İstanbul Serbest Mimarlar Derneği, Mimarlığı Müzik Ekseninde Değerlendiriyor

İlki 11 Ocak 2016’ta gerçekleşecek ve iki ayda bir düzenlenecek “Mimarlık Ve…” adı altındaki paneller serisi ile İstanbulSMD, mimarlık dışındaki alanlarda çalışanlarla mimarlığı ve kentleşmeyi bir arada tartışmaya açıyor.

Bu panellerde katılımcı konukların çağdaş mimarlık ve kent hayatı üzerine kişisel deneyimleri ve gözlemlerinin izleyicilerle paylaşılması hedefleniyor.

11 Ocak Pazartesi günü Salt Galata’da gerçekleşecek “Mimarlık Ve…Müzik” konulu panelde Baba Zula grubunun kurucularından Murat Ertel, Bulutsuzluk Özlemi grubunun kurucularından ve aynı zamanda İstanbulSMD üyesi Nejat Yavaşoğulları ve ses enstalasyonları ile de bilinen, Nekropsi grubunun kurucularından Cevdet Erek panelist olarak katılıyor.

Panelin moderatörlüğünü ise İstanbulSMD Yönetim Kurulu üyelerinden, Açık Radyo’da Ahtapotun Bahçesi adlı müzik programını da hazırlayıp sunan mimar Cem Sorguç yapacak.

İki saate yakın sürecek, herkese açık ve ücretsiz olacak “Mimarlık Ve…” adlı konuşmalar serisinde, ilerleyen aylarda sinema, edebiyat, medya, ekonomi pencerelerinden mimarlığa bakılacak.

Müzik konulu ilk “Mimarlık Ve…” paneli 11 Ocak Pazartesi günü saat 19:00-20:30 arasında Salt Galata’da izlenebilir.

İstanbulSMD Hakkında:

Mimarların işlev ve sorumluluklarının toplum tarafından değerlendirilmesi ve anlaşılmasını sağlamayı amaçlayan İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD), üyelerinin ve mimarlık sektörünün estetik değer, mimari eğitim, öğrenme ve uygulama düzeyini de yükseltmeyi hedefliyor. Kent ve kentli yararına “alternatif projeler” üreterek toplumun karşısına çıkmanın önemine inanan İstanbul Serbest Mimarlar Derneği, mimari faaliyetlerin yanı sıra, mimarlık öğrencilerine ve topluma katkı sağlayan önemli projelere destek veriyor.