NİMRİDE YENİDEN HAYAT Desteklerinizi Bekliyor!

Nimri’de Hayat ” projesi, 1950’li yılların sonlarında yaşanan büyük bir göçün ardından boşalan Nimri Köyü’nde az da olsa yaşayan köy halkı ile 4-5 nesildir aileleri şehirlerde yaşayan ve birbirini tanımayan gençlerin bir araya gelmelerine öncülük etmeyi, sosyal dayanışmayı artırmayı, köyün kültürel özelliklerini, kaybolmaya yüz tutan değerlerini yeniden ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı benimsenmiş ve çevreye duyarlı, doğaya saygılı, üretimi destekleyen, kadının güçlenmesine yönelik çok çeşitli çalışmalar başlatılmıştır. Kadın üyesi olmayan derneğin yönetiminde kadın üye sayısı artırılmış ve dernek başkanının da kadın olmasına ek olarak yönetim kurulu üyeleri 9 kadın, 9 erkekten oluşmaktadır. Permakültür ilkelerine göre ekolojik, sağlıklı gıda güvencesi ile tarımsal üretim ve bir köy bahçesi kurulması, köy bahçesinde üretilecek ürünleri, öncelikli olarak büyük şehirlerde yaşayan köy halkının ve ardından Türkiye’deki herkesin satın alabilmesi için web sitesi üzerinden satışının yapılması planlanmaktadır. Son yıllarda köydeki betonlaşmanın artması sebebiyle satış, depolama ve yönetim binası olarak yerel malzemelerden doğal, sağlıklı toprak bir yapının yapılması ve yeni yapılaşmaya örnek olması hedeflenmektedir. Çevreye duyarlı bu ve buna benzer çalışmalara ek olarak köy halkı ile büyük şehirlerde yaşayan köy gençlerini bir araya getirecek etkinlikler gerçekleştirilmektedir ve her yıl bu etkinliklere yenileri eklenmektedir.

Mimar Özgül Öztürk tarafından yürütülen Nimri’de Hayat, Yves Rocher Vakfı’nın açmış olduğu TOPRAĞIN KADINLARI adlı yarışmada, 27 Mart son tarihli bir halk oylaması ile Dünya 1.liği için yarışıyor. “Nimri’de Yeniden Hayat” projesini, köyü ve arka planda taşıdığı değerleri desteklemek için aşağıdaki linke tıklayarak 27 Mart’a kadar oylarınızı verebilirsiniz:

http://www.yves-rocher-fondation.org/laureate/ozgul-ozturk-developpement-local-durable-du-village-de-nimri/

Özgül Öztürk
Özgül Öztürk

 

Yarışma Adı                                      : TOPRAĞIN KADINLARI

Proje adı                                            : Nimri’de Yeniden Hayat

Yarışmaya açan kuruluş               : Yves Rocher Vakfı ve France Institute

Ne zamandır var                             : Dünyada 15 yıldır var, Türkiye bu sene katıldı.

Proje kısa tanıtım video              : https://www.youtube.com/watch?v=hHTjHXN1PSU&feature=youtu.be

Proje sürecinin linki      : https://www.youtube.com/watch?v=625FhOnBN1k


 

Toprağın Kadınları Yarışması Hakkında; 

Institute de France çatısı altında bulunan Yves Rocher Vakfı ve Yves Rocher Türkiye’nin işbirliğinde, çevreyi korumak ana amacıyla; biyoçeşitlilğe, topluma ve eğitime katkıda bulunan projelerin değerlendirildiği ve jüri tarafından seçilen en başarılı projenin ödüllendirildiği bir sosyal sorumluluk projesidir. Projenin amacı kar amacı gütmeden çevreyi koruyan, güçlü, toprağına sahip çıkan, cinsiyet eşitliğine ve eğitime katkıda bulunan projeleri olan kadınları ödüllendirmektedir.