“140. Yıl Toplantıları: Mimarlık Bölümü’nden Portreler” Dizisinin 7.’si Mehmet Ali Handan’a Odaklanıyor!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin kuruluşunun 140. yılı sebebiyle Mimarlık Bölümü’nün 2022-2023 Öğretim Yılı’nda düzenlediği “140. Yıl Toplantıları: Mimarlık Bölümü’nden Portreler” başlıklı toplantı dizisinin yedincisi Mehmet Ali Handan’a odaklanıyor.   


“140. Yıl Toplantıları: Mimarlık Bölümü’nden Portreler”
Toplantı Dizisi

Konuşmacılar: Nezih R. Aysel, Ersen Gürsel, M. Kerem Özel
Moderatör: Güzin Konuk
Tarih:
4 Şubat 2023 Cumartesi | saat: 15.00
Yer:
MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Konferans Salonu, Kılıçali Paşa, Meclis-i Mebusan Cd. No:6, Beyoğlu/İstanbul


4 Şubat 2023 Cumartesi günü saat 15.00’te MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek toplantıda Prof. Dr. Nezih R. Aysel “Y. Mimar Muallim Mehmet Ali Handan Mimarlığına Bir Bakış”, Ersen Gürsel “Ehemmi Mühimme Tercih Etmek” ve Doç. Dr. M. Kerem Özel “Muammer Onat’ın Gözüyle Hocası Mehmet Ali Handan” başlıklı konuşmalarıyla Handan’ı eğitimci ve mimar olarak ele alacaklar. Toplantının moderatörlüğünü MSGSÜ Mimarlık Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Güzin Konuk üstleniyor.

Ayrıntılı bilgi: www.msgsu.edu.tr/


Nezih R. Aysel 
MSGSÜ Mimarlık Bölümü 1990 mezunu, lisansüstü çalışmalarını aynı kurumda Bina Bilgisi alanında tamamladı. 1997 yılında katıldığı MSGSÜ  Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Bodrum yarımadasında yapılan araştırma ve belgeleme çalışmalarını topladığı Bodrum: Ortakent / Müsgebi isimli kitabı Arkeoloji ve Sanat Yayınları tarafından 2006 yılında yayımlandı.  Çalışmaları ağırlıklı olarak Akdeniz Yerleşmeleri, yerel mimarlık, konut, mekân ve bellek üzerine yoğunlaşan Aysel, aynı zamanda üyesi olduğu kurumun mimarlık eğitimi tarihi  ve eğitim mekanları ile ilgili çalışmaktadır. 

Ersen Gürsel 
1962 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü’nü bitiren Ersen Gürsel 1963-1969 yılları arasında aynı fakültenin Şehircilik Kürsüsü’nde asistan olarak görev yaptı. Akademik yaşamı boyunca tarihi çevre ve sit alanları, koruma planları, kentsel planlama konularında çalışmalar yapmıştır. 2013 yılında İstanbul Serbest Mimarlar derneğinin başkanlığına seçilen Gürsel, farklı zamanlarda İTÜ ve MSÜ Mimarlık Fakültelerinde misafir öğretim üyeliği yapmakta, çeşitli ulusal proje yarışmalarında jüri üyeliklerinde bulunmaktadır. 2005 yılında Haluk Erar ile gerçekleştirdikleri İzmir Konak Meydanı ve Çevresi Düzenleme Projesi ile Aydın Doğan Vakfı Kent Mimarisi Ödülü’nü alan Gürsel, 1987 yılından bu yana, EPA Mimarlık ve Şehircilik Ofisi’nde çalışmalarına devam etmektedir. 

Kerem Özel
1995’te Mimar Sinan Üniversitesi’nden mimar diploması ile mezun olan M. Kerem Özel aynı kurumda 1998’de yüksek lisans tezini, 2004’te doktora tezini tamamladı. 1998’de aynı üniversitenin Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Bilim Dalı kürsüsüne araştırma görevlisi olarak girdi, 2017’de doçent oldu. Mimarlık alanında 1995’ten beridir yurt içinde ve yurt dışında çeşitli araştırma projeleri yürütmekte, atölye çalışmalarına ve mimari proje yarışmalarına katılmaktadır. Mimarlıkta performans ve edimsellik, anma alanları, gösteri sanatları ve tapınma binaları alanlarındaki araştırmalarını içeren bildirilerini ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunmakta, makalelerini ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlamaktadır.