(12. Standardizasyon Konferansı): “Standartlaşma, Protipler ve Kalite: Balkan Ülkeleri İşbirliği İçin Bir Yöntem”

İnsan etkinliklerinde standartlaşmanın büyük önem taşıdığı yerel ve uluslararası düzeylerde kanıtlanmıştır. Balkan Koordinasyon Komitesi (BCC) “Standartlaşma, Protipler ve Kalite: Balkan Ülkeleri İşbirliği İçin Bir Yöntem” kapsamında her yıl farklı bir Balkan ülkesinde olmak üzere uluslararası konferanslar düzenlemektedir.

Bu konferansların ana hedefi, bilim insanlarının Standartlaşma konuları üzerine uluslararası bilgi ve deneyimden kaynaklanan bilgiler sunmaları yoluyla Balkan standartlarına ilişkin altyapının değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi ve zenginleştirilmesidir. Elbette sürekli değerlendirmek kaydıyla, “Bilim”in Aristocu yaklaşımla “bilgi tek bilimdir” tanımı üzerinden, bilim insanları (akademisyenler, uzmanlar, yöneticiler) Uluslararası Konferanslar için davet edilmektedir.

12.si düzenlenen “Standartlaşma, Protipler ve Kalite: Balkan Ülkeleri İşbirliği İçin Bir Yöntem” başlıklı Uluslararası Konferans, uluslararası içerik ve kalitede alanın tüm çeşitliliğine kucak açmakla birlikte, temelde “Protipler – Antikiteden Geleceğe Mimarlıkta Modeller” temasına odaklanmaktadır. Serinin 12. konferansı, Balkanlar’ın akılcı ve kapsamlı bir biçimde yeni Çağ’a girmesinde ek bir adım olacaktır. Bunun ötesinde, Balkan insanlarının uyum içinde işbirliği yaparak Avrupa’nın diğer ülkeleri için bir gelişme modeli oluşturacağı bilimsel ve sosyal bir ortam oluşacaktır.

Bildiri Duyurusu: 27 Kasım 2014

Özet Başvuru Tarihi: 20 Ocak 2015

Kabulün Bildirilmesi: 20 Mart 2015

Tam Metin Teslim Tarihi: 19 Haziran 2015

Erken Kayıt: 6 Temmuz 2015

Geç Kayıt: 27 Temmuz 2015

Konferans Tarihi: 22-23-24 Ekim 2015

Konferans, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde bulunan Baki Komsuoğlu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Daha detaylı bilgi için 12. Standardizasyon Konferansi Cagrısı‘nı inceleyebilir  www.12thconference-kou.com adresini ziyaret edebilirsiniz.