THBB MESLEKİ YETERLİLİK ve BELGELENDİRME MERKEZİ faaliyetlerine başladı…

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na göre sınav ve belgelendirme yapabilmek amacıyla kurulan THBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (THBB-MYM), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 15 Ocak 2016 tarihinde Betoncu ve Betonarme Demircisi Ulusal Yeterlilikleri kapsamında akredite edildi. TÜRKAK akreditasyonun ardından Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından da 15-16 Mart 2016 tarihlerinde yetkilendirme denetimi başarı ile gerçekleşti. Böylece 24 Mayıs 2016 tarihinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilen THBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi faaliyetlerine başladı.

25 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanun ile bazı mesleklere Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi. Tebliğin ekinde yer alan listedeki meslek dallarına 25 Mayıs 2016 tarihine kadar geçiş süresi verildi.

23 Nisan 2015 tarihli MYK tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31 Aralık 2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.

Kaliteli beton üretimi hedefine ulaşmak için eğitim kalitesinin yükselmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık; ” Birliğimiz 1994 yılından bu yana, pompa ve transmikser operatörleri, santral operatörleri ve laboratuvar teknisyenleri olmak üzere yaklaşık 16 bin kişiye sertifikalı eğitim vererek sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamıştır. Sektör çalışanlarına ve beton kullanıcılarına yönelik eğitimler ve seminerler düzenlemeye devam eden Birliğimiz, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 15-16 Mart 2016 tarihlerinde yetkilendirme denetimini başarı ile gerçekleştirerek THBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi faaliyetine başlamıştır” dedi.

Yavuz Işık
Yavuz Işık

THBB-MYM ile ilgili daha fazla bilgi www.thbb.com.tr internet sitesinden elde edilebilir.


Bilgi:

Ulusal meslek standardı nedir?

Ulusal meslek standardı bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için MYK tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

Ulusal yeterlilik nedir?

Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyen bireylerin nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecine tabi tutulacağını düzenleyen, başarı ve belgelendirme şartlarına ilişkin unsurları içeren ve ulusal meslek standartlarını temel alarak geliştirilen belgelerdir.1464160844_Mesleki


Türkiye Hazır Beton Birliği Hakkında

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 1988 yılından beri güvenli ve dayanıklı yapıların inşası için, standartlara uygun beton üretilmesi, standartlara uygun beton uygulamaları için, özellikle deprem riski yüksek bölgelerde yüksek dayanım sınıflarında beton kullanılması için uğraş veren mesleki bir kuruluştur. 1991 yılından beri Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO)’nin de tam üyesi olan THBB’ye üye olacak şirketlerin tüm hazır beton tesislerinde standartlara uygun üretim yapılması, Kalite Güvence Sistemi (KGS)’nin sürekli habersiz denetimlerine tabi olunarak KGS Uygunluk Belgesi alınması, uygun laboratuvar bulunması, teknik, çevre, iş sağlığı – işçi güvenliği, yasal ve etik kriterlerin eksiksiz yerine getirilmesi zorunludur.