Antik Kentler: Antik Yakındoğu, Mısır, Yunan ve Roma’da Kentsel Yaşamın Arkeolojisi

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), Charles Gates’in yazdığı ve Barış Cezar’ın Türkçeye çevirdiği Antik Kentler: Antik Yakındoğu, Mısır, Yunan ve Roma’da Kentsel Yaşamın Arkeolojisi adlı kitabı yayımladı.

Arkeolog ve sanat tarihçisi Charles Gates’in kaleme aldığı kitapta, antik Yakındoğu, Mısır, Yunan ve Roma’nın kent ve medeniyetleri arkeolojik bakışla sunuluyor. Odak noktası kentsel merkezler olan kitapta mimari ve diğer maddi kalıntılar, tarihsel ve sosyoekonomik bağlamlar, buralarda yaşamış insanların deneyimleri ele alınıyor. Charles Gates kentsel merkezlerin izini, MÖ dokuzuncu ve altıncı binyıllarda Yakındoğu’da ilk ortaya çıkışlarından MS dördüncü yüzyılın başlarında paganlığın sonlarına dek sürüyor.

Antik Kentler: Antik Yakındoğu, Mısır, Yunan ve Roma’da Kentsel Yaşamın Arkeolojisi antik Yakındoğu, Mısır, Yunan ve Roma dünyalarının kentlerini, ağırlıklı olarak fiziksel görünüm, kentsel biçim ve bu kentlerin kültürel ve tarihsel bağlamları üzerinden inceliyor. Antik kentler, sokaklar, meydanlar ve aralarındaki diğer alanları dolduran binalarla birlikte, yine bu yapıların kent planı içindeki düzenlerini ve antik toplumlardaki işlevlerini gösteren mimari unsurlar da kitaptaki kilit öğeleri oluşturuyor.

Antik Kentler, uzun zaman önce yaşamış insanların inşa ettiği bina ve nesneler aracılığıyla, Akdeniz havzası ve Yakındoğu’daki uzak atalarımızın yarattığı ve içinde yaşadığı kentsel ortamları anlamamıza yardımcı olmayı hedefliyor.

Charles Gates kitabında, Modern Pakistan’daki İndüs Vadisi’nden batıda İngiltere’ye kadar uzanan, Pers İmparatorluğu’nun denetiminde olup Büyük İskender tarafından fethedilen bölge ile Roma İmparatorluğu’nun en geniş halindeki topraklarının birleşimi olan engin bir alanı inceliyor.

Künye Bilgisi
Antik Kentler: Antik Yakındoğu, Mısır, Yunan ve Roma’da Kentsel Yaşamın Arkeolojisi
Yazarlar: Charles Gates
İngilizceden çeviren: Barış Cezar
Dağıtım Tarihi           : Eylül 2015
Fiyat (KDV Dâhil)     : 52 TL
ISBN                           :  978-605-5250-52-2
Ana Kategori             : Arkeoloji
Ebat                            : 16,5 x 24 cm
Sayfa Sayısı              : 608
Kapak Türü               : Karton Kapak

 


 Koç Üniversitesi Yayınları Hakkında

Koç Üniversitesi Yayınları’nın öncelikli amacı fen bilimleri, teknoloji, sosyal bilimler, hukuk, sanat ve edebiyat alanlarındaki yayınlarıyla toplumun gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktır. Yayınlar, Koç Üniversitesi’nin araştırma, yaratıcılık, disiplinlerarası sorgulama ve sınıf içi-sınıf dışı eğitim gibi konularda mükemmeliyetçiliğe olan bağlılığını göstermektedir. Yayınevi, araştırma ve bilimi çeşitli disiplinlerde ve başka ülkelerde yayabilmek için, İngilizce eserlerle, global bir okuyucu kitlesine hitap etmektedir. Koç Üniversitesi Yayınları Türkçe orijinal çalışmalarla da bilgi üretimine katkıda bulunmanın yanı sıra Türkçenin bilimsel ve akademik alanda kullanımını yaymayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca Türkçe çevirilerle yabancı dillerdeki güncel çalışmaları ve literatürü Türkçe okuyucusuna ulaştırmayı amaçlamaktadır. Koç Üniversitesi Yayınları’nın ulaşmayı hedeflediği kitle yalnızca üniversite öğrencileri ve akademisyenler değil, çeşitli alanlardan profesyoneller ve genel olarak akademik çalışmalarla ilgilenen okuyuculardır.