(TMMOB Mimarlar Odası): “Meslektaşlarımıza Uygulanan Baskı, İhraç ve Görevden Uzaklaştırmaları Kınıyoruz”

TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda Yirmibeşoğlu hakkında soruşturma açılarak görevden alınması hakkında 7 Nisan 2023 tarihinde bir basın açıklaması yayınladı:

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan afet sonrası süreçte bugüne kadar sağlıklı, sağlam ve güvenli yaşam çevrelerinin oluşturulmasına yönelik yeterli önlem alınmamıştır. Bölgedeki yapılaşma ve imar sürecinin yeniden başlatılmasına odaklanılmış; 126 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ormanlar, meralar ve koruma alanları yapılaşmaya açılmış; Bakanlık ve TOKİ’ye sınırsız inşaat yetkileri verilmiştir.

Bu bağlamda mesleki ve bilimsel çalışmalar kapsamında Konuya ilişkin görüş ve değerlendirmelerini açıklayan İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkanı, meslektaşımız Prof. Dr. Funda Yirmibeşoğlu ise hakkında soruşturma açılarak görevden alınmıştır.

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinde ve Anayasamızda belirtildiği üzere, herkes düşünce ve görüşlerini özgürce açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

Yaşanan depremler; kentsel ve kırsal alanda bütüncül planlama ilkelerini reddeden anlayışın, kentlerimizi her türlü afete karşı zayıf, güvencesiz ve riskli konumda olduğunu gözler önüne sermiştir.

Afetler ve kriz koşullarında başarılı iyileşme süreçleri; meslek odaları, akademik kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları gibi anayasal kurumlarla birlikte oluşturulacak bilimsel ilkelere dayalı, toplum yararını gözeten, kamusal ve mekânsal politika ve uygulamaların desteklenmesi ile sağlanabilecektir.

Bilimsel, özerk-demokratik yapıları ile toplumsal ilerlemenin ve gelişmenin öncüleri olmakla yükümlü olan üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerine yönelik baskı, istifaya zorlama, görevden uzaklaştırma ve ihraç girişimlerini kınıyoruz.

Mimarlar Odası olarak; bütün ilgili kesimleri hukuki sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeye, soruşturma ve incelemeleri durdurmaya; toplumda oluşan bütün kurum ve kurallarıyla işleyen tam ve eksiksiz demokrasi beklentisini özenle gözetmeye çağırıyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU