(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü) “140 Yılın Mimarlığına Tanıklık: 1882-2022 Sempozyumu”nu Düzenliyor!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü,  “140 Yılın Mimarlığına Tanıklık:1882-2022 Sempozyumu”nu düzenliyor. Bildiri özetleri için son gönderme tarihi ise 2 Mayıs 2022. 


140 Yılın Mimarlığına Tanıklık:1882-2022″
Sempozyum

Açık Çağrı: 7 Mart 2022 Pazartesi
Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 6 Haziran 2022 Pazartesi
Tam Metin/ Poster Bildiri Son Gönderme Tarihi: 5 Eylül 2022 Pazartesi
Kabul Edilen Tam Metin ve Posterlerin Bildirilmesi: 25 Eylül 2022 Pazar
Programın Duyurulması: 7 Kasım 2022 Pazartesi
Sempozyum: 5 Aralık 2022 Pazartesi- 9 Aralık 2022 Cuma
Yer: MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu


Açık Çağrı Metninden:

Osmanlı İmparatorluğu‘nun batılılaşma döneminde mimarlık ve sanat eğitimi vermek üzere Osman Hamdi Bey’in önderliğinde, 1882’de kurulan Mekteb-î Sanayi-î Nefise- î Şâhâne, bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi‘nin temelini oluşturur. Arkeoloji Müzesi bahçesindeki ilk binasında, İmparatorluğun ihtiyaç duyduğu mimar ve sanatçıları yetiştirmek üzere sekiz kişiden oluşan öğretim kadrosu ve 21 öğrenci ile 1883’de öğretime başlayan okulun eğitim sisteminde güzel sanatlara ve estetiğe ağırlık veren Fransız École des Beaux-Arts modeli örnek alınmıştı.

Sanayi-î Nefise Mekteb-î Âlisi (Sanayi- î Nefise Mektebi) ismiyle anılan okul; ülkedeki değişimlere paralel olarak 1928’de yüksek okuldan Güzel Sanatlar Akademisi’ne (GSA) dönüşmüştür. 1969’da 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu’nun kabulünden sonra bilimsel özerkliğe sahip yeni bir statüye kavuşan kurum İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (İDGSA) adını almıştır. 1982’de Yüksek Öğretim Kanunu kapsamında Mimar Sinan Üniversitesi (MSÜ) olarak yeniden yapılanmıştır. 2004 yılında yönetimin irade ve çabasıyla ismine yeniden ‘Güzel Sanatlar’ ifadesini ekleyerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) adını alan kurum, ülkemizde 140 yıldır kesintisiz olarak mimarlık ve sanat eğitimi veren tek okul olma özelliğine sahiptir.

Uzun geçmişinden kaynaklanan deneyimle, özgün çalışmaların yaratılması, tartışılması ve nesillere aktarılmasında öncü rol oynayan MSGSÜ Mimarlık Bölümü, kuruluşunun 140. yılında mimarlık alanının tüm paydaşlarını ‘140 Yılın Mimarlığına Tanıklık: 1882-2022’ başlıklı etkinlikler dizisine davet ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen 140 Yılın Mimarlığına Tanıklık: 1882-2022 Sempozyumu;

  • Mimarlık eğitiminin tarihini ve geleceğini tartışmak,
  • Mimarlığın eğitim, düşünce ve pratik dünyasına katkı veren aktörleri ve eserlerini hatırlamak,
  • Mimarlığın meslekleşme sürecine, mimarın değişen çalışma koşul ve ortamına yakından bakmak,
  • Tarih, Tasarım, Teknoloji ve Koruma alanlarındaki kuramsal gelişimi, yenilikçi araştırma, uygulama ve örnekleri paylaşmak,
  • Mimarlığın disiplinlerarası boyutunu ele almak üzere,
    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi çatısı altında toplanmaya Açık Çağrıdır.”

140. Yıl Etkinlikleri Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Ebru Özteke Tökmeci
Doç. Dr. Nezih R. Aysel
Doç. Dr. İlkay Koman
Dr. Öğr. Üyesi Tigin Töre

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ebru Özteke Tökmeci
Doç. Dr. Nezih R. Aysel
Doç. Dr. İlkay Koman
Doç. Dr. Ayşe Derin Öncel
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüde Kaptı
Dr. Öğr. Üyesi Nihal Coşkun
Dr. Araş. Gör. Aylin Ayna
Araş. Gör. Cem Baççıoğlu
Araş. Gör. Fırat Kaya

Bildiri özetleri belirtilen tarihe kadar 140_mimarlik@msgsu.edu.tr adresine .doc, .docx dosya biçiminde gönderilmelidir. Yazarların iletişim bilgileri e-posta metnine eklenmelidir. Özetler bildiri şablonuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek, kabul edilen bildiriler sempozyumda sunulacak ve sempozyum kitabında yayımlanacaktır. Bilim Kurulu tarafından poster bildiri olarak önerilenler sempozyum süresince sergilenecektir.

Bilim Kurulu tarafından seçilen bildiriler MSGSÜ Mimarlık Fakültesi hakemli yayın organı olan Tasarım+Kuram Dergisi‘nin Mart 2023 veya Temmuz 2023 sayısında makale olarak yayımlanacaktır.

140 Yılın Mimarlığına Tanıklık:1882-2022 Sempozyumu” hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.