(AKG Gazbeton) Ankara’nın Yeni Kentleşme Sürecinde Gelişimi Konferansı

AKG Gazbeton tarafından, Yapı-Endüstri Merkezi işbirliğinde düzenlenen “Kentini Yenile, Kendini Yenile” adlı konferans dizisinin ikincisi, 27 Mayıs 2015 Çarşamba günü CerModern’de gerçekleştirilecek. “Ankara’nın Yeni Kentleşme Sürecinde Gelişim Konferansı” konulu konferansta Ankaralı plancılar, kentsel tasarımcılar ve mimarlar görüş ve deneyimleri üzerinden başkentin kentsel gelişim sürecini değerlendirecek

Yapı sektörünün en güncel konularından biri olan kentsel dönüşüm süreci ve bu süreçteki inşaat faaliyetlerinin ve yerel yönetim stratejileri konularının irdelendiği “Kentsel Dönüşüm Sürecinde Bina Yenileme” konulu konferans, geçtiğimiz yıl İstanbul’da gerçekleştirildi. İstanbul’un gündeminde, mevcut olanı koruyarak yenileme uygulamaları bulunması nedeniyle, bu meseleye dikkate çekmek ve yöntemleri uzmanlarla tartışmak masaya yatırıldı. Konferansın Ankara ayağında ise yine “Kentini Yenile, Kendini Yenile” başlığı sürdürülerek, bu kez Ankara’nın büyüme vizyonu esas alınacak. Yatayda gelişen ve yeni yapılarla kentleşen bir tarihçeye sahip kentin gelecek vizyonunda neler olduğunu paydaşlarla birlikte ele almak amaçlanan konferansta, Ankaralı uzmanlar planlama, kentsel ve mimari tasarım, yarışma, yurtdışı deneyimi ve kamu ile birlikte çalışma süreçlerini aktaracaklar.

Yenilikçi yaklaşımının yanı sıra çevreye verdiği değerle doğa dostu üretim gerçekleştiren AKG Gazbeton, Türkiye’de yapı malzemeleri sektöründe, yenileşmeye öncülük yapıyor ve AR-GE’ye önem veriyor. Konferans günü, yenilikçi ve sürdürülebilir ürünleri ile, dünyaya açıldığını tescilleyen Türkiye’den ilk ETA belgesini almaya hak kazanan MINEPOR Isı Yalıtım Plağı’nın Belgelendirme töreninin de gerçekleşecek.

Tören’in ardından Yapı-Endüstri Merkezi Etkinlikler Yöneticisi Zeynep Gülşen’in moderatörlüğünde “Gelişen Kentlerde  Yapı Sektörünün Küresel Vizyonu” adlı panel gerçekleşecek. AKG Gazbeton Genel Müdürü Ali Şükrü Kahyaoğlu, TSMD Yönetim Kurulu Başkanı Aytek İtez ve İTB Araştırma Merkezi Genel Müdürü Sinan Somer‘in konuşmacı olarak katıldığı panelde, kentsel gelişim; malzeme üreticisi, malzemeyi kullanan mimar ve belgeyi veren yetkili kuruluşun penceresinden değerlendirilecek.

Panelin ardından, Ankara’nın büyüme vizyonu, yeni kentleşme süreci ve gelecek vizyonlarının tartışılacağı oturum ODTÜ Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı Yöneticisi Haluk Sucuoğlu’nun Yeni Nesil Yapı Sistemlerinde Kalite ve Performans Beklentileri konulu konuşması ile başlayacak. İkinci konuşmacı olan Yazgan Mimarlık Kurucu Direktörü Kerem Yazgan, Kentsel Arayüz başlıklı konuşmasında, kent ve yapı arasındaki ’arayüz’lerin mimari kesitler aracılığıyla ’kentsel arayüz’ler olarak tasarlanma potansiyellerini irdeleyecek. Ardından,  Öncüoğlu+ACP Mimarlık-Şehircilik Yönetim Kurulu Başkanı Enis Öncüoğlu; imar planı, bunun üzerinden tanımlanan parseller ve bu parsellerdeki tanımlar üzerinden yoğunluk ve fiziki çevreyi ele alan Doku-Yaşam-Finansman başlıklı konuşmasını gerçekleştirecek. ON Tasarım Kurucu Direktörü Oktan Nalbantoğlu, temelde Türkiye’deki kentsel dönüşümü anlayabilmek ve müdahale edebilmek için Ankara örneği üzerinden gerekli bağlamsal çerçeve oluşturmayı amaçlayan Ankara’nın Kentsel Dönüşüm Serüveni’nde “Yersizlik” ve “Çevre” konulu konuşma ile devam edecek. Oturumun son konuşmacıları olarak yer alan ONZ Architects Kurucu Ortakları Onat Öktem ve Zeynep Öktem, Modüler Kentlerden Tasarlanan Kentlere başlığı ile, Ankara’nın yeni kentsel dokusu üzerinden, mimarların içinde bulunmadığı üretimlerin oluşturduğu kent dokularını irdelerken, daha iyi kentler üretilmesinde mimarlığın görevlerini ve kent üretme stratejilerini değerlendiren eleştirel bir konuşma yapacak.

Ankaralı mimarların perspektifinden değerlendirmelerin ardından, MMBB Architects Kurucu Direktörü Brezilyalı Mimar Milton Braga, “Ankara ve São Paulo Birbirinden Neler Öğrenebilir?” sorusu çerçevesindeki konuşmasını gerçekleştirecek. Kentsel gelişim bağlamında Ankara ile benzer süreçten geçen São Paulo’daki mimari projeler, kentsel gelişmeler ve malzeme kullanımı Braga’nın kendi deneyimleri üzerinden anlatılacak ve iki kent arasında karşılaştırmalı ve eleştirel bir mimarlık sohbetine ortam sağlayacak.

Ayrıntılı bilgi için ; http://www.yemetkinlik.com