Kentsel Dönüşüme HAZIR MISINIZ?

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği ve Türk YTONG işbirliğiyle geliştirilen ‘Sarı Işık’ projesinin lansmanı bugün gerçekleştirildi. “Kentsel dönüşüme hazırlan” sloganıyla duyurulan proje, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun özelinde süregiden parsel veya ada bazlı yıkıp yeniden yapma süreçlerinin farklı taraflarını bilgilendirmek ve bu yönde toplumsal bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Ertun Hızıroğlu, Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar ve İstanbul Serbest Mimarlar Derneği üyesi Umut İyigün’ün konuşmacı olarak bulunduğu lansmanda projenin amacı dışında 6306 sayılı kanunun günümüzde yarattığı erken dönem etkiler, toplumun sürece dair farkındalık derecesi ve kanun ile uygulamasının geleceğine ilişkin konular ele alındı.

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Ertun Hızıroğlu, toplumda kanun ile yönetmeliğin yanısıra mevzuatın uygulanma biçimine dair bilginin yetersizliğine ve bu bilginin erişilebilir kılınmasının aciliyetine değindi. Söz konusu bilgisizlikten ötürü yenileme faaliyetlerinde çeşitli haksızlık ve görev suistimallerinin ortaya çıkmasının yanısıra, değişim değerinin kullanım değerinin önüne geçmesinden yana sorunlar yaşandığına dikkat çekti. Rant kriterini ön plana çıkaran bu sıkıntının giderilmesi için 6306 sayılı kanunun yoğun olarak uygulandığı Kadıköy ilçesinden başlanarak kentsel dönüşümün planlanmasından yana çaba gösterileceğini, aksi takdirde Kadıköy’ün hem altyapı hem de çevre açısından ciddi bir tıkanıklık yaşayacağını dile getirdi.

Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar ise Türkiye’de 53 yıldır faaliyet gösteren YTONG’un bu proje sayesinde hem sektörün daha sağlıklı işlemesi, hem de kentlerdeki yaşam kalitesinin iyileşmesi yönünde sürece katkı koymasını umduğunu söyledi. Türkiye çapında 6,5 milyon yapının elden geçirilmesini ön gören büyük kentsel dönüşüm hedefinin etkilerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Hinginar, “6306 sayılı kanun 2012 yılında çıkmış olmasına rağmen biz geçtiğimiz dört yılı yalnızca kendi aramızda konuşarak geçirdik; keşke daha erken davranıp vatandaşların bugün yaşadığı kimi mağduriyetlerin önüne geçebilseydik” diyerek kendileri ve sektördeki diğer aktörlere ilişkin özeleştiride bulundu.

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği üyesi Umut İyigün, İstanbul özelinde süregiden ve %30’lara varan yoğunluk artışının kısa ve uzun vadede sorunlar yaratacağına değinerek, kanunun teşvik ettiği fakat uygulamaya geçiremediği ada bazlı dönüşümün olumsuz yönde ilerleyen gidişatı değiştirebileceğinden söz etti. Yoğunluğun otopark yönetmeliklerinin de etkisiyle yeşil alanların kaybı ve altyapı düzeneklerinin zorlanmasıyla sonuçlandığından bahseden İyigün, kanunun ada bazlı dönüşümü daha fazla teşvik edecek ve dolayısıyla yoğunluğu azaltacak şekilde revize edilmesi gerektiği görüşünü savundu. Buradan hareketle ‘Sarı Işık’ projesinin çeşitli mevzuat değişikliklerinin kolay takibini mümkün kılması yönünde dilekler ifade edildi.

Dinleyiciler arasında bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Fatih Gözalan da söz alarak projeye kurum olarak destek verdiklerini dile getirdi. Gözalan, bakanlığın belediyelerle koordineli çalışarak yaşanan sıkıntılara çözüm getirme ve vatandaşların taleplerine cevap verme konusunda gayret gösterdiğini, fakat özellikle 6306 odaklı dönüşümün %40 ile en yüksek oranda seyrettiği İstanbul’da sürecin ağırlığının altından kalkmada güçlük çektiğinden bahsetti. ‘Sarı Işık’ projesinin bakanlığın sırtındaki yükü alma potansiyeli açısından taraflarınca olumlu yönde karşılandığını belirten Gözalan, bu nedenle dairenin sürece aktif olarak destek vereceğini dile getirdi. Gözalan son olarak mevzuatın henüz çok yeni olduğunu, an itibarıyla birtakım değişikliklere tabi tutulduğunu ve hem vatandaşlar, hem de yapı sektörü çalışanlarından gelen geri dönüşlerle ileride benzer yönde değişip iyileştirilmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.