(Betonart) 74. Sayısında İhsan Bilgin’i Anıyor…

Betonart 74. sayısında, geçtiğimiz Mayıs ayında aramızdan ayrılan “İhsan Bilgin”i konu ediyor. Betonart’ın kurucu danışma kurulu üyesi olan Bilgin, 74. sayıda mimar, akademisyen, yazar kimlikleri ve ilgi alanlarının çeşitliliğine vurgu yapan metinler ile anılıyor.

Sayının sunuş yazısında Tansel Korkmaz, “İhsan Bilgin”e ayrılan bu özel sayıya şöyle giriş yapıyor:

“(…) İhsan Bilgin, izleyen yazılarda detaylıca anlatıldığı gibi çok iyi bir düşünür/yazar, akademisyen ve mimardı. Bunlara hesaplı bir profesyonellikle yaklaşmadı; daha ziyade üçünü tek bir yaşam praksisi (praxis) olarak yoğurdu: düşünmek ve yapmak birbirini denetleyen, dönüştüren tekbir praksise evrildi. Her üçüne de biçim veren etik-estetik bir tutumdan bahsedebiliriz: sadeleşme; argümanı veya binayı sadece gerekli olanla kurma, fazlalıklardan arınma; zenginliği, iyi malzeme, usta zanaatkârlık ve bağlantıların bütünü kurmaktaki sarihliğinde arama. Yine her üçünde iyi olmasının başka bir nedeni, biricik olanın arka planının analitik okumasını da, biricik olanın iç dinamiklerinin şiirsel okumasını da aynı hassasiyette yapabilme becerisi. Dünyayı kavrayışı ve yorumlayışı disipliner kompartmanlara teslim olmadı; bütünsel bakışı, disiplinlerötesi bağlantılar kurma kıvraklığı çok katmanlı, yaratıcı okumalarına zemin oluşturdu.”

Sayıda Candan Çınar, Tayfun Gürkaş, Tansel Korkmaz ve Nevzat Sayın’ın, 9 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen buluşmalarından aktarılan “Konuşma, Yap!” başlıklı söyleşide İhsan Bilgin, kişisel deneyimleri ve paylaşımları üzerinden anılıyor.

Korhan Gümüş, beraber geçirdikleri öğrencilik dönemlerine uzanarak Bilgin’in eğitimle edindiği kimlikleri nasıl sorguladığına ve dönüştürdüğüne vurgu yapıyor.

Orhan Koçak, “Mimarın Soluğu: Peter Zumthor Mimarlığı Üstüne Denemeler” kitabı üzerinden Bilgin’i mimarlık ve yazarlık ekseninde ele alıyor.

Almula Köksal Işıkkaya öğrenciliğinden başlayan, sonrasında aynı ana bilim dalında birlikte çalıştıkları akademik kariyerine uzanan süreci değerlendirdiği yazısında, Bilgin’in Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ndeki etkileyici ve dönüştürücü rolü üzerinde duruyor.

Cemal Emden, sayı için özel olarak derlediği fotoğraf seçkisi ile İhsan Bilgin’e kendi kadrajından bir bakış sunuyor.

Victoria Rowe Holbrook, Bilgin’in desteğiyle Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne dahil olma hikayesini ve Türkiye’deki ilk genel eğitim dersinin nasıl kurulduğunu anlatıyor.

Deniz Güner; Bilgin’in yazar, akademisyen, tasarımcı ve yönetici kimliklerine ayrıntılı bir bakış sunuyor.

Nil Aynalı, Bilgi Üniversitesi Mimarlık yüksek lisans programının ilk mezunlarından biri olarak programın ilham verici kurgusunu “zemin” kavramı üzerinden yorumlarken Bilgin’in bu kavram üzerindeki dönüştürücü rolünü açıklıyor.

Samet Mor, küratöryal ekibinde yer aldığı 17. Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu’nun çevrimiçi arşivi için yaptığı araştırmada karşılaştığı Ocak 1958 tarihli Türkiye Çimento Sanayi Haritası ışığında Bilgin’in hikâye anlatıcılığını ele alıyor.

Bilge Bal, İhsan Bilgin’in kurucusu olduğu Bilgin Mimarlık İnşaat Ltd. bünyesinde tasarlayıp inşa ettiği “Komers Evi” üzerine kapsamlı bir yapı okuması sunuyor.

Son olarak Ceyhun Ömür, kronolojik olarak, akademik veya gündelik yazılar ayrımı yapılmadan hazırladığı “İhsan Bilgin Bibliyografyası” ile gelecek nesillere ışık tutmayı amaçlarken “rol modeli” olarak tanımladığı Bilgin ile olan kişisel yolculuğuna da değiniyor.

  1. sayıda kullanılan kapak fotoğrafı ise Cemal Emden’e ait.

Betonart’ın eski ve yeni sayılarını www.rob389.com, www.betonart.com.tr, www.shopier.com/binat, www.kirmizikedi.com ve idealonline.com.tr adreslerinden satın alabilir; www.betonart.com.tr, www.shopier.com/binat ve www.abonelikmerkezi.com adreslerinden ise Betonart’a abone olabilirsiniz.

2017 yılı ve sonrasına ait sayılara, App Store veya Google Play üzerinden Türk Telekom E-Dergi, Vodafone dMags Dergi ve PressReader uygulamalarını indirerek ulaşabilirsiniz.

Betonart‘ı Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn hesaplarından takip edebilirsiniz.