(Atermit), ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Aldı

Bu yıl 60. yılını kutlamaya hazırlanan, Çatı-Cephe ve Isı Yalıtımı sektörlerinde yeniliklerin öncüsü Atermit, Ocak ayında LRQA tarafından yapılan denetimler neticesinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği belgelerini başarı ile almaya hak kazandı.

Atermit Yönetim Kurulu ısı yalıtımı ürünleri üreterek çevreye yaptığı dolaylı katkıları bir adım ileri götürmek maksadıyla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi alma kararı aldı.

ISO 14000 serisi standartları, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünüdür. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır.

ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır. ISO 14001, işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.