ANKARA’nın Sivil Mimari Örnekleri İSTANBUL’da

Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Başkent Üniversitesi, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Mimarlık Vakfı işbirliğiyle, “Sivil Mimari Bellek Ankara: 1930-1980” sergisini bu kez İstanbul’da açıyor.

TÜBİTAK’ın desteğiyle Başkent Üniversitesi bünyesinde yürütülmüş olan Ankara’da 1930 -1980 yılları arasında Sivil Mimari Kültür Mirası Araştırma, Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi kapsamında birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Bunlardan dördüncüsü olan ve VEKAM desteğiyle gerçekleştirilen “Sivil Mimari Bellek Ankara: 1930-1980” sergisi 1 Eylül Salı günü Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Sergi Salonu’nda saat: 18.00’de açılacak.

Bir araştırma ve belgeleme çalışması olarak ele alınan projenin sonuç bulgularının, yeni tartışmaları mümkün kılacak bir potansiyele sahip olduğu ve bu tartışmalar için önemli bir zemin oluşturduğu düşüncesiyle, en geniş kesimlerle paylaşılması amacıyla “Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980” sergisi bu kez İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Sergide proje çalışmaları kapsamında Ankara’da tespit edilen ve belgelenen çok sayıda yapı arasından seçilmiş, her biri yapıldıkları dönemin barınma pratiklerini ve modern yaşam kültürünü aktaran konut yapılarına; posterler, kartlar, detay posterler ve kartpostallar aracılığı ile dikkat çekilmesi ve bu yapıların mimarlarının bilinir olmasının sağlanması; öte yandan kullanıcılara ait sesli sunumlar aracılığı ile de sosyal olarak bu yapıların yeniden üretilmeleri sürecinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Sergide yapıların bir kısmının Başkent Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan maketleri de yer alacaktır.

Gerek İstanbul’da yaşayan Ankara sevdalılarını ve araştırmacılarını, gerek mimarlık kuramı ve tarihi ile uğraşan, koruma alanında faaliyet yürüten akademisyen ve uygulamacıları ve İstanbulluları yakından ilgilendirecek olan sergi 11 Eylül 2015 tarihine kadar açık kalacak.


 

VEKAM Hakkında:

Başkent Ankara ve çevresiyle ilgili araştırmalar yapan Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), bilim, kültür ve sanat dünyasına hizmet amacıyla 1994 yılında kuruldu. VEKAM bünyesinde Vehbi Koç’un hayatına ait belgelere dayanarak gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra Ankara ve çevresinin kültürel mirasının, tarihinin ve ekonomisinin araştırılması, belgelenmesi ve korunmasına yönelik akademik çalışmalar yürütmektedir. VEKAM ayrıca Ankara ve çevresi ile ilgili kitap, tez, makale ve süreli yayınlardan oluşan kapsamlı uzmanlık kütüphanesi ve zengin arşiviyle her yaştan araştırmacıya hizmet sunmaktadır. Ankara konusunda dünya çapında bir başvuru kaynağı olmak VEKAM’ın öncelikli hedefleri arasında yer alırken, VEKAM yayınları da her geçen gün gelişen bir kaynak haline gelmektedir.