(Nilüfer Belediyesi)’nden “Böyle Rüyadaymış Gibi” Sergisi…

Ferruh Başağa, 2008.

Bursa, Nilüfer Belediyesi tarafından Derya Yücel’in küratörlüğünde düzenlenen “Böyle Rüyadaymış Gibi” adlı sergi, Ferruh Başağa ve Defne Tesal’ın çalışmalarını 10 Temmuz’a kadar Nâzım Hikmet Kültürevi’nde bir araya getiriyor.


“Böyle Rüyadaymış Gibi”
Sergi

Sanatçılar: Ferruh Başağa, Defne Tesal
Küratör:
Derya Yücel
Tarih:  6 Mayıs – 10 Temmuz 2023
Yer: Nâzım Hikmet Kültürevi, Nilüfer / Bursa


“Böyle Rüyadaymış Gibi” adlı sergi; Türkiye’de soyut resmin temsilcilerinden Ferruh Başağa ve genç kuşak disiplinlerarası sanatçı Defne Tesal’ın soyutlamaya yönelik tasarlama ve icat etme süreçlerini karşılaştırıyor, jenerasyonlar arası farklılıkların ve kesişmelerin izini sürüyor.

Sergi Tanıtım Metninden:

“Primitif ritüellerden arkaik sanatlara, İbnü’l-Arabi kozmolojisinden Bergson’cu zaman kavramına, Platon Felsefesinden Zen öğretilerine, atomun parçalanmasından Kuantum mekaniğine ‘Soyut sanat’, teknolojik, bilimsel ve estetiğin, felsefi ve mistik olanla yan yana konumuna, 20. Yüzyıldan itibaren günümüz sanatsal düşüncesinde bir dönüm noktasına işaret etmişti. Günümüzde de görünene dair fenomenleri aşan tinsel bir gerçekliğe yönelen soyutlama, özünde temsil değil yaratıcı konstrüksiyonun yattığı, biçimlere varoluş hakkı veren ve evrenin ruhsal/düşsel yasalarını açığa çıkarmaya çalışan sanatçıların duygu deneyimlerini yansıtmakta. Fizik ve psişenin arkasındaki tek dünyanın özelliği, yasalarının, sürecin ve içeriğinin akıl almaz ya da tanımlanamaz oluşudur. Bu sanatın da anlaşılmasında oldukça önemli bir olgu. Jung, sanat yapıtlarını rüyaya benzetir çünkü soyut sanat bütün açıklığına karşın kendini açıklayamaz. Rüyalar da tıpkı doğanın bir bitkinin büyümesine izin vermesine benzer bir görüntü sunar. Anlamı kavrayabilmek için sanatçıyı olduğu gibi bizi de şekillendirmesine izin vermemiz gerekir.¹ Soyut bir yapıt tıpkı realist bir eser gibi görünüşte yeni ufuklar yaratma olarak ele alınır. Fiziksel gerçekliğin imkân sınırlarını yoklayan sanatçılar, izleyici ile yapıtın karşılıklı ilişkiler sistemine dahil edilmesine alan açar, bireysel deneyim sınırlarını aşacak ifade biçimleri ararlar. Soyutlama, görünmez geçici form arşivlerinden görüntüler türetir.

Defne Tesal, Mavi, 2023.

Ferruh Başağa ve Defne Tesal’ın eserlerini yan yana getiren ‘Böyle Rüyadaymış Gibi’ başlığındaki sergi; çizgiler, geometrik şekiller ve basit bir renk paleti içeren, evrenin nihai saflığını ifade etmek için formun soyut ifadelerine indirgenmesini savunan De Stijl’in temel estetik yaklaşımına, maddi dünyanın sınırsız ayrıntılarını keşfetmek yerine, insan deneyiminin en temel iç boyutlarını keşfetmek için tasarlanan Neoplastisizm’in ‘varlık’, ‘bilinç’ ve ‘tin’le ilişkisine, resmin özünü ifade eden plastisite’nin sadelik ve saflık arayışına iki farklı kuşak sanatçının üretimleri üzerinden bakıyor. Sergi, Türkiye’de soyut resmin temsilcilerinden Ferruh Başağa ve genç kuşak disiplinler arası sanatçı Defne Tesal’ın soyutlamaya yönelik tasarlama ve icat etme süreçlerini karşılaştırıyor, jenerasyonlar arası farklılıkların ve kesişmelerin izini sürüyor.”


¹ Gustav Carl Jung, “Ruh”, 1. Basım, İsmail H. Yılmaz (çev.), Pinhan Yayınları, İstanbul, 2017, s. 140