(Mimarlar Derneği 1927) “Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Üniversite Öğrencileri Metin Yarışması 2022” için Başvuruları Bekliyor!

Mimarlar Derneği 1927’nin bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği Eleştirel Okumalar Metin Yarışması bu yıl, “Praksis ve Piksel Arasında: Dijital Ortamda Mimarlık Karşılaşmaları” teması ile gerçekleşiyor.


Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 9
Üniversite Öğrencileri Metin Yarışması 2022

Değerlendirme Kurulu: Nur Çağlar, Lale Özgenel, Zeynep Uludağ, Serap Durmuş Öztürk, Meltem Al
Yarışmanın İlanı: 2 Şubat 2022 Çarşamba
Son Soru Sorma Tarihi: 7 Şubat 2022 Pazartesi
Soru ve Cevapların İlanı: 14 Şubat 2022 Pazartesi
Teslim Tarihi: 2 Mayıs 2022 Pazartesi (23.59’a kadar)
Sonuçlarının Açıklanması: 12 Mayıs 2022 Perşembe
Ödül ve Sertifika Töreni: 24 Mayıs 2022 Salı


Mimarlar Derneği 1927 tarafından düzenlenen Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 9 Metin Yarışması, “Praksis ve Piksel Arasında: Dijital Ortamda Mimarlık Karşılaşmaları” üst başlığı çerçevesinde, mimarlık ve dijital ortam ilişkisini farklı boyutlarıyla tartışmaya açan metinler elde etmeyi hedefliyor. Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında eğitim veren üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile bu okullardan 2021 yılı itibariyle mezun olanlar katılabiliyor.

Yarışmanın tanıtım metninden:

“Hemen her entelektüel üretimin ve paylaşımın, kamuoyuna en hızlı ulaşabildiği, dağıtıma/dolaşıma sokulabildiği bir mecranın biçim ve kapasitesine uyma, bu mecranın biçimini almanın olumlu ve olumsuz halleri uzun süredir tartışılmaktadır. Mimarlığın bir yandan aktörleri ve eylemleri ile bir dijital ortam malzemesi haline geldiği, diğer yandan yöntem ve içerik dönüşümleriyle çeşitlenen, zenginleşen mimarlık üretimlerinin farklı türde medya platformlarına (sosyal medya, bloglar, yarışmalar, arşivler, portallar vb.) malzeme olduğu da açıktır. Bu anlamda, mimarlık hem pratik hem eğitim aracılığıyla dijital ortamda üretilmekte ve tüketilmektedir. Mimarlık ve dijital ortam karşılaşması sonsuz sayıda düşünsel içeriği, üretimi, eleştiriyi, temsili ve görseli sistematik ve/veya rastlantısal bir biçimde bir araya getirmesi nedeniyle çeşitli sanal belleklerin oluşumuna, iletişim ağlarının oluşmasına bilgilerin istiflenmesine imkân vermektedir. Yarışma, dijital ortam ve mimarlık karşılaşmalarını tasarım, uygulama, eğitim, düşünce, söylem, temsil, etik vb. açılımlar düzeyinde tartışan eleştirel metinler üretmeye çağırıyor.”

Detaylı bilgiye www.md1927.org.tr/yarismalar adresinden, yarışma şartnamesine ise buradan ulaşılabilir.