KUZGUNUN KUŞLARI” restorasyonun ardından YENİDEN İstanbulluların huzurunda…

Sanatçı Kuzgun Acar tarafından 1967 yılında tamamlanarak İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’na (İMÇ) asılan Soyut Kompozisyon (Kuşlar) heykeli, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı (KBGV) tarafından yürütülen başarılı bir restorasyon ve konservasyon projesinin ardından 50 yıl önceki güçlü ve ihtişamlı görünümüne yeniden kavuştu.

Projenin ardından, ait olduğu İMÇ’deki yerine asılmadan önce İstanbullularla buluşması ve sanatçının özgün dokunuşlarının daha yakından gözlenebilmesi amacıyla Kuşlar heykelinin Ekim 2016’ya kadar Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) bahçesinde sergilenmesi kararlaştırılmıştı. Kuzgun’un ve Kuşlarının yıllar sonra yeniden İstanbullu sanatseverlerle bu önemli buluşması 24 Haziran 2016 tarihinde SSM’de düzenlenen bir panel eşliğinde gerçekleşti.

KBGV_KuzgunAcar_Kuslar1
Kuzgun Acar

 

 

Kuzgun Acar’ın hayatının, dönemin sanat anlayışı ile sanat-siyaset-gündelik hayat ilişkilerinin, kamusal alanlar ve alışveriş merkezlerinde sanat eserlerine atfedilen değerlerin ve Kuşlar heykelinin restorasyon projesinin anlatıldığı panelde KBGV Onursal Başkanı Faruk Pekin, İMÇ’nin mimarlarından Doğan Tekeli, Tasarımcı Metin Deniz ve Restoratör Özer Aktimur söz aldı.

 

Dr. Nazan Ölçer’in takdim ve teşekkürleriyle açılışı yapılan panelde, ilk olarak Doğan Tekeli İMÇ fikrinin oluşum ve inşa süreçleriyle 50 yıl öncesinin mimari anlayışı içinde sanat eserlerine gösterilen öneme dair somut örnekler sundu ve söz konusu ilginin 50 yılda geçirdiği değişimi masaya yatırdı. Tekeli’nin ardından söz alan Faruk Pekin, Kuzgun Acar’la dostluğunu ve birlikte yer aldıkları siyasal süreçleri, 60 ve 70’li yıllardan pek çok görsel eşliğinde izleyicilerle paylaştı. Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’nın misyon ve vizyonunu, 13 yılda gerçekleştirdiği başarılı projelerden örneklerle aktaran Pekin, Vakfın 2008’de İMÇ’deki sanat eserlerinin temizlenmesiyle başlayan restorasyon ve konservasyon çalışmalarının 2013 yılında başlanan Kuşlar Heykeli Projesi’yle taçlandığı süreci anlattı.

1467094115_KBGV_Kuslar2
Doğan Tekeli

Daha sonra söz alan Yrd. Doç. Özer Aktimur, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı Proje Bilim ve Danışma Kurulu’yla birlikte yaklaşık iki yıl boyunca yürüttüğü restorasyon çalışmalarını bir film şeridi halinde izleyicilerle paylaştı. Aktimur’un ardından kürsüye gelen Metin Deniz ise, Kuzgun Acar’la yakın arkadaşlığını, ortak sanat anlayışlarını, esinlenmelerini, etkinliklerini çeşitli örnekler ve anıları üzerinden aktardı.

SSM’deki etkinlikler Eylül ayının ikinci yarısında, sanat tarihçileri ve mimarların katılımıyla, kamusal alanlarda ve gündelik hayatta çağdaş sanat eserlerinin sunumu, sergilenmesi ve tanıtımı üzerine düzenlenecek bir panelle devam edecek.

Soyut Kompozisyon (Kuşlar) heykeli, 23 Ekim 2016 tarihine kadar Sakıp Sabancı Müzesi’nin bahçesinde sergilenecek. Sergileme tarihinin sonunda eser İMÇ’deki yerine asılacak.