“Romatoid Artrit Hastaları için Endüstri Ürünleri Tasarımı Projesi” Başlıyor!


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencileri Türkiye Romatoloji Derneği ve Romatizma Hastaları Bilgilendirme ve Destekleme Derneği’nin katkıları, global biyofarma şirketi AbbVie’nin desteği ile ‘’Romatoid Artrit İçin Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğrenci Projesi’’ni hayata geçiriyor. 

Romatoid artrit (RA) hastalarının günlük yaşamlarında karşılaştıkları güçlükleri ortaya koymak, hastalık ve erken teşhisin önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan proje kapsamında öğrenciler romatoid artrit hastalarının günlük yaşamlarıını kolaylaştıracak ürünler tasarlıyor olacak.

Dönem sonunda ortaya çıkacak tasarımlar bir taraftan ders kapsamında değerlendirilirken, bir taraftan da alanında uzman bir jüri tarafından değerlendirilecek. Ödüle layık görülen tasarımlar 12 Ekim Dünya Artrit Günü çerçevesinde açıklanacak. Bu kapsamda proje çalışmaları içinden 1. tasarım 2.500 TL; 2. tasarım 2.000 TL; 3. tasarım 1.500 TL; 4. tasarım 1000 TL ödül almaya hak kazanırken, eskiz sınavında başarılı bulunan çalışmalara teşvik ödülü verilecek. Ayrıca dönem sonunda romatoid artrit hastaları için geliştirilen tasarımlardan, ödül alan dört çalışmanın, görsel prototipleri 29 Ekim 2016’da Ulusal Romatoloji Kongresi’nde sergilenecek.

0225 Şubat Perşembe günü gerçekleşen ilk proje bilgilendirme toplantısında Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerine hastalık hakkında bilgi aktarıldı. Mart ayında gerçekleştirilen ikinci bilgilendirme toplantısında ise Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Süleyman Özbek ile bir araya gelen öğrenciler, romatoid artrit hastalarının hastalık sürecinde karşılaştıkları güçlükleri derinlemesine öğrenme fırsatı buldular. Ayrıca öğrenciler yine Mart ayı içerisinde bir romatoid artrit hastası ile bir araya gelerek tasarım fikirlerini paylaştılar ve hastaların ihtiyaçlarını dinlediler.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Suha Erda, “MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü olarak toplumun farklı ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirmek her zaman önceliğimiz oldu. Bugüne kadar farklı konularda tasarımlar gerçekleştirdik. ‘Romatoid Artrit İçin Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğrenci Projesi’ sayesinde ‘Romatoid Artrit’ hastalığı ile tanışma fırsatı bulduk. Hastaların günlük hayatta karşılaştıkları güçlükler bizleri derinden etkiledi. Yaşamımızın her alanında var olan ‘tasarım’ olgusu ile romatoid artrit hastalarının günlük yaşamlarına katkıda bulunabilme fikri bizi heyecanlandırdı ve bu konuyu mevcut tasarım dersimizin ana konusu yaparak projede yer almaya karar verdik. Proje kapsamında başlangıçta konunun uzmanları hekimlerden ve hastalardan romatoid artrit ve hastaların günlük yaşamlarında karşılaştıkları güçlüklerle ilgili bilgiler aldık. Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde okuyan 85 öğrenci, ders ve sınav kapsamında konu olarak işlenen romatoid artrit hastalarının yaşamlarını kolaylaştıracak tasarımlar üretmeye çalıştılar. Dönem sonunda, öğrencilerimiz hastaların günlük hayatlarında fayda sağlayacak tasarımlarına ait görsel prototiplerini ETAM Endüstri Ürünleri Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezinin prototip ve tasarım geliştirme desteğinde hazırlanmış olarak bizlerle paylaşacaklar. MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü olarak romatoid artrit hastalarına günlük hayatlarını devam ettirirken fayda sağlayacak bu tasarım önerileri ile hastalık konusunda farkındalık yaratılmasına katkı sağlayabilmeyi umut ediyoruz” dedi.


