(Mixer)’de Yeni Sergi: “Kendimden Bir Şeyler Aradım”

Ekin Keser’in ilk kişisel sergisi olan “Kendimden Bir Şeyler Aradım”, 8 Nisan – 13 Mayıs 2023 tarihleri arasında Mixer’de sanatseverlerle buluşuyor.


“Kendimden Bir Şeyler Aradım”
Sergi

Sanatçı: Ekin Keser
Tarih:
8 Nisan – 13 Mayıs 2023
Açılış: 8 Nisan, Cumartesi | Saat: 18.00 – 20.00
Yer: Mixer, Beyoğlu / İstanbul


“Kendimden Bir Şeyler Aradım”, sergi tanıtım metninde şöyle ifade ediliyor:

“Ekin Keser, Kendimden Bir Şeyler Aradım adlı sergisinde kendi varoluşunu buluntu fotoğraflar, belgeler ve farklı nesneler aracılığıyla yeniden kurguluyor. Başkalarına ait anı ve belgelerden kestiği yaşanmışlıklar ile kendi hikayesini yeniden inşa ediyor. Bu inşada birbirine benzeyen ve kesişen hikayeler, insanın salt gerçeklikte birbirine ne kadar benzediğini gösteriyor. Zira ideolojiler, farklı cinsel kimlikler, kültürel farklılıklar ne olursa olsun her farklılıktan kendinize dair bir parça bulmamız mümkündür. Ekin Keser tanımadığı insanların geçmişlerinden çekip aldığı bu hikayelerle kendi varoluş öyküsünü tamamlamaya çalışıyor. Deyim yerindeyse başka insanların hikayeleri bir ayna görevi görüyor ve kendini bu ayna aracılığıyla tanımlamaya çalışıyor. Bu bağlamda sanatçı, benliğini kökleşmiş ya da atomize edilmiş olarak kurmak yerine ilişkiselliği başat bir düğüm halinde tutarak duyularını karakalem, kolaj ve enstalasyon gibi araçlar aracılığıyla eserlerine aktarıyor. (…)”

Ayrıntılı bilgi için: www.mixerarts.com