(Dirimart Dolapdere)’de Yeni Sergi: “Sticker”

Peter Zimmermann’ın yakın dönemde ürettiği işlerini bir araya getiren sergisi “Sticker”, 2 – 26 Şubat 2023 tarihleri arasında Dirimart Dolapdere’de izleyiciyle buluşuyor. Sanatçı bu sergisinde, kendine has tekniğiyle tuvale işlediği sanal algoritmalara odaklanıyor.


“Sticker”
Sergi

Sanatçı: Peter Zimmermann
Tarih: 2 – 26 Şubat 2023
Yer: Dirimart, Dolapdere, Beyoğlu / İstanbul


Peter Zimmermann dijitalleştirme ve buna bağlı temsil süreçleriyle ilgilenmeye 1990’lı yıllarda başladığında “Hata” diye bir şeyin olmadığı bir yer söz konusuydu. Bu durum sanatçıya göre, dijital olarak üretilme sürecinde imajların tamamen “boşaltıldığı” fakat yine de gözle görülür sonuçlar verdiği anlamına geliyor. Kendilerini programlamayla resimsel nesneler haline getirip “gerçek” oluyorlardı. Bu idrak, dijital şablonlardan üretilen, renkli epoksi reçine imajlar olarak hayat buluyor. Fotoğraflar, film kareleri veya diyagramları grafik algoritmalarla yapısöküme uğratıp dönüştüren sanatçı, daha sonra bunları birkaç saydam katman halinde tuvale aktarıyor.

Zimmermann 2014 yılından beri, imaj dosyalarını izlenimci bir dikiş formunda görüntüleyip ortaya çıkan motifi yağlı boya tabloya aktaran ve “Van Gogh Anahtarı” denen bir algoritma yardımıyla bu yöntemi uyguluyor. Bu yöntem ile (Yağlı boya) tablonun yoldan saptıktan sonra, bilgisayarın sanata ve sanatçıya dair tüm unsurları ortadan kaldırmasıyla yeniden kendine döndüğü izlenimini veren rahatsız edici eserler ortaya çıkıyor.

“Sticker”, yeni epoksi reçine tablolar, etiket oluşumlarıyla bir araya geliyor. Sergi, algoritmaların düşünüş ve davranışımızı ne kadar derinden etkilediği ve gerçeklikle algıya dair kavrayışımızı nasıl şekillendirdiği üzerine suni bir inceleme sunuyor.