde Güz 2016 döneminde açılan “The State of Design” tasarım stüdyo dersi, Frame Dergisi Akademik Programı işbirliği ile, 3. İstanbul Tasarım Bienali Paralel Etkinlik Programı kapsamında gerçekleştiriliyor.

“The State of Design” öğrencileri öncelikle 26-27 Ekim 2016 tarihleri arasında, Frame ve Istanbul-in-Between işbirliği ile 3. İstanbul Tasarım Bienali Paralel Etkinlik Programı kapsamında gerçekleştirilecek olan “What’s The Matter? Design For A Phygital World Part II” panel serisinde yer alacak bir sergileme, depolama ve deneyim ünitesinin tasarımı üzerinde çalışacak. Ünite, 26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Whats The Matter? panel serisindeki 2 saatlik süreçte yer alarak, panel konuşmacıları ve katılımcılar ile etkileşime giren bir kurgu sunacak.

Kurulduğu günden bu yana farklı kurumlar ile özelleşmiş etkinlikler, sergiler ile işbirlikleri oluşturan FRAME dergisi, tasarım yayıncılığı konusunda dünyanın önde gelen kurumlarından. FRAME, akademik programlar ile, tasarım etkinliklerinde yer alan programları için farklı tasarım okulları ile birlikte tasarımlar gerçekleştiriyor.

Günümüzde tasarım eğitiminde gözlemlenen en büyük eksiklerden biri bağlamsızlık. Bu doğrultuda kurgusunu erişilebilir, gözlemlenebilir, müdahale edilebilir bağlamlar kurmak üzerine oturtan İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, 2010 yılında kuruldu. 2012 yılında bölüm başkanı olarak göreve gelen Yrd. Doç. Dr. Can Altay; sanayiye ve seri üretime odaklı ürün tasarımı anlayışının ötesinde; hem değişen dünyanın koşulları ve üretim teknolojileri, hem de yerellik açısından salt endüstriye odaklı olmayan bir eğitim anlayışının şekillenmesi gerektiğinin üzerinde duruyor. Bölüm bu doğrultuda Türkiye’de ilk kez bir tasarım okulunda uygulanan seçmeli atölye modelleri, detaylı ürün ve malzeme araştırma olanakları, Made in Şişhane Projesi ile geliştirilen Çıraklık Modeli, öğrencilerin NABA ortaklığı ile birlikte çift diploma alabilmesi ve Laureate Uluslarası Eğitim Ağı’na dahil olması ile Türkiye’de tasarım eğitimi alanında ön plana çıkıyor.

Bu işbirliği, ürün tasarımı öğrencilerine sınıf dışında birçok farklı fırsat ile karşılaşma ve ilişki kurma fırsatı veriyor. Stüdyo, değişen çalışma kültürünü yeniden düşünmeyi ve komünite yaratma fikrine odaklanan bir anlayışla mekan kurgusu yaratmak üzerinde duruyor. Bir etkinlik ya da sergi mekanının ürün ve onu kullanacak/tüketecek kitleyle nasıl ilişki kurduğu ve mekanın 3. İstanbul Tasarım Bienali dinamikleri ile nasıl işlev kazandığını sorgulayan stüdyo; bu etkinliği oluşturan her kurum ve dinamiği inceleyerek gelişen bir ürünleştirme sürecini savunuyor.

Bu doğrultuda 27 Eylül’den itibaren çalışmaya başlayan öğrenciler, öncelikle 3. İstanbul Tasarım Bienali teması olan Biz İnsan Mıyız?: Türümüzün Tasarımı: 2 saniye, 2 gün, 2 yıl, 200 yıl, 200.000 yıl  ile Frame ve Istanbul-in-Between yayınlarının profilini inceleyerek, Bomontiada ve ALT Sanat Mekanı’nda saha araştırmaları yaptı. Stüdyo aynı zamanda Türkiye’de etkileşimli tasarım, sergi tasarımı, çok disiplinli üretim ve ortak çalışma/üretim alanları konusunda çalışmalarını sürdüren profesyonellerin konuşmacı olarak katıldığı, ALT Sanat Mekanı’nda yer alan bir seminer dizisi gerçekleştiriyor. Bu seminer dizisinde, sergi tasarımı ve sergilemenin tarihi başlığı ile Can Altay, sanat ve tasarımda yaratıcı düşünme ve kullanılan araçların evrimi başlığı ile Osman Koç, fiziksel-dijital mecralar arasındaki bağlamlar başlığı ile Candaş Şişman, karmaşık ağların yaratıcı kullanımı başlığı ile Burak Arıkan, çok disiplinli bir etkileşim ve yaratıcılık alanı kurmak başlığı ile Engin Ayaz, tasarım laboratuvarı kavramı ile Jussi Parikka ve çalışma alanları tasarımı başlığı ile Mehmet Kütükçüoğlu yer alıyor.


Daha detaylı bilgi için:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
http://www.frameweb.com
http://arewehuman.iksv.org
http://www.istanbulinbetween.com