Aloïs Riegl’in “Modern Anıt Kültü” Kitapçılarda…

Mimarlık yazınının temel kitapları arasında yer alan ve modern koruma düşüncesinin paradigma kurucu metinlerinin başında gelen, Aloïs Riegl’ın “Modern Anıt Kültü”, Erdem Ceylan’ın çevirisiyle yayımlandı. “Modern Anıt Kültü”, Aykut Köksal’ın genel yayın yönetmenliğinde, mimarlık ve kent üzerine kuramsal kitaplar yayımlamak üzere kurulan Daimon Yayınları’nın ikinci kitabı. Avusturyalı sanat tarihçisi Aloïs Riegl’ın 1903’te kaleme aldığı “Modern Anıt Kültü”, sanat tarihçileri için olduğu kadar mimar ve restoratörler için de yol gösterici bir metin. Özgün metinden Türkçeye aktarılan “Modern Anıt Kültü”nde, çeviriyi yapan Erdem Ceylan’ın kapsamlı bir yazısı ve bu basım için hazırladığı kavram sözlüğü yer alıyor.

“Modern Anıt Kültü”, 19. yüzyılın tarihselci ve restorasyoncu yaklaşımlarının belirlediği tarihi eserler kuramının ardından gelen ve 20. yüzyılın modernist ve korumacı düşüncesinin temellerini atan bir “kült” metin. Geçiş sancılarının görüldüğü yüzyıl dönümünde, zamanın ruhunu yakalamaya çalışan bu metin, sanat ve mimarlık tarihi ile restorasyon kuramının kesiştiği yerde duruyor. İnsanın, ürettiği eserlerle, dolayısıyla geçmişiyle kurduğu ilişkinin modern zamanların başlangıcındaki dönüşümünü sorunsallaştıran “Modern Anıt Kültü”, hem anıt değerlerindeki genelgeçer hiyerarşiyi sorguluyor, hem de, tespit ve öngörüleriyle, zaman ve mekân üstü bir geçerliliğe sahip.

Modernle tarihi miras arasındaki ilişkiye odaklanan Riegl’ın metni, sekülerleşmiş modern insanın geçmişle ilgisine, tarihi eser sevgisine, 20. yüzyılda dinsel bir duygulanımın hakim olacağını ilan ediyor, dinsel ve ruhsal olan ile dünyevi ve maddi olan arasında yeni bir ilişki tarif ediyor.

“Modern Anıt Kültü”nün Türkçe yayımlanması, Türkiye’de, tarihe ve tarihi eserlere yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına, yeni düşüncelerin geliştirilmesine imkân verecek bir zemin hazırlayacak.