“Cumhuriyetin Mimarlığından Akademili Portreler” Toplantı Dizisinin İlki Muhlis Türkmen’e Ayrılıyor!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle düzenlediği “Cumhuriyetin Mimarlığından Akademili Portreler” başlıklı toplantı dizisinin ilki Muhlis Türkmen’e ayrıldı.  


“Cumhuriyetin Mimarlığından Akademili Portreler”
Toplantı Dizisi

Konuşmacılar: Selda Bancı, Figen G. Kafescioğlu, Duygu Yarımbaş
Moderatör: Derin Öncel 
Tarih:
18 Mart 2023 Cumartesi | saat 15.00
Yer:
MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Konferans Salonu, Kılıçali Paşa, Meclis-i Mebusan Cd. No:6, Beyoğlu/İstanbul


18 Mart 2023 Cumartesi günü saat 15:00’de MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek toplantıda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Selda Bancı “Muhlis Türkmen: Gelenek ve Modernite Arasında”, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden Doç. Dr. Figen G. Kafescioğlu “1940’lardan 1990’lara Akademili Bir Mimar: Muhlis Türkmen – Yaşamı / Projeleri / Çizgileri” ve MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden Arş. Gör. Duygu Yarımbaş’ın “Muhlis Türkmen Mimarlığında Mimarlık-Sanat Sentezi” başlıklı konuşmalarıyla Türkmen’i farklı yönleriyle alacaklar. Toplantının moderatörlüğünü MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Derin Öncel üstleniyor.

Ayrıntılı bilgi: www.msgsu.edu.tr/


Selda Bancı
Mimar, mimarlık tarihçisi ve araştırmacı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta; mimari tasarım, mimarlık kültürü, tarih ve kuramları dersleri vermektedir. “Matbu Mimarlıklar: Türkiye’de 1950’lerden 1980’lere Mimar OtoMonografileri” kitabının yazarı, “Mimar Nejat Ersin” kitabının editörü, “Ernst A. Egli: Türkiye’ye Katkılar – Yerel Yorumlar, Eğitimde Program, Pratiğin Muhasebesi” kitabının eş-editörlerinden biridir. Başlıca araştırma alanları arasında yirminci yüzyıl Türkiye mimarlığı, mimarlık kitapları, mimarlık ve medya ve mimarlık tarihyazımı yer alır. 

Figen Gül Kafescioğlu
1986 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olan Figen Gül Kafescioğlu, 1990 yılında aynı fakültede Bina Bilgisi/Mekan Organizasyonu Bilim Dalında başladığı akademik görevini halen sürdürmektedir. 2001 yılında mimari mekân ile insan davranışlarının etkileşimi alanında, yaşlı yaşam ortamlarında fiziksel mekânın yaşam memnuniyetine etkisi konusunda yaptığı tez çalışması ile doktora derecesi almıştır. 2016 yılında Doçent olan Kafescioğlu’nun çalışma alanları arasında mimari tasarım kuram ve yöntemleri, mimarlık ve çevre psikolojisi etkileşimi, yaşlı yaşam ortamları, kent morfolojisi, mekân kavramı ve mimarlık söylemi içindeki yeri ile Akademi’de mimarlık eğitimi ve hocalar gibi konular bulunmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası toplantılarda çalışma alanları ile ilgili sunum ve yayınları bulunan Kafescioğlu, bilimsel araştırma projeleri yönetmiş ve mesleki proje yarışmalarına katılarak dereceler almıştır. 

Duygu Yarımbaş
2010 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra, bir süre mimarlık ofislerinde ve tasarım ajanslarında çalışmıştır. Banka İkramiye Evleri ile ilgili yaptığı araştırma Salt Araştırma Fonu için seçilmiştir. Enkaz/ Yıkıntı: Yeniden üretim” başlıklı tezi ile İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olmuştur. Aynı kurumda doktora çalışmalarına devam etmektedir. Doktora araştırması için kazandığı Fulbright Bursu ile Chicago Mies Van der Rohe arşivinde çalışmalar yapmıştır. Araştırma alanları, mimar/mimarlık arşivleri, domestisite, görsel kültür ve modern mimarlık mirası konularında yoğunlaşmıştır.  2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Yarımbaş, halen bu görevini sürdürmektedir.