“7. Kent Araştırmaları Kongresi” 16-17-18 Mayıs’ta Gerçekleşecek!

Sürdürülebilir, Yaşanabilir, Erişilebilir Konut ve Yaşam Çevreleri ana teması ekseninde düzenlenen “7. Kent Araştırmaları Kongresi”, 16-17-18 Mayıs 2022 tarihlerinde ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve Kültür Kongre Merkezi’nde yüz yüze gerçekleştirilecek.


“7. Kent Araştırmaları Kongresi”
Sürdürülebilir, Yaşanabilir, Erişilebilir Konut ve Yaşam Çevreleri

Tarih: 16-17-18 Mayıs 2022
Yer: ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve Kültür Kongre Merkezi, Ankara


Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Kent Araştırmaları Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin ortaklığında gerçekleştirilecek.

Konut ve yaşam çevrelerinin disiplinlerarası ele alınacağı kongrede 180 araştırmacı ve akademisyenin bildiri sunumlarına ek olarak; akademi, özel ve kamu sektörleri ortaklığında, planlı paneller, çalıştaylar ve sergiler ile yüksek etkileşime sahip bir içerik kurgulandı.

Hem ulusal hem uluslararası alandan davetli konuşmacıların bulunacağı 7. Kent Araştırmaları Kongresi’nde Uğur Tanyeli, Ruşen Keleş, İlhan Tekeli, Cânâ Bilsel, Serap Kayasü, Gülay Hasdoğan, Celal Abdi Güzer, Hakan Gürsu, Nevzat Sayın, Ali Türel, Bilge Serin ve Cihan Uzunçarşılı Baysal gibi uzmanlar ve akademisyenlerden oluşan davetli konuşmacılara ek olarak, uluslararası alandan Manuel Aalbers, New Castle Üniversitesi Kentsel Tasarım Profesörü ve Küresel Kentsel Araştırma Birimi Direktörü Ali Madanipour, yakın zamanda kaybettiğimiz Peter Marcuse ile birlikte “Aşırı Metalaşma Çağında Konutu Savunmak” kitabının yazarı London School of Economics Sosyoloji Bölümü ve Şehirler Programı’ndan David Madden ve Atina Ulusal Teknik Üniversitesi’nden Stavros Stavrides 7. Kent Araştırmaları Kongresi’nde davetli konuşmacı olarak yer alacak.

Medya sponsoru olarak Arkitera’nın katkı sunduğu kongrede kentsel yaşam kalitesinden erişilebilirliğe, sunum biçimlerinden mimari kaliteye kadar Türkiye’de konut sorunlarının her katmanının konuşulması hedefleniyor.

“Sürdürülebilir, Yaşanabilir, Erişilebilir Konut ve Yaşam Çevreleri” ana teması ekseninde bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Kent Araştırmaları Kongresi hakkında detaylı bilgiye erişmek için https://kentarastirmalari.org/icus2022/ adresini ziyaret edebilirsiniz.