6 Hafta Sürecek “İPA Ders: Şehir Okulu” için Başvurular Devam Ediyor!

6 Hafta Sürecek “İPA Ders: Şehir Okulu” için Başvurular Devam Ediyor!

İPA Ders: Şehir Okulu 23 Ekim’de başlıyor. Sosyolojiden ekonomiye, planlamadan konut politikalarına geniş içeriğiyle program, teorik bilgiyi pratik deneyimle birleştirerek üniversite öğrencilerini ve genç profesyonelleri 6 hafta boyunca aynı çatı altında buluşturmayı amaçlıyor.


İPA Ders: Şehir Okulu” 

Katılım: Ücretsiz, Lisans Son Sınıf Öğrencilerinin ve Mezuniyeti Üzerinden
En Fazla 5 Sene Geçmiş Profesyonellerin Katılımına Açık
Başvuru: Çevrim İçi Başvuru Formu
Tarih: 23 Ekim – 1 Aralık 2023
Yer: İPA Kampüs, Basınköy, Valilik Yolu Cd., Bakırköy/İstanbul


Altı hafta boyunca devam edecek programda sekiz ayrı ders yer alıyor. Dersler her hafta aynı gün ve saatte gerçekleşirken ücretsiz başvuru imkânı sunulan programa katılım için herhangi bir bölüm şartı aranmıyor. Ayrıca program kapsamında her pazartesi farklı konulardan seminerler düzenlenecek.

Çok disiplinli bir yaklaşımla oluşturulan İPA Ders: Şehir Okulu’nda kapsamlı bir teorik temel oluşturmak ve öğrencilere başta bilgi toplama ve analiz etme olmak üzere nitel ve nicel beceriler kazandırmak amaçlanıyor.

İPA Ders: Teori ve Pratik Arasında Köprü Kurmak

İPA Ders, teori ile pratik arasındaki boşluğu doldurarak benzersiz bir bakış açısı sunuyor. Eleştirel düşüncenin geliştirileceği programda, gerçek dünya uygulamalarını vurgulayarak program katılımcılarının pratik becerilerini geliştirmek hedefleniyor.

Yalnızca geleneksel planlama müfredatını takip eden öğrenciler için değil, aynı zamanda yeni mezunlar ve ufuklarını genişletmek isteyen genç profesyoneller için de tasarlanan İPA Ders, bürokratik, hükümet ve yerel yönetişim karar alma perspektiflerinden içgörüleri paylaşarak çağdaş planlama yaklaşımlarını araştırıyor.

İşbirliği ve Gerçek Dünya Deneyimi

Program kapsamında kamu kurumları, özel sektör ve akademi ile ortaklıklar kurarak iş birlikleri teşvik ediliyor. Bu iş birlikleri çerçevesinde fikir birliği oluşturma, grup çalışması, arabuluculuk ve müzakere gibi becerilere yönelik tartışmalar da programda yer alıyor.

Odak Noktalar: Geleceği Şekillendirmek

İPA Ders, katılımcı planlama ve tasarım, siyaset, iklim krizi, inovasyon ve teknoloji, kentsel yönetim, risk azaltma ve afet yönetimi gibi çeşitli odak alanları sunuyor. Bu odak alanları, katılımcıların uzmanlaşmış pratik beceriler kazanmalarını, hem küresel hem de yerel gündemlere aktif olarak katkıda bulunmalarını, topluluk çıkarlarını keşfetmelerini, planlama zorluklarını ele almalarını ve hızlı ve etkili çözümler üretmelerini sağlıyor.

Katılım Koşulları

Katılım için herhangi bir bölümde üniversite lisans son sınıf öğrencisi veya son beş sene içerisinde mezun olma şartı aranıyor. Ücretsiz başvurulan programda katılımcılar dilediği kadar seçebiliyor. 6 hafta boyunca aynı gün ve aynı saatlerde gerçekleşecek derslere katılım devamlılığı önemlidir.

Program detaylarına linkten ulaşabilirsiniz.