(.artSümer)’de “Bu İşte Bir Terslik Var” Sergisi…

Erdal Duman’ın “Bu İşte Bir Terslik Var” isimli kişisel sergisi, 2 Ağustos Salı gününe kadar .artSümer’de sanatseverlerle bir araya geliyor. Sanatçı, sergide dünya düzeninin işleyişinden, Orta Doğu coğrafyasından ve Kuzey Doğu Avrupa’nın çalkantılı gündeminden etkilenirken, “terslik” olarak tanımladığı tuhaflıklar üzerinden yola çıkarak gidişatın akıl almaz çarpıklığına dikkat çekiyor.


“Bu İşte Bir Terslik Var”
Sergi

Sanatçı: Erdal Duman
Tarih: 17 Mayıs 2022 – 2 Ağustos 2022
Yer: .artSümer, Beyoğlu / İstanbul


“Bu İşte Bir Terslik Var” sergi tanıtım metninde şöyle açıklanıyor:

“Hakikat sonrası çağda toplum tarafından doğru ve gerçek olarak kabul edilen değerler, Duman‘a göre bir bir sorgulanması gereken birer problematiktir. Gösterilenler ve yaşananlar arasında bir farklılık olduğunu ve bu farklılığın bir ‘terslik’ olduğunu öne süren sanatçı, bir tarafta insanlığın yaşama arzusuyla aldığı pandemi önlemleri, geliştirilen teknolojiler ve ilaçları, bir yandan da yok etme arzusuyla gerçekleşen kavgalar, savaşlar ve bombaları kastederek içinde bulunduğumuz bu durumun ne kadar sürdürülebilir olduğunu sorguluyor.

Bir metafor olarak karşımıza farklı biçimlerde çıkan terslik kavramı Duman‘a göre gerçekliğin kaybolduğu günümüzde belki de perspektifimizi düzeltebilecek son şansımızken, sanatçı ‘Bir şeylerin ters gittiği dünyada, dünya tersine döndüğünde gerçekler belki daha net görülebilir.’ önermesi üzerinden izleyiciye yerküre ve geleceğe dair yeni bir bakış açısı vadediyor.”

Sergi hakkında gelişmelerden haberdar olmak için .artSümer web sayfası ve Instagram sayfası takip edilebilir.


Erdal Duman
2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2006 yılında yine aynı kurumda yüksek lisansını tamamladı. Mühimmat başlıklı ilk kişisel sergisini 2011’de .artSümer’de gerçekleştiren Duman’ın seçilmiş sergilerinden bazıları: Susuz Yaz (Küratör: Melike Bayık), Eldem Sanat Alanı, Eskişehir (2022); O!, Galeri Nev, Ankara (2022); Gümüş Döngü, Evliyagil Dolapdere, İstanbul (2021); Dünya Ne Düz, Ne Yuvarlak: Tam Bir Silindir (solo), .artSümer, İstanbul (2019); Winter is Coming, Merdiven Art Space, İstanbul (2019); Nesnelerin Gizli Yaşamı (Küratör: Beral Madra), Evliyagil Dolapdere, İstanbul (2019); İlk Rount (Küratör: Hakan Çarmıklı), Galata Rum Okulu, İstanbul (2018); Casus Belli (duo) artSümer, İstanbul (2017); Baskı Altında Zarafet (solo); .artSümer, İstanbul (2014); Zeit (Lose) Zeihen, Kunstlerhaus, Viyana (2012) ve ̈ Abbara Kadabra (Küratörler: Fırat Arapoğlu, Nazlı Gürlek, Derya Yücel), 1. Mardin Bienali, Mardin. 2007 yılında Yaygara güncel sanat inisiyatifinin kuruculuğunda yer alan sanatçı çalışmalarına Ankara’da devam ediyor.