(Labirent Sanat)’ta Yeni Sergi: “Kendileme”

Nesrin İçen, Siz Hiç Burada Değilmişsiniz Gibi, 2022

Labirent Sanat küratörlüğünü İsmet Doğan’ın üstlendiği “Kendileme” isimli sergiyi, 22 Eylül’den itibaren sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide Damla Menteş, Hıdır Eligüzel, Jeff Oslo, Karbon, Kübra Ayyıldız.KA, Met-İs, Nesrin İçen, Okyanus Çağrı Çamcı, Öner Başkan, Selman Akıl ve Serhat Akavcı’nın “temellük” kavramı üzerine ürettikleri işleri yer alıyor.


“Kendileme”
Sergi

Küratör: İsmet Doğan
Sanatçılar: Damla Menteş, Hıdır Eligüzel, Jeff Oslo, Karbon,
Kübra Ayyıldız.KA, Met-İs, Nesrin İçen, Okyanus Çağrı Çamcı,
Öner Başkan, Selman Akıl, Serhat Akavcı
Tarih: 22 Eylül – 8 Ekim 2022
Yer: Labirent Sanat, Beyoğlu / İstanbul


“Kendileme”, sergi tanıtım metninde şöyle ifade ediliyor:

“Son birkaç yılda, Kendileme kavramı, kültürel etkileri nedeniyle ‘özellikle anladığınızı veya saygı duyduğunuzu göstermeden, size ait olmayan bir kültürden bir şeyler alma veya kullanma eylemi’ olarak daha geniş çapta anlaşılır hale geldi. Belki de daha az bilinen şey, sanatta teorik bir terim ve uygulama olarak Kendilemenin – Temellük etmenin tarihsel bağlamıdır. Kendilemenin tanımında küçük farklılıklar olsa da özünde sanatta Kendileme, diğer sanat eserlerini veya sanatçıların görsel malzemelerini yeniden kullanan, bunlara atıfta bulunan, kopyalayan veya sahiplenen amaçlı ve yaratıcı bir uygulamadır. Sanat tarihinde, kendileme eyleminin derin teorik ve kavramsal kökleri vardır; yüzyıllarca süren sanat yapımı ve dağıtımı yoluyla filizlenen ve sayısız şekilde tezahür eden bir uygulama olarak günümüze kadar gelmiştir.

‘Kendileme’ kendisi üzerine düşünmedir, ne yaptığımız üzerine. Aynı zamanda kendisine karşı(t) düşünmedir. Ve düşünceyi homojenleşmekten kurtarır. ‘Kendileme’ sanatı ya da kendine mal etme eylemi temel olarak modernite eleştirisi yapar. Eleştireldir. Kendileme eylemi yerinden eder, köksüzleştirir, piç kılar, piçleştirir. Temellükün de bir pasif alımlamadan ziyade bir aktif faaliyet olduğunun altını çizer. (…)

‘Bağlam her şeydir.’ Mesele şu; Batı’nın dayattığı bağlamı yerinden etme meselesi var. Çağdaş sanat ve onun tarih yazımının Avrupa merkezli olduğu çok açık. Monster yaratmış batı uygarlığını kutsayan ve bunu refere eden (kolonyalist) bir durum söz konusu. Modern–dışı toplumlarda, burası gibi, kavramın sınırları üzerine düşünmek, farklı dolambaçlı, tehlikeli yollarda gezinmeye iter. Modern-dışı düşünce gerek modern yenilik hayranlığına gerekse de en az bunun kadar modern olan geleneğin yeniden canlandırılmasına dair bir eleştiri sunar. Eleştirel düşünce, kısaca eleştirmek bu serginin işi ve meselesi oldu. Akilmerkezci batının, logosun, babanın iktidarı ne kadar devam edebilirdi!

‘Kendileme’ sergisinin amacı sanat geleneğinin yeniden okunmasıdır. Bu sergide neyi nasıl temellük ettiğimizi de görürüz. Ne yaptığımız üzerinde düşünmektir. ‘Akıl, akıl yürütür, düşünmez.’ ‘Aklın iktidarı kanlı bir iktidardır.’ Düşünmek ise aklın kendiliğinden yaptığı otomatik bir edim değil, seçilen ve üzerinde uğraşılan bir şeydir.”

“Kendileme” sergisi, 8 Ekim’e kadar Labirent Sanat’ta ziyaret edilebilir. Sergi hakkında gelişmeler için Labirent Sanat web sitesi ve sosyal medya hesapları (Instagram, Twitter, Facebook) takip edilebilir.