Nevzat Sayın: Bir Yapı Kitabı

 

Nevzat Sayın: Bir Yapı Kitabı
Kitap Lansmanı:
08.01.2016
19.00
Studio-X İstanbul

biryapikitabi_2“Kitabı yaparken neden bir Umur Yapısı’nın nasıl yapıldığı bașkalarını ilgilendirsin? sorusuyla bașladık. ‘Dönüșüm/Recycling’ kavramının çeșitli nedenlerle, sıkça duyulduğu bir zamanda bu tür bir dönüștürmenin bizim dıșımızda da birçok kișiyi ve kurumu ilgilendirebileceğini düșündük. Recycling’in ‘upcycling’ mi, ‘down cycling’ mi olduğuna bağlı olarak da tartıșıldığı bir evrede ‘geliștirerek dönüștürme’yi Umur Yapısı üzerinden anlatmayı önemli bulduk. İlk karar așamasından kullanıma geçilen son așamaya varıncaya kadar bizim için önemli olan her șeyi olabildiğince açık ve anlașılır bir biçimde paylașmak istedik. Kitabı yaptık; șimdi de kitabın gün yüzüne çıkıșını paylașmak istiyoruz.”