(Çuhadaroğlu) halka arz için (Deniz Yatırım) ile anlaştı!

Halka arz hazırlıklarını sürdüren Çuhadaroğlu Deniz Yatırım’la anlaştı. Halka arzın Şubat ayında tamamlanması hedefleniyor. 600’ün üzerinde çalışanıyla, külçe alüminyumdan profil üretimi ve cephe sistemleri uygulamasına kadar tam entegrasyona sahip Çuhadaroğlu halka açılıyor. Halka arz geliri ile yatırımlarını tamamlayacak olan Çuhadaroğlu profil üretimi ve cephe sistem uygulamalarında kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Borçsuz yapısı, istikrarlı büyüme ve karlılığı ile Çuhadaroğlu’nun 2015 yılı dokuz aylık konsolide cirosu 164 Milyon TL, ana ortaklık net karı 18,7 Milyon TL düzeyinde. Halka arzda birim pay fiyatı 2 TL, halka açıklığı %26 ve arz büyüklüğü 37 Milyon TL olacak. Halka arz sonrasında piyasa değeri 142,5 Milyon TL olacak Çuhadaroğlu için borsada 20 işlem günü süreyle Günlük Alım Emri uygulanacak.

60 yılı aşkın süredir bilgi, kalite ve güvenirliliği ile sektörünün önemli kuruluşlarından biri olan Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi halka arz sürecini başlattı. Halka arz hazırlıklarını sürdüren Çuhadaroğlu süreci Şubat ayında tamamlamayı planlıyor. Halka arz süreci ile ilgili aracılık hizmeti için Deniz Yatırım’la el sıkışan şirket’in Genel Müdürü Kenan Aracı yaptığı açıklamada;

“Çuhadaroğlu, sahip olduğu entegre yapı sayesinde üretimden sistem kurulumuna kadar hizmet veren, külçe halindeki alüminyum hammaddeden mimari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan profil (ara mamül) ve mamüllerin (Interax Ürünleri) üretimini gerçekleştiren köklü ve güvenilir bir kuruluştur. Halka açılma çalışmaları çerçevesinde Deniz Yatırım’la anlaştık. SPK ve Borsa İstanbul’a başvurularımızı yaptık. Borsa’ya yeni bir soluk getireceğimize inanıyoruz.” diye konuştu.

Sözlerine “Çuhadaroğlu sahip olduğu know-how ve tecrübesi ile geliştirdiği alüminyum sistem tasarımları sayesinde yüksek katma değerli ürünler satmaktadır. Şirket bünyesinde oluşturulmuş teknik destek ve ARGE departmanlarımız müşterilerden gelen istekleri sürekli olarak değerlendirmektedir. 600 kişiyi aşan kadrolarımızlakendi alüminyum sistemlerimizi geliştiriyor, tasarlıyor ve müşterilerimize verdiğimiz uygulama desteği ile rakiplerimizden farklılaşıyoruz. Beyaz yakalı çalışanlarımızın yaklaşık %30’unu mimar ve mühendislerimiz oluşturuyor. Bu mühendislik altyapısı sayesinde ihtiyaca özel çözüm üretiyor venitelikli proje desteği sağlayabiliyoruz.” diye devam eden Kenan Aracı halka açılmayı, kurumsallaşma yönünde stratejik bir adım ve önemli bir aşama olarak değerlendirdiklerini ifade etti. “Halka açılmamız, kurumsal yönetim anlayışının şirket faaliyetlerine yön vermesi ve şirketin kurumsallaşması yönünde çok önemli bir itici güç olacaktır. Faaliyetlerimizi daha sağlam temeller üzerinde sürdürme imkânı sunacaktır. Borsa’ya açılma yolunda sürdürdüğümüz çalışmalarda önemli bir aşamayı daha geride bırakıyoruz. Şubat ayında tamamlamayı öngördüğümüz halka arz sürecimizi yönetmek üzere Deniz Yatırım’la çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Deniz Yatırım İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Melih Akosman da, sektörünün önemli bir oyuncusu olan Çuhadaroğlu’nun, yatırımcılarla buluşmasına aracılık etmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Akosman, şöyle konuştu: Çuhadaroğlu’nun da içinde olduğu alüminyum sektörü, inşaat sektörünün yanı sıra otomotiv, ulaştırma, savunma ve makine sanayinde kendine yeni kullanım alanları bularak yaygınlaşmaktadır. Çuhadaroğlu, son 10 yılda yaptığı yatırımlarla alüminyum sektöründeki bu ivmeyi yakalamaya çalışan önde gelen kuruluşlardandır. Çuhadaroğlu düzenli olarak büyüyen, büyüme planları olan, önemli karlılığa sahip bir şirket… Halihazırda profesyonellerin yönetiminde, borçsuz, köklü ve güvenilir bir kuruluşun halka arzına cazip bir fiyatlama ve halka arz yapısı ile aracılık etmek ve borsaya güçlü bir şirket daha kazandırmak bize büyük heyecan veriyor..

Entegre tesisleri ile rakiplerinden farklılaşıyor

Şirket dökümhane, ekstrüzyon presleri, yüzey işlem ve mekanik işlem bölümlerinden oluşan entegre tesisleri sayesinde, külçe halindeki alüminyum hammaddeden mimari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan profiller ve cephe sistemlerine kadar geniş bir yelpazede üretim ve taahhüt hizmetleri verebilmektedir. Söz konusu entegre yapı hem maliyet, hem kalite hem de termin avantajı sağlamaktadır.

Çuhadaroğlu devam eden ve 2016 yılında tamamlanması planlanan kapasite artırımı öncesinde yıllık; 16.200 ton biyet, 19.000 bin ton profil üretimi, 10.000 ton eloksal işleme, 5.000 ton toz boyama, 140 bin m2 cephe sistemleri tasarım, üretim, test ve montaj kapasitesine sahiptir.2016 yılında tamamlanması hedeflenen kapasite artırımı ile biyet üretimi kapasitesi 32.400 tona, cephe sistemleri kapasitesi ise 250 bin m2’nin üzerine çıkacaktır.

İki yılda ciro ve Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar’da %130 büyüme, net karda anlamlı yükselişDeniz Yatırım liderliğinde şubat ayı ortasında halka arz planlanıyor Birim pay fiyatı 2 TL

1453989530_kenan_arac____nejat___uhadaro__lu__h__seyin_melih_akosman
Hüseyin Melih Akosman, Nejat Çuhadaroğlu, Kenan Aracı

Günlük Alım Emri Uygulaması

%30 Nakit Temettü Planlanıyor

Çuhadaroğlu’nun 2012 yılında 82,3 milyon TL seviyesinde olan satışları iki yılda %130’luk artışla 2014 yılında 189,7 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2015 yılı dokuz ay itibariyle şirket cirosu 164,2 milyon TL seviyesindedir. Çuhadaroğlu’nun Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karı (“FAVÖK”) ise 2012 yılındaki 12,4 milyon TL seviyesinden, 2014’te ise 28,5 milyon TL’ye yükselmiştir.2015 yılı dokuz aylık döneminde ise FAVÖK 30,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında 4,9 milyon TL seviyesinde olan ana ortaklık net karı 2014 yılında 14,5 milyon TL’ye yükselmiş, 2015 yılı dokuz ayında ise 18,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

%50 sermaye artırımı %50 ortak satışı planlanan halka arzda şirketin mevcut 62.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 9.250.000,-TL nakit karşılığı olmak üzere 71.250.000,-TL’ye artırılacak, 9.250.000,-TL tutarında ise ortak satışı gerçekleştirilecektir. Halka açıklık oranı ise %25,96 olacaktır. Halka arzın şubat ayı ortasında tamamlanması bekleniyor.

%80’inin yurt içi bireysel yatırımcılara %20’sinin ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği Çuhadaroğlu halka arzında birim pay fiyatı 2 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz büyüklüğü 37 milyon TL, halka arz sonrası şirket değeri ise 142,5 milyon TL olacaktır. Şirket sermaye artırımından sağlanan halka arz gelirini devam eden üretim kapasitesi, makine ve ekipman yatırımlarınıntamamlanmasında vehammadde olarak kullanılan alüminyum külçe tedariğinde kullanacaktır.

Şirket ortakları tarafından sağlanacak olan ve halka arz büyüklüğünün %40’ına karşılık gelen 14,8 milyon TL kaynak ile 20 işlem günü süreyle, Deniz Yatırım aracılığı ile 500.000 adet halka arz fiyatından ve günlük geçerli alım emri girilecektir.

Bir diğer uygulama ise nakit kar payı dağıtımına ilişkin olacak… Şirket; 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 mali yıllarına ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının asgari %30’unun pay sahiplerine nakit olarak dağıtılmasını öngörmektedir.

HALKA ARZIN KÜNYESİ

Halka Arzın Yapısı

  • Halka arz öncesi sermaye 62 milyon TL
  • Sermaye artırımı 9,25milyon TL
  • Ortak satışı 9,25 milyon TL
  • Birim pay fiyatı 2 TL
  • Halka Arz Büyüklüğü 37 milyon TL

Halka Arz Sonrası

  • Sermaye 71,25 milyon TL
  • Halka açıklık oranı %25,96
  • Şirket Değeri: 142,5

Halka Arz Tahsisatları

  • %80 Yurt içi bireysel yatırımcılar
  • %20 Yurt içi kurumsal yatırımcılar

Konsorsiyum Lideri: Deniz Yatırım

Burada yer alan içerik sadece tanıtım ve bilgi amaçlı olup, halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili ayrıntılı bilgi içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Söz konusu İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu henüz Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından onaylanmamıştır. Söz konusu İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, SPK onayını takiben; Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), Çuhadaroğlu Metal Pazarlama ve Sanayi A.Ş.’nin web sayfasında (www.cuhadaroglu.com) ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin web sayfasında (www.denizyatirim.com) ilan edilecektir.

Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.


 

Çuhadaroğlu Hakkında

Yüksek Mimar Ahmet Çuhadaroğlu tarafından, 62 yıl önce temelleri atılan ve çelik yapı elemanları üretimiyle sektöre adım atan Çuhadaroğlu; 1965 yılından beri ağırlıklı olarak inşaat sektörüne, mimarı uygulamalar için alüminyum kapı, pencere, doğrama üretimi ve uygulaması alanlarında faaliyet gösteriyor.

Kuruluşundan bu yana Türkiye’de alüminyum ve metal sektöründe birçok ilklere imza atan firma, sürekli gelişmek ve iyileşmek değerleri ile ilk silikon cephe, ısı bariyerli çift eksen doğrama, polycarbonat şeffaf örtülü çatı ışıklık, panel sistem imalatı ve uygulaması, cephe sileceği, çift cephe uygulaması gibi özel uygulamaları gerçekleştirmenin yanı sıra; Fransa’da kamu ihalesi kazanan ilk Türk firma, Almanya’da cephe işi alan ilk Türk firma, Türkiye’de ilk bomba, kurşun ve yangına dayanıklı alüminyum kapı pencere ve cephe üreten firma, ilk dikey eloksal yüzey kaplama tesisini kuran grup gibi pek çok ilklere de imza atmıştır.

Ülkemiz kalkınmasının temel dinamiklerini desteklemeyi asli görevlerinden biri olarak gören Çuhadaroğlu, aralarında TS EN 9001’in de bulunduğu kalite belgeleri ile tescillenen üretimi ve yarattığı büyük istihdamla, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayısürdürmektedir.

Yeniliğe açık ve inovatif şirket kültürü, çağdaş yöntemleri kullanan global şirket anlayışı ve teknolojik donanımı ile Çuhadaroğlu, hizmet verdiği tüm alanlarda kalite yönetimi sistemleriyle sürdürülebilirmüşteri memnuniyetini esas almaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında oldukça yüksek bilinirliği olan ve pazar payını sürekli olarak büyüten grup; kalite, güven, rekabetçilik, teknolojik üstünlük, faaliyet alanı çeşitliliği ile şirketlerini geleceğe taşımaktadır.

Çuhadaroğlu; alüminyum profil, ekstrüzyon, toz boya ve eloksal yüzey işlemli alüminyum profilleri, alüminyum kapı, pencere ve cephe sistemleri, otomatik döner ve kayar kapı sistemleri, yangın, kurşun ve bombaya dayanıklı güvenlik sistemleri, alüminyum yapı elemanları, taahhüt ve üretimi ile inşaat sektöründe hizmet vermeye devam ediyor.

Şirket 62 yıllık sektör tecrübesi ile sadece Türkiye’de değil, Azerbaycan, Fransa, Londra gibi pek çok farklı lokasyonda, oteller, okullar, iş merkezleri, hastaneler, konut, kamu binaları, havaalanları gibi pek çok önemli projede yer aldı. Zorlu Levent Ofis ve Ticaret Binası, Fransa’da en iyi ilk 10 proje arasına giren Tour D2 Ofis Binası, Adnan Menderes Havalimanı İlave Terminal Binası, Hachette Basım Evi, City Road Otel, Torun Center Ofis Bloğu ve Yatay Ofisleri, Zac Clichy Batignolles, Ağaoğlu Maslak 1453 Konut Projesi, İstanbulSwiss Otel Yenileme Projesi, Parksa Hilton Otel Dış Cephe işleri son yıllarda yapılan projeler arasında yer alıyor. Londra’nın en önemli 4 projesinden biri olan Montcalm Hotel City Road binası da yine Çuhadaroğlu imzası taşıyor.