(Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Temmuz Ayı Sonuçları Açıklandı!

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin Temmuz 2023 sonuçları açıklandı. Rapora göre temmuz ayı, ekonomideki politika değişikliklerinin sanayi endeksi üzerindeki ilk etkilerinin yaşandığı ay oldu. Temmuz ayında faaliyetler sınırlayıcı unsurların ve belirsizliklerin kalkması ile hareketlendi. 

Yılın ilk yarısındaki deprem afeti, seçimler, çalışma gün sayısındaki azalma ve ekonomik belirsizlikler gibi birçok sınırlayıcı etkenden kurtulan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi, 0,44’lük artışla 71,54 puana yükseldi. Mevsimselliğin olumlu katkısı sonucu Faaliyet Endeksi’nin 3,2’lik artışla 141 puana yükseldiği temmuz ayında, Güven Endeksi ise çok sınırlı ölçüde gerileyerek 33,94 puan seviyesine indi.

İnşaat malzemesi sanayi endeksi sınırlayıcı unsurlardan kurtuldu.

Türkiye İMSAD raporuna göre; İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi temmuz ayında yılın ilk yarısında yaşanan deprem afeti, seçimler, çalışma gün sayısındaki azalma ve ekonomik belirsizlikler gibi sınırlayıcı unsurlardan kurtuldu. Ekonomi politikalarındaki değişim ve yurt dışı pazarlardaki gelişmelerin belirleyici ana unsurlar olarak ön plana çıktığı temmuz ayında, İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi bir önceki aya göre 0,44’lük artışla 71,54 puana yükseldi. Raporda, Bileşik Endeks’in yılın ikinci yarısındaki performansının, büyük ölçüde yeni ekonomi politikaları ve dış pazardaki koşullarla belirleneceği vurgulandı. Sıkılaşma ve yavaşlamanın ana tema olarak öne çıkabileceği belirtildi.

Faaliyet Endeksi 141 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

Rapora göre, temmuz ayında sınırlayıcı birçok etmenin ortadan kalkması ve mevsimsellik, faaliyetleri de olumlu etkiledi. Tüm bu gelişmeler sonucu temmuz ayında alt faaliyet gruplarında yüksek oranda büyümeler gerçekleşti. Bu çerçevede Faaliyet Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 3,2 puan artarak 141 puan seviyesinde gerçekleşti. Bu sonuçla birlikte Faaliyet Endeksi, 2022 yılı haziran ayında da ulaşılan, endeksin ölçülmeye başlandığı zamandan bu yana olan en yüksek seviyesine geldi. İnşaat malzemesi sektöründe yurt içi satışlar da temmuz ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde arttı. Çalışma gün sayısının normalleşmesi, belirsizliklerin en aza inmesi ve mevsimsellik satışlara olumlu yönde yansırken, ihracat da temmuz ayında artış gösterdi.

Güven Endeksi yurt içinde geriledi, ihracat pazarında yükseldi.

Ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Türkiye İMSAD raporuna göre; temmuz ayında iş koşullarındaki iyileşmeler, belirsizliklerin azalmış olması ve faaliyetlerdeki hızlı artışa rağmen Güven Endeksi düşüş gösterdi. Güven seviyesi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,29 puan azalarak 33,94 puana indi. Böylece Güven Endeksi temmuz ayında da kırılgan ve zayıf kalmaya devam etti. Yurt içi pazarlarda güven haziran ayında sınırlı ölçüde azalırken, ihracat pazarlarına olan güven ise önemli ölçüde yükseldi. Rapora göre ekonomi politikalarında rasyonel zemine geri dönüş hedefi de ilk aşamada olumlu karşılandı. Ancak ilk uygulamalar ile temmuz ayında döviz kurları, maliyetler ve faizler tarafında önemli artışlar yaşandı. Temmuz ayında faaliyetlerdeki hareketlenmeye rağmen yeni ekonomi politikalarının sıkılaştırıcı uygulamalarının işleri yavaşlatacağı tahmin edildi. Önümüzdeki aylarda politikaların güven üzerindeki etkilerinin daha net görüleceği belirtildi.

Beklenti Endeksi temmuzda durağan bir tepki gösterdi.

Rapora göre, temmuz ayında sınırlı düşüş gösteren bir diğer alan ise Beklenti Endeksi oldu. Ekonomide rasyonel zemine geri dönüş uygulamaları ve olası etkileri, beklentiler etkileyen en önemli unsurlar olarak öne çıktı. Raporda, yeni ekonomi politikaları ile ilk aşamada döviz kurları, faizler, ücretler, vergiler ve diğer maliyetlerde önemli artışların yaşandığı belirtildi. Bu çerçevede Beklenti Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azaldı. Böylece Beklenti Endeksi temmuz ayında ekonomi politikalarındaki değişime ilk aşamada durağan bir tepki gösterdi. Enflasyon ile mücadelenin zamana yayılması ve 2 yıl için yüksek enflasyon hedefleri konulması beklentileri sınırladı. Buna bağlı olarak önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerde sınırlı düşüş gerçekleşti.


Türkiye İMSAD 
Kuruluşundan bu yana geçen 39 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında  temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD, 85 sanayici firma, 55 sektör derneği, 4 üniversite ve 1 sendika üyesiyle, pazarda 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için yurt içinde ve yurt dışında iş birlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki gelişmeleri yakından izlemekte ve ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış pazarları yakından takip etmektedir. Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 35 farklı alt sektörü temsil  etmektedir. 2011 yılında Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de liderlik  etmektedir. 2018 yılından bu yana buildingSMART Türkiye şubesine ev sahipliği yapmaktadır. 2023 yılından itibaren ECTP, Avrupa Teknoloji Platformu (European Construction Technology) Üyesidir.