(Arter)’de Doğa Kavramına Odaklanan Bir Söyleşi:LOCUS SOLUS ETRAFINDA”!

Locus Solus, Küratör Selen Ansen, Sergiden yerleştirme görüntüsü, Arter, 2022, Fotoğraf flufoto

Arter, 17 Kasım Perşembe akşamı, saat 19.00’da Sevgi Gönül Oditoryumu’nda, “doğa” kavramını ilişkisel ve duyumsal bir yaklaşımla odağına alan “Locus Solus Etrafında” başlıklı bir söyleşiye ev sahipliği yapacak.


“Locus Solus Etrafında”
Söyleşi

Moderatör: Selen Ansen
Katılımcılar:
Yaşam Şaşmazer, Cengiz Tekin, Volkan Yalazay,
Gaye Çankaya Eksen
Tarih:
17 Kasım 2022 Perşembe | Saat: 19.00
Yer: Arter, Sevgi Gönül Oditoryumu
Katılım: Ücretsiz


Arter’de devam eden grup sergisi “Locus Solus” bağlamında düzenlenen söyleşi, küratör Selen Ansen’in moderatörlüğünde; sergide yapıtları yer alan sanatçılar Yaşam Şaşmazer ve Cengiz Tekin ile ağaçların izini süren ve sergiye eşlik eden “Locus Solus” başlıklı kitaba da çizimleriyle katkıda bulunan Volkan Yalazay ile akademisyen Gaye Çankaya Eksen’in katılımlarıyla gerçekleşecek. İnsan ve insan – olmayan varlıklar arasında oluşan, kurgulanan, inşa edilen bağların ele alınacağı söyleşi, “doğa”ların ve “kültür”lerin karşılıklı etkileşimlerini ve aidiyetlerini irdeleyecek.

“Locus Solus” başlıklı grup sergisi, merkezine aldığı “doğa” fikrini olgular, kurgular ve duygular perspektifinden irdelemeyi amaçlıyor. Ortak anlatıların, ritüellerin, kolektif bilinçdışının ve bireysel deneyimlerin şekillendirdiği çok katmanlı bir inşa olan bu doğa fikri, aynı zamanda insani korkuları ve arzuları da yansıtıyor. Selen Ansen’in küratörlüğünde gerçekleşen sergi, organik süreçler ve doğal ortamlarla insan eylemliliği ve insan elinden çıkma yapılar arasındaki kesişim alanlarını inceliyor.

“Locus Solus Etrafında” başlıklı etkinlik, Arter Öğrenme Programı’nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak gerçekleşecek. Sınırlı sayıda katılımcıyla, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik hakkında ayrıntılı bilgiye Arter’in web sayfasından ulaşılabilir.

“Locus Solus” adlı sergi hakkında ayrıntılı bilgiye bi-özet‘in önceden yer verdiği ilgili haberinden ulaşılabilir:

(Arter)’de Doğa Fikrine Odaklanan Grup Sergisi: “Locus Solus”