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Hakkında

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; Sanat Tarihçisi, Arkeolog, Müzeci, Ressam Osman Hamdi Bey tarafından 1882’de Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kuruldu ve 2 Mart 1883’de öğretime başladı. Ülkemizin ilk sanat ve mimarlık yüksek okulu olan Kurum, 1928’de Güzel Sanatlar Akademisi adını aldı ve böylece ülkemizde Akademi unvanını alan ilk yüksek öğretim kurumu oldu. Güzel Sanatlar Akademisi, 1969’da 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu’nun kabul edilmesiyle birlikte bilimsel özerkliğe kavuştu. Kurum, 4.11.1981’de kabul edilen 2547 sayılı Kanun ve 20 Temmuz 1982’de çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteye dönüşerek Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı. Yarattığı çağdaş, özgün yapısını koruyarak, sanatta, tasarımda ve bilimde sürekli gelişmeyi hedefleyen eğitim  öğretim anlayışını sürdürmek; ulusal ve uluslar arası eğitim öğretim ve araştırma kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüterek, akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın küresel platformdaki etkinliklerini  güçlendirmek; günümüz bilgi çağında alanlarındaki birikimiyle sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği ve etkileşiminden güç alan bir “ihtisas üniversitesi” özelliği ile  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni geleceğe taşımaktır.    

Türkiye Romatoloji Derneği Hakkında

Türkiye Romatoloji Derneği’nin (TRD) kurulması ilk olarak 1993’te, ülkemizin önde gelen tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dalı temsilcilerinin katılımı ile Bursa’da gerçekleştirilen bir toplantıda kararlaştırılmıştır. Derneğin ilk adı Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği (RAED) olarak belirlenmiş, daha sonra dernek tüzüğü hazırlanmış ve kurucu üyeler ile geçici yönetim kurulu oluşturulmuştur. 2012 yılında ise derneğin adı Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) olarak değiştirilmiştir. İç hastalıkları uzmanlık eğitiminin üzerine, iç hastalıklarına bağlı romatoloji bilim dallarında yan dal ihtisası yapmış doktorların üye olduğu TRD’nin amacı, konusu ile ilgili bilimsel araştırmaları ve doktor eğitimini desteklemek, romatoloji uzmanlarının sayı ve niteliğini artırarak ülke geneline yaymaktır; ayrıca doktorlar tarafından romatoloji ile ilgili olarak yapılacak çalışmaları özendirmek ve desteklemek, romatizmal hastalıkların toplumun geniş kesimlerince tanınmasını sağlamak ve romatizma hastalarını hastalıkları konusunda bilgilendirmek için çalışmalar yapmaktır.

Romatizma Hastaları Bilgilendirme ve Destekleme Derneği Hakkında

Romatizma Hastaları Bilgilendirme ve Destekleme Derneği, kısa adı ile Romaturka, romatizma hastalarına hizmet veren bir dernektir. 27 Nisan 2006 tarihinde romatizma hastaları ve yakınları tarafından kurulmuştur. Dernek, tanısı ne olursa olsun tüm romatizma hastalarının ihtiyaç duyduğu bilgi ve desteği sağlamayı ve hastalar arasında bir köprü oluşturmayı amaçlamaktadır. 

AbbVie Hakkında

2013’te Abbott’tan ayrılarak kurulan AbbVie, araştırmaya dayalı global bir biyofarma şirketidir.  Şirketin misyonu uzmanlığını, işine adanmış çalışanlarını ve yenilikçiliğe yönelik benzersiz yaklaşımını kullanarak dünyanın en ciddi ve karmaşık bazı hastalıklarına yönelik ileri tedaviler geliştirmek ve tıbbın hizmetine sunmaktır. Tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Pharmacyclics dahil olmak üzere AbbVie dünya genelinde yaklaşık 28,000 çalışanı ile 170’ten fazla ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket hakkında daha fazla bilgi için: www.abbvie.com ve www.abbvie.com.tr