(Salon Alper Derinboğaz)’dan Koleksiyon Mobilya’ya Özel “Sanal Müze Projesi”!

Salon Alper Derinboğaz, Koleksiyon Mobilya’ya özel olarak tasarladığı “MUKO – Museum of Koleksiyon for Possible Furnished Futures” başlıklı sanal müze projesini duyurdu.


“MUKO – Museum of Koleksiyon for Possible Furnished Futures”
Metaverse Spatial Platformu

Mimari Pratik: Salon Alper Derinboğaz 
Mimar: Alper Derinboğaz
İşveren: Koleksiyon Mobilya
Yıl: Ağustos 2022


MUKO, mobilya tasarımının önümüzdeki 50 yılını hayal etmek için tasarım iç güdülerimizden öğrenerek oluşturulmuş, sanal ziyaretçiler için düzenlenmiş bir sanal-uzay deneyimi olarak tanımlanıyor. 

This slideshow requires JavaScript.

Proje Tanıtım Metninden: 

Teknolojik tekillik çağına attığımız adımda, yapay zekadan kaynaklanabilecek tehlikeler konusunda endişeler gündeme geliyor. Bunun yanında, dünyamız ve bizler, belirli biyolojik kodlardan meydana geliyoruz. Teknolojik tekillik anının ikili doğasına dayanan bu sanal müze deneyimi, geleceğin mobilya fikirleri aracılığıyla bizler ve olası yeni çevreler arasında yeni bir ilişki kurmayı hedefliyor. 

MUKO, Anadolu’da ortaya çıkmış olan tarih öncesi medeniyetlerden ilham alarak geleceğe dair farklı bir perspektif sunuyor. Çatalhöyük gibi erken yerleşim alanlarında, mobilyalar mekândan bağımsız nesneler olarak değil, yeme, oturma veya depolama gibi işlevleri yerine getiren unsurlar olarak mekâna entegre ediliyordu. Toprak gibi doğal malzemelerle örülü mekânlar, ilk tasarım nesnelerinin temelini oluşturuyordu. Ancak tasarımın tarihinde farklı dönemlerde mimarlık ve mobilya; insan ve doğa arasındaki ilişkinin değişmesi ile birlikte birbirinden uzaklaştı.

This slideshow requires JavaScript.

Projenin amacı; tasarım evrimini kullanıcıya, tarihsel temeller ve potansiyel gelecekler üzerinden düşünmeye teşvik etmektir. Bu sanal yolculuk, ‘Aktör’ ve ‘Ziyaretçi’ olarak iki perspektiften kurgulanarak sanal kullanıcılarına iki ayrı müze deneyimi sunmaktadır. Sahneler, tasarım tarihindeki bölümlere atıfta bulunan beş tematik vizör ve kesişimleri etrafında kurgulanmıştır.

Bu bağlamda MUKO, insanlığın geçmişinden kopuşunu hatırlatarak geleceğe alternatif bir yol sunarken; tasarım yolculuğunda doğayı anlamak ve onunla bir araya gelmek için farklı bir düzlem önermektedir.

Sanal müzeyi buradan deneyimleyebilirsiniz.