Su Atölyesi 2.0: Konaklama sektöründe bilinçli su kullanımı

GROHE ve Carlson Rezidor Hotel Group, otelcilik sektöründe sürdürülebilir su kullanımını desteklemek üzere gerçekleştirdikleri işbirliği çerçevesinde düzenlenen 2. Su Atölyesi’nde otellerde su kullanımında tasarruf sağlayacak yöntemleri tartıştılar

Hayati öneme sahip olan suyun korunması hiç kuşkusuz tüm dünyayı ilgilendiren bir konu. Toplum ve iş dünyasının artan su kıtlığı riskinin farkına varmasına paralel olarak konaklama sektörü de bilinçli su kullanımı konusuna verdiği önemi artırdı. Başta suyun kıt olduğu yerler olmak üzere, konaklama sektörünün faaliyetlerinde su kullanımını asgari düzeye indirmesi, ana tedarikçiler ile işbirliğine gitmesi ve suyu adil şekilde kullanması da hayati bir önem kazanıyor.

Sıhhi tesisat ürünleri üreticisi GROHE işte tam da bu yüzden konaklama sektörünün önde gelen lider ve tedarikçileri ile birlikte bir dizi su atölyesi düzenlemek üzere Carlson Rezidor Hotel Group ile işbirliğine gitti. İlki 2014 yılında gerçekleştirilen su atölyesinin ikincisi, sıhhi tesisat ve konaklama sektörlerinden 15 ortağın yanı sıra mimari, tasarım, gayrimenkul yönetimi ve davranış psikolojisi uzmanlarının da katılımıyla, 7 Mayıs’ta Düsseldorf’ta yapıldı. Su atölyeleri, otellerin su ayak izini azaltmak üzere henüz kullanılmayan fırsatları belirlemeyi hedefliyor. Atölyede, “gelecekteki değişikliklerden etkilenmeyen binalar” ve “misafir davranışı” gibi başlıklarda konferans ve tartışmalara platform oluşturuyor.

“Bu yıl ele aldığımız temel sorulardan biri de otel işletmecileri, proje geliştiriciler ve emlak yatırımcılarının en son teknolojiye sahip su tasarruflu teknolojileri, yeni otel inşaatları ve/veya tadilat projelerine entegre etmeye nasıl özendirilebileceğiydi,” diyen GROHE AG CEO’su Michael Rauterkus sözlerini şöyle sürdürdü: “Doğal kaynakların sorumlu kullanımı için yeni çözümler geliştirmeye devam ettikçe, sadece çevremizi korumakla kalmıyor, aynı zamanda otel operatörlerinin işletme giderlerini azaltmasına da yardımcı oluyoruz. Oteller, GROHE’nin yeni teknolojik inovasyonlarını kullanarak sürdürülebilir binalara yönelik katı standartları karşılarken müşterilerine eşsiz bir su deneyimi sağlayabiliyorlar. Su atölyesinde de, su açısından zengin ve fakir bölgelerde konaklama sektörünün karşılaştığı belirli zorluklar konusunda bilgi ve deneyim alışverişinde bulunduk.”

Atölyenin ele aldığı önemli konulardan bir diğeri de misafir davranışları oldu. Atölye katılımcıları özellikle sorumlu su kullanımı konusunda bilinci artırmanın ve misafir davranışlarını olumlu şekilde etkilemenin yollarını araştırdılar.

Rezidor Hotel Group Baş İşletme Görevlisi Olivier Harnisch şunları söyledi: “Otellerimiz, operasyonlarımızdaki su kullanımını başarıyla yüzde 27 düzeyinde azalttıysa da bununla yetinmeye niyetimiz yok. GROHE ile stratejik ortaklığımız, yakınlarda tüm Radisson Blu Hotels & Resorts tesislerinde hayata geçirilen Blu Planet havlu yeniden kullanım programımızı tamamlıyor. Otel misafirlerimizden uluslararası su yardım kuruluşu “Just a Drop”a yapacakları bağış karşılığında, konaklamaları sırasında havlularını yeniden kullanmalarını aktif şekilde rica ediyor ve evde sorumlu su kullanımı konusundaki mevcut düşünce ve davranışlarını da sorguluyoruz.

GROHE ve Carlson Rezidor, dünyada suyun sürdürülebilirliği konusunda bilinç oluşturmak amacıyla farklı sektörlerden uzman ve tedarikçiler ile bu diyalogları sürdürüyor. Su atölyeleri, hayati öneme sahip küresel bir konuyu ele almak için, sıra dışı düşünmeye ve spesifik konular üzerinde çalışmak üzere katılımcı şirketler arasında güçlü ilişkiler inşa etmeye teşvik ediyor.


 

GROHE hakkında
GROHE dünyanın önde gelen sıhhi tesisat donanımları sağlayıcısıdır. GROHE Group, global GROHE markası kalite, teknoloji ve tasarımın yanı sıra “Pure Freude an Wasser” felsefesini sunmayı amaçlayan sorumluluktan oluşan marka değerlerinden güç almaktadır.
GROHE’nin dünya çapında 6.000 civarında çalışanı bulunmaktadır. GROHE’nin Almanya’daki çalışan sayısı yaklaşık olarak 2.400’dür. GROHE, Almanya’daki üç üretim tesisinin yanı sıra, diğer pazarlarda da birçok tesise sahip. GROHE, banyo ve mutfak ürünleri portfolyosuyla, 2014 yılında 1,2 milyar Avro tutarında konsolide satış rakamına ulaşmıştır.
Ocak 2014’te LIXIL Group ve Japon Kalkınma Bankası tarafından satın alınan GROHE Group halen satışlarının yüzde 85’ini Almanya dışında gerçekleştirmektedir.
LIXIL Group, inşaat malzemeleri ve ev teçhizatları sektörlerinde küresel bir liderdir. Nisan 2015’ten tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LIXIL Group’un global sıhhi tesisat ürünleri iş kolu yeni LIXIL Su Teknolojisi Grubu (LWTG) iş birimine entegre edilecektir. GROHE, LWTG içinde bağımsızlığını sürdürecektir.