Mimarlar Odasından Yeni Yayın – 2014 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ: Yapılar . Projeler . Fikirler


Mimarlar Odası’ndan Yeni Yayın:

2014 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ, Yapılar . Projeler . Fikirler
2014 National Architecture Awards, Buildings, Projects, Ideas

Müge Cengizkan (ed.) Mart 2016, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara; 232 sayfa, Türkçe / İngilizce.


 

2014 yılı XIV. dönem Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kitabı yayımlandı. Her dönem vurgulandığı ve adından da menkul olduğu gibi, Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri programı “sergi”yi “ödül”den öncelikli tutan bir programdır. Serginin kitabı ise, Programın en önemli kalıcı sonuç ürünüdür.  Program 2014 yılında, 14 dönem ve 28 yıllık bir meslek pratiği dökümünü geride bıraktı. Bugüne kadar programa 2129 eser katıldı ve öncü nitelikleri nedeniyle 120 eser ve 44 kişi / kuruluş çeşitli dallarda ödüllendirildi. Kitapta, Seçici Kurul üyelerinden Haydar Karabey, Nur Akın ve Ferhat Hacıalibeyoğlu, ödül alan, almayan, ödül adayı olan tüm eserlere ilişkin genel bir değerlendirme ile geleceği okuyan / prospektif bir bakış sunuyorlar. Yazıları, programın Türkiye mimarlığındaki rolünün yanı sıra, Türkiye’nin güncel mimarlık eğilimlerini saptamak açısından değerli görüşler içeriyor. Kitap hem bir ödül katalogu olmanın gerektirdiği görselliği ön plana alıyor, hem de yapı, proje ve fikirleri güncel Türkiye mimarlığı bağlamına oturtmaya özen ve çaba gösteriyor.