(DemirDöküm)’ün “KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI” en iyi uygulamalar arasında yerini aldı…

Tüketicilerin kullanımına sunduğu ürünlerle sektörde birçok ilke imza atan DemirDöküm, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başarılı Ar-Ge uygulamalarının paylaşılması, Ar-Ge Merkezleri arasında iş birliği ile kurumsal kapasitelerinin artırılması ve yönetimsel yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen “Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri” toplantısında DemirDöküm sektörün geleceğine ışık tuttu.

Türkiye’de sanayinin küresel rekabet gücünü artıracak, teknolojik ve dijital dönüşümü sağlayacak olan Ar-Ge merkezlerinde örnek teşkil eden uygulamalar Antalya’da tanıtıldı. Kamu-Sanayi-Üniversite işbirliği, Ar-Ge yönetimi, girişimcilik, proje yönetimi, fikri ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere 5 önemli başlık altında Türkiye’de örnek teşkil eden 21 başarılı uygulama katılımcılarla paylaşıldı. Organizasyonda yenilikçilik konusunda sektörün öncü ismi DemirDöküm’ün Ar-Ge yöneticileri Hamit Emre Akdaş ve Dr. Emine Cerit, “Kişisel Gelişim Asistanı Uygulaması”nın sunumunu gerçekleştirdi.

Ar-Ge merkezi “Süreç Geliştirme” çalışmaları kapsamında DemirDöküm İleri Ürün Kalite Planlama Yöneticisi Hamit Emre Akdaş tarafından geliştirilen Kişisel Gelişim Asistanı Uygulaması, Ar-Ge personelinin hangi teknik eğitimlerin, hangi düzeyde alınması gerektiği, çalışanların yetkinlik derecelerinin izlenmesi ve geliştirilmesinin bir matris aracılığı ile takip edilmesini sağlıyor. Türkiye’deki 248 Ar-Ge merkezi arasından “Girişimcilik” alanında en iyi 4 çalışma arasında yer alan ve sektöründe tek olan Kişisel Gelişim Asistanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Değerlendirme Komisyonu tarafından “Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri Kitabı”nda yer almaya layık görüldü